ARBETSLIVSFÄRDIGHETER FÖR HÖGSKOLEUTBILDADE

Idéefterlysningen sökte lösningar som främjar högutbildades arbetslivsfärdigheter och sysselsättning. Sitra hjälpte till att fortsätta utveckla de bästa idéerna och prova dem.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 2/2016 - 6/2017

Unga högutbildade behöver stöd för att utveckla sina arbetslivsfärdigheter. För att lyfta fram bra modeller och hitta nya idéer inledde Sitra en idéefterlysning i februari 2016 som var öppen för alla och som gav 92 idéer. En jury valde ut de fem bästa idéerna. Bland dem fanns både befintliga fungerande modeller, idéer som är under utveckling och som håller på att expandera samt nya tankar och idéer som inte har testats.

Vad fick man till stånd?

Sitra var med i den fortsatta utvecklingen av de vinnande idéerna och varje idé testades i praktiken. Alla idéer som testats främjar sådana arbetslivsfärdigheter som är nyttiga i arbetslivet nu och i framtiden. Dessutom är de oberoende av bransch, utbildningssektor och ort.

Det som lyckades och det man har lärt sig sammanställdes så alla kan använda dem i publikationen Eväitä työelämään – Kuusi tapaa lisätä korkeakoulutettujen työelämävalmiuksia.

Vilka deltog?

I projektet deltog alla de fem idéer som toppat idéefterlysningen.

  • Öppna data för att hitta dolda arbetsplatser
  • eMentorskap som stöder yrkeshögskolestuderande
  • CoCoaching för att identifiera de egna styrkorna
  • PT4Career – karriärhandledning för studerande
  • Gruppmentorskap för studerande som en del av den studerandes arbetslivsorientering

KONTAKTA OSS!

Vad handlar det om?