Cirkulär ekonomi som biämne: affärsverksamhet och ny teknik

Tammerfors tekniska universitets fem laboratorier är ett tvärvetenskapligt konsortium som ger tekniska och affärsrelaterade perspektiv på undervisning i cirkulär ekonomi.

VAD HANDLAR DET OM?

Tammerfors tekniska universitet (TTY) planerar att införa cirkulär ekonomi som biämne enligt tre centrala principer: internationalism, samarbete med samhället och näringslivet samt mångsidiga, flexibla och interaktiva undervisningsmetoder. Målet är att ge ett mångsidigt perspektiv på cirkulär ekonomi. En stor del av kurserna passar exempelvis studerande inom de tekniska och humanistiska branscherna eller handeln.

Vad gör vi?

Vi skapar och utvecklar tio kurser inom cirkulär ekonomi som riktar sig till många olika industrier och vetenskaper. På kurserna lär vi oss bland annat hur man med hjälp av olika tekniker kan främja användningen av hållbara naturresurser, som exempelvis material, näringsämnen och vatten, samt hur lönsamheten för nya tekniker, produkter och tjänster som främjar den cirkulära ekonomin kan främjas.

Eftersom det är en global utmaning att främja en cirkulär ekonomi hålls nästan alla kurser på engelska. Dessutom drar man nytta av de deltagande laboratoriernas internationella relationer, exempelvis i form av internationella gästföreläsare. På det sättet får man fram cirkulär ekonomi som ett globalt fenomen och dess globala dimensioner och variationer. Till en del av kurserna finns det inga särskilda krav på förkunskaper, och vid behov erbjuds de studerande stödmaterial på nätet.

Vem är med?

Fem laboratorier från Tammerfors tekniska universitet (TTY) är med och utvecklar kurserna: kemi och bioteknik, produktionsekonomi och informationsledning, maskin- och produktionsteknik, materiallära och byggnadsteknik. Undervisningen bygger på TTY:s laboratoriers aktuella forskning och bidrar därmed till den snabbt växande specialkompetensen i Finland.

Vad är på gång?

Kursbeskrivningar, material och en studiehelhet förbereds för läsåret 2017–2018 och ett pilotförsök med de första kurserna görs våren 2018 och läsåret 2018–2019. Efter det blir kurserna och studiehelheten en del av TTY:s utbud av grundkurser och finns även tillgängliga för studerande på andra universitet via JOO-avtalet.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?