Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden, liiketoiminnan ja teknologian sivuaine

Tampereen teknillisen yliopiston viisi laboratoriota muodostavat poikkitieteellisen konsortion, joka tuo kiertotalouden opetukseen teknillisiä ja liiketoiminnallisia näkökulmia.

AJANKOHTAISTA

Oppeja kiertoon.

Mistä on kyse?

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) suunnittelee kiertotalouden sivuaineen noudattaen kolmea keskeistä periaatetta: kansainvälisyys, yhteistyö yhteiskunnan ja liike-elämän kanssa sekä monipuoliset, joustavat ja vuorovaikutteiset opetusmenetelmät. Tavoitteena on luoda monipuolinen näkökulma kiertotaloudesta. Suurin osa kursseista soveltuukin esimerkiksi teknisten, humanististen tai kaupallisten alojen opiskelijoille.

Mitä teemme?

Luomme ja kehittämme kymmenen kiertotalouteen liittyvää kurssia, jotka palvelevat monta eri teollisuuden ja tieteen alaa. Kursseilla opetetaan muun muassa miten erilaisten teknologioiden avulla voidaan edistää kestävää luonnonvarojen, kuten materiaalien, ravinteiden ja veden, käyttöä ja miten uusien kiertotaloutta tukevien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden taloudellista kannattavuutta voidaan edistää.

Koska kiertotalouden edistäminen on maailmanlaajuinen haaste, lähes kaikki kurssit toteutetaan englanniksi. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään mukana olevien laboratorioiden kansainvälisiä suhteita, esimerkiksi kansainvälisten vierailuluennoitsijoiden muodossa. Näin kursseilla saadaan esiin kiertotalous kansainvälisenä ilmiönä ja sen globaalit ulottuvuudet ja variaatiot. Osaan kursseista ei tarvita erillisiä esitietovaatimuksia, ja tarvittaessa opiskelijoille tarjotaan tukimateriaalia verkossa.

Kuka on mukana?

Kursseja kehittämässä on mukana TTY:ltä viisi laboratoriota: kemia ja biotekniikka, tuotantotalous ja tietojohtaminen, kone- ja tuotantotekniikka, materiaalioppi sekä rakennustekniikka. Opetus pohjautuu TTY:n laboratorioiden ajantasaiseen tutkimukseen ja tukee siten osaltaan nopeasti kasvavaa erityisosaamista Suomessa.

Missä mennään?

Kurssikuvaukset, materiaalit ja opintokokonaisuus valmistellaan lukuvuonna 2017-2018 ja ensimmäiset toteutukset pilotoidaan keväällä 2018 ja lukuvuonna 2018-2019. Tämän jälkeen kurssit ja opintokokonaisuus otetaan osaksi TTY:n peruskurssivalikoimaa ja ne ovat myös muiden yliopistojen opiskelijoiden saavutettavissa yliopistojen JOO-sopimuksen kautta.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja pilotoitavasta opintokokonaisuudesta löydät Tampereen teknillisen yliopiston sivuilta.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?