Cirkulär ekonomi som biämne: affärsverksamhet och ny teknik

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Fem laboratorier vid Tammerfors tekniska universitet genomförde ett biämne i cirkulär ekonomi som ger undervisningen i cirkulär ekonomi tekniska och affärsmässiga perspektiv.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet utvecklades ett biämne i cirkulär ekonomi (på finska) som studerandena har kunnat välja från och med läsåret 2018–2019. Till biämnet hör 11 kurser, varav 10 har genomförts eller utvecklats med finansiering från Sitra. På kurserna undervisas bland annat hur man med hjälp av olika teknologier kan främja hållbar användning av naturresurser och hur man kan främja den ekonomiska lönsamheten för nya teknologier, produkter och tjänster som stöder cirkulär ekonomi.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Nani Pajunen och Riitta Silvennoinen projektansvariga. Fem laboratorier vid Tammerfors universitet deltog i utvecklingen av kurserna: kemi och bioteknik, industriell ekonomi och kunskapsledning, maskin- och produktionsteknik, materiallära samt byggteknik.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?