Cirkulär ekonomi med grundexamen i affärsverksamhet

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Luksia utvecklade en återanvändningsbutik där studerande från olika branscher fick i praktiken genomföra cirkulär ekonomi som en del av sina studier.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Luksia (Västra Nylands utbildningssamkommun) utvecklade för studier i grundexamen i affärsverksamhet en lärmiljö som ersätter traditionell klassundervisning. Den nya lärmiljön heter  återvinningsbutik LukStore (på finska) och där säljs donerade kläder, glas och porslin, hushållsvaror, böcker och sportredskap. De textil-, trä- och inredningsartesaner som studerar vid Luksia planerade och tog fram åt LukStore sitt eget varumärke för återvinningsprodukter, What !f. De byggde även en vagn som butiksinredning för What !f-kollektionens kläder, pins, lampor, mobiltelefonpåsar, smyckesställningar osv. Produkternas råmaterial och material är huvudsakligen överblivet material från LukStore.

I Luksia engagerades studerande och personal i affärsverksamhet samt studerande och personal från många andra branscher i projektet.

Att lära sig genom att göra i en ny lärmiljö ersätter traditionell teoriundervisning i klassrum. I återanvändningsbutikens verksamhet görs även brett samarbete mellan olika områden i Luksia. Teman för cirkulär ekonomi är en naturlig del av Luksias framtida verksamhet och hela undervisningen av grundexamen i affärsverksamhet.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Nani Pajunen och Riitta Silvennoinen projektansvariga. Luksias studerande och flera lärare deltog i utvecklingen av återvinningsvaruhuset. Både utvecklingsarbetet och arbetet i återvinningsbutiken ingår i studerandenas examina. Luksia samarbetade också med flera andra läroanstalter som förnyar undervisningen om cirkulär ekonomi.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?