tulevaisuussanasto

Digitaalinen terapia

Digitaalisilla terapioilla tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön. Niitä tarjotaan suoraan potilaille tukemaan hoitoa ja kuntoutusta. Digiterapiat voivat olla itsenäisiä hoitomuotoja esimerkiksi masennukseen tai toimia yhdessä lääkehoidon kanssa, kuten syövän hoidossa.

Lähde: Sitra, Digitaaliset terapiat – vaikuttavuutta uudistuviin terveyspalveluihin -työpaperi.