Avoin, osallistava ja keskusteleva lainsäädäntöprosessi

Millainen avoin, osallistava ja keskusteleva lainsäädäntöprosessi voisi parhaimmillaan olla?

Mistä on kyse?

Lainsäädäntöprosessien systemaattisella uudistamisella tuetaan edustuksellisen demokratian rakenteiden, toimintatapojen ja osallistamisen keinojen kehittämistä.

Lainsäädännön laatua voidaan nostaa ja yhdenmukaistaa keskustelevalla eli avoimella ja vuorovaikutteisella lainsäädäntöprosessilla. 

Keskustelevan kuulemisen sekä sen tulosten riittävä dokumentointi ja julkistaminen 

Kansanedustajien ja eduskunnan päätöksenteon eli edustuksellisen demokratian toimivuuden kannalta on tarpeen, että yleisöllä on riittävät ja oikea-aikaiset tiedot lainsäädäntöhankkeiden vaiheista ja sisällöstä. Näin myös yleisö voi seurata ja tarvittaessa kommentoida sekä täydentää tietopohjaa, vaihtoehtoja ja arvioita eri kanavien kautta.

Lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa kuullaan sidosryhmiä. Kuulemisen edistäminen koko lainsäädäntöprosessin aikana on tärkeää, koska kuuleminen tukee kaikkia prosessin vaiheita poliittisesta päätöksenteosta valtioneuvoston piirissä ja eduskunnassa aina täytäntöönpanoon ja jälkiarviointiin asti.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings
Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektissa harjoittelijana työskennelleen Mónica Seppäsen toteuttama video kiteyttää, miten demokratiaa voisi vahvistaa lainsäädäntöprosessia kehittämällä.

Mitä teemme? 

Sitra tarkastelee osallistavaa ja keskustelevaa lainsäädäntöprosessia tulevassa selvityksessä. Työmme tavoitteena on tuoda esille, millainen avoin, osallistava ja keskusteleva lainsäädäntöprosessi voi parhaimmillaan olla.

Lopputuloksena syntyi julkaisu, jolla tuetaan lainsäädäntöprosessien systemaattista uudistamista edustuksellisen demokratian rakenteiden, toimintatapojen ja osallistamisen keinojen kehittämiseksi.

Kuka mukana?

Selvityksessä haastatellaan viranhaltijoita ministeriöistä ja eduskunnasta sekä edunvalvojia mm. järjestökentältä.

Missä mennään? 

Työ aiheen parissa aloitettiin syksyllä 2022 ja selvitys Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin julkaistiin maaliskuussa 2023. Selvityksen laati ja kirjoitti yhteistyössä Sitran kanssa kokenut lainvalmistelija, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?