En öppen, engagerande och diskuterande lagstiftningsprocess

Hurdan kan en öppen, engagerande och diskuterande lagstiftningsprocess som bäst vara?

Vad handlar det om?

Med systematiskt förnyande av lagstiftningsprocesserna stöder man utvecklingen av den representativa demokratins strukturer, verksamhetssätt och sätt att engagera.

Lagstiftningens kvalitet kan höjas och göras mer enhetligare med en diskuterande dvs. öppen och interaktiv lagstiftningsprocess.

Diskuterande hörande och tillräcklig dokumentering och offentliggörande av dess resultat

För att riksdagsledamöternas och riksdagens beslutsfattande, dvs. den representativa demokratin, ska fungera är det nödvändigt att publiken har tillräckligt med aktuell information om lagstiftningsprojektens faser och innehåll. På så sätt kan även publiken följa med och vid behov kommentera och komplettera kunskapsbasen, alternativen och bedömningarna via olika kanaler.

Intressentgrupper hörs under lagstiftningsprocessens olika faser. Att främja hörandet under hela lagstiftningsprocessen är viktigt eftersom hörande stöder varje fas av processen, från det politiska beslutsfattandet i statsrådet och riksdagen till verkställandet och efterhandsutvärderingen.

Vad gör vi?

Sitra granskar en engagerande och diskuterande lagstiftningsprocess i en kommande utredning. Vårt mål är att lyfta fram hurdan en öppen, engagerande och diskuterande lagstiftningsprocess som bäst kan vara.

Resultatet är en publikation med vilken man stöder systematiskt förnyande av lagstiftningsprocesserna som i sin tur utvecklar den representativa demokratins strukturer, verksamhetssätt och sätt att engagera.

Vem deltar?

I utredningen intervjuas tjänsteinnehavare från ministerier och riksdagen samt intressebevakare bland annat från organisationsfältet.

Hur är situationen i dag?

Arbetet inleddes hösten 2022. Utredningen utarbetas och skrivs i samarbete med Sitra av en erfaren lagberedare, lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen. Utredningen publiceras i mars 2023.

Kontakta oss

Vad handlar det om?