Kiertotalouden, liiketoiminnan ja teknologian sivuaine

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Tampereen teknillisen yliopiston viisi laboratoriota toteuttivat kiertotalouden sivuaineen, joka tuo kiertotalouden opetukseen teknillisiä ja liiketoiminnallisia näkökulmia.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kehitettiin kiertotalouden sivuaine, jonka opiskelijat ovat voineet valita lukuvuodesta 2018-2019 alkaen. Sivuaineeseen kuuluu 11 kurssia, joista 10 on joko toteutettu tai kehitetty Sitran rahoituksella. Kursseilla opetetaan muun muassa miten erilaisten teknologioiden avulla voidaan edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja miten uusien kiertotaloutta tukevien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden taloudellista kannattavuutta voidaan edistää.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Kursseja kehittämässä oli mukana Tampereen teknillisen yliopiston viisi laboratoriota: kemia ja biotekniikka, tuotantotalous ja tietojohtaminen, kone- ja tuotantotekniikka, materiaalioppi sekä rakennustekniikka.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?