TYÖELÄMÄVALMIUKSIA KORKEAKOULUTETUILLE

Haimme ideakuulutuksen avulla ratkaisuja korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämiseksi. Sitra auttoi parhaiden ideoiden jatkokehittelyssä ja kokeilemisessa.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 2/2016 – 6/2017

Nuoret korkeasti koulutetut tarvitsevat tukea työelämävalmiuksiensa kehittämiseen. Hyvien mallien esiin nostamiseksi ja uusien ideoiden löytämiseksi Sitra käynnisti helmikuussa 2016 kaikille avoimen ideakuulutuksen, joka tuotti 92 ideaa. Raati valitsi viisi parasta ideaa jatkoon. Ideoiden joukossa oli sekä olemassa olevia toimivia malleja, kehittymässä ja laajenemassa olevia ideoita sekä uusia testaamattomia ajatuksia ja ideoita.

Mitä saatiin aikaan?

Sitra osallistui voittajaideoiden jatkokehittelyyn ja jokaista ideaa kokeiltiin käytännössä. Kaikki kokeillut ideat edistävät sellaisia työelämävalmiuksia, jotka kantavat työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Ne ovat lisäksi alasta, koulutussektorista ja paikkakunnasta riippumattomia.

Kokeilujen onnistumiset ja opit kottiin kaikkien käyttöön Eväitä työelämään – Kuusi tapaa lisätä korkeakoulutettujen työelämävalmiuksia -julkaisuun.

Kuka oli mukana?

Hankkeessa olivat mukana kaikki ideakuulutuksessa parhaaksi valitut viisi ideaa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?