Den byggda miljöns sprint för cirkulär ekonomi

Sprinten för cirkulär ekonomi (Kiertotaloussprintti) påskyndar fastighets- och byggbranschens övergång till cirkulär ekonomi. Ett nätverk av föregångare utvecklar operativa modeller för branschen och ger goda exempel på cirkulär ekonomi.

Vad handlar det om?

Den byggda miljön förbrukar en stor del av resurserna i vårt samhälle. Det går åt mycket energi för att underhålla fastigheter, och det går åt enorma mängder material för att bygga dem. Hur skulle det vara om den byggda miljön producerade resurser i stället för att bara förbruka dem?

I vår vision rengör miljön som är byggd enligt cirkulär ekonomi luften och vattnet och producerar energi. I vårt samhälle fungerar den byggda miljön som en materialbank, och byggande och utrymmen ersätts med tjänster.

Vårt mål är att få företag och experter inom fastighets- och byggbranschen att intressera sig för de möjligheter cirkulär ekonomi ger. Vi vill tillsammans med aktörer i branschen utveckla operativa modeller och verktyg som kan användas för att förnya hela branschen till förmån för cirkulär ekonomi.

Vad gör vi?

Den 1 mars till den 30 november 2018 ordnar vi Sprint för cirkulär ekonomi för experter i branschen och där utvecklas bland annat branschens anskaffnings- och planeringsprocesser så att de är mer gynnsamma för cirkulär ekonomi. Sprinten omfattar workshoppar och arbete i expertgrupper. Resultatet blir nya operativa modeller och verktyg för branschen som gör det möjligt att fungera enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Resultaten från Sprint för cirkulär ekonomi sprider vi ut via seminarier och andra tillställningar för fastighets- och byggbranschen. Målet är att cirkulär ekonomi snart ska höra till branschens aktörers ordförråd och strategier.

Vem är med?

Green Building Council Finland genomför projektet. Till Sprint för cirkulär ekonomi och expertgrupperna bjuds aktörer, företag, forskare och kommunrepresentanter inom fastighets- och byggbranschen in.

Vad är på gång?

Sprinten för cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen är i full gång. Mer än 60 experter inom branschen samlades till två workshoppar våren 2018 för att fastställa den cirkulära ekonomins betydelse och målen för branschen. Resultatet blev rapporten ”Så här bygger vi upp cirkulär ekonomi – Sju mål för att uppnå cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen” (bara pp Finska).

Arbetet fortsätter i expertgrupper som utvecklar operativa modeller för hur målen ska uppnås. I november 2018 ordnas ett resultatseminarium och efter det fokuserar man på att förankra resultaten i branschen våren 2019.

 

Kontakta oss!

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?