Mikael Seppälä

Expert, Sitra Lab, Sitra


Vem?

Mikael Seppälä arbetar vid Sitra Lab som en nätverksfacilitator i en gemenskap som tar itu med djävulska problem, speciellt ojämlikhetsutveckling bland barn och unga.

Samhället är inte där borta någonstans, utan det består av människor. Om man vill gynna samhälleliga positiva förändringar, är nyckeln att föra samman människor och att göra det möjligt att göra saker tillsammans. Sociala teknologier och medier erbjuder nya möjligheter för att utvidga deltagande.

Vad?

Mikael har mycket erfarenhet av föreningsvärlden, där han har främjat möten mellan människor, men också utvecklat det tvärvetenskapliga området, sociala innovationer och ändringar i systemet, människocentrerad och deltagande organisering samt kunnande om öppna och människocentrerade data.

Mikael är en flexibel mångsysslare, som är som hemma inom samhällelig inlärning, tjänsteutformning, data, företagsamhet och vetenskap. Mikael intresserar sig för systemtänkande, applikationer inom komplexitetsteori och nätverksteori som hjälper att utforma och ta itu med fenomen på en större skala än det vi vanligtvis är vana vid.

Va?

På sin fritid tävlar Mikael mot sig själv i att läsa av stegräknaren och följer noga med NHL-resultat och -statistik. Förutom det här vidgar han aktivt sin horisont i sociala medier och den nätverksinlärning som äger rum tack vare dem.