publikationer

Digitala terapier (sammanfattning)

Inverkan på förnyelse av hälso- och sjukvård

Författarna

Markus Kalliola

Projektledare, Hälsodata 2030

Publicerad

Sammanfattning

Digitala terapier är på vetenskaplig evidensbaserade former av behandlingar av sjukdomar och syndrom. Patienterna har en aktiv roll i användningen av dessa terapier. De fungerar både självständigt och som en del av läkemedelsbehandling. Självständiga digitala terapier tillhandahålls särskilt för mentala sjukdomar, medan terapier som används vid sidan av läkemedelsbehandling tillhandahålls för kroniska sjukdomar.

Digitala terapier kan särskilt användas som hjälp vid vården av patienter som blir utanför hälso- och sjukvårdens traditionella tjänster, till exempel vid behandlingen av lindrig depression eller för att kostnadseffektivt genomföra rehabilitering.

Digitala terapier är till nytta för alla aktörer inom hälso- och sjukvården från patienter till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och från serviceanordnare till företag som utvecklar digitala lösningar. Branschen växer och kan erbjuda möjligheter för både nya och etablerade aktörer.

Med hjälp av digitala vårdformer kan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården erbjuda bättre kundbetjäning, fokusera på effektiva åtgärder och spara arbetstid. Patienterna får möjlighet att aktivt delta i förbättringen av sitt välbefinnande i stället för att enbart vara passiva mottagare av vård. Effektiviteten inom hälso- och sjukvården förbättras och utgifterna minskar.

Användningen av digitala terapier undersöktes i Frankrike, Tyskland, Belgien, England och Katalonien, Spanien. Undersökningen gjordes hösten 2021 med enkäter och en litteraturöversikt.

Även om termen inte används som sådan i de länder som studien omfattade, har alla länder utom Katalonien liknande kriterier för digitala lösningar för hälso- och sjukvård: säkerhet, god användbarhet, klinisk evidens, produktionsekonomisk effektivitet och integration i existerande system av de digitala hälsoapplikationerna. Länderna har olika förfaranden för införande och upphandling, men en klar förändring mot en modell som bygger på ersättningsbarhet är på gång.

Europa bör bygga upp en enhetlig marknad för digitala terapier. Det borde åtminstone göras lättare att använda evidens som stödjer digital terapi i andra länder. Vidare borde arbetet med att bygga upp en gemensam europeisk utvärderingsmodell inledas utgående från de existerande modellerna, men de enskilda länderna ska inte enbart stödja sig på det europeiska utvecklingsarbetet.

Finland bör bygga upp en nationell modell för godkännande och införande av digitala terapier. I det första skedet borde Finland övergå till den nationella modellen för utvärdering och godkännande av de lösningar som ska användas i Finland, även om upphandlingen fortfarande görs regionalt. I det andra skedet borde ett nationellt system för ersättning införas inom upphandlingen av digitala terapier.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Digitaaliset terapiat (på finska)

Undertitel

Vaikuttavuutta uudistuviin terveyspalveluihin

Författarna

Johannes Ahlqvist ja Markus Kalliola

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2022

Utgivare

Sitra

Sidantal

25 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-249-5

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?