Rättvisa hälsodata utmaningen

Genom utmaningen söker vi praktiska exempel på digitala hälso- och välfärdstjänster där data används transparent. Ansökningsperioden avslutades och resultaten publicerades den 9.6.2021.

Aktuellt

Läs mer.

nyheter

De bästa hälsodatatjänsterna främjar en rättvis användning av våra hälsouppgifter

artiklar

Den vinnande trion i utmaningen om rättvisa hälsodata

artiklar

Hedersomnämnanden i utmaningen om rättvisa hälsodata

nyheter

Sitra söker rättvisa digitala hälso- och välbefinnandetjänster genom en utmaningskampanj

publikationer

Sitra working paper: Towards trustworthy health data ecosystems

Frågan: Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som rejälast i landet är. Robotten pekar på Fair data economy score och säger: Skulle vi ändå försöka med detta?
artiklar

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi leder företagen mot hållbar dataanvändning

Vad är det fråga om?

Vi vill tillsammans med samarbetspartnerna skapa för medmänniskor en rättvisare dataekonomi. Ett av de viktigaste verksamhetsområdena i utvecklingsarbetet är hälsa och välbefinnande.

Genom utmaningen söker vi praktiska exempel på digitala hälso- och välfärdstjänster där data används transparent och med människors samtycke.

Digitala hälso- och välbefinnandetjänster ska bli mer människoorienterade och rättvisa med tanke på alla parter: individer, företag och hela samhället.

Vad betyder digital rättvisa i hälsotjänster? Vilken roll har förtroende i databaserade hälsoapplikationer? Vad måste förändras och vem ska agera?

Vi vill svara på dessa frågor och samtidigt underlätta uppkomsten av rättvisa digitala hälsotjänster genom att presentera god praxis.

Utmaningen genomförs som en del av vårt IHAN-projekt, där man bygger en grund för en rättvis dataekonomi. I den utgår framtidens framgångsrika digitala tjänster från förtroende och skapar värde för alla.

Vårt arbetspapper Towards trustworthy health data ecosystems, som gavs ut hösten 2020, erbjuder riktlinjer för hur det vore möjligt att utnyttja data för att främja hälsa och välfärd och vad detta skulle kräva av beslutsfattarna och branschen.

Vad är det för utmaning?

Vi söker med hjälp av utmaningen The Fair Health Data Challenge i Europa exempel som visar vägen mot gemensamma spelregler för en rättvis dataekonomi. Målet är att identifiera hälso- och välfärdslösningar som redan finns eller snart ska lanseras och som utgår från datadelning och rättvisa principer. Individualitet ses som en fördel i lösningen.

Har din organisation en lösning eller tjänst som skulle kunna visa vägen och utgöra ett exempel för andra?

Priset utgörs av den internationella juryns expertis som kommer att hjälpa de tio mest lovande lösningarna att utvecklas till att bli ännu bättre. Det utlovas även internationell synlighet, eftersom de tre bästa lösningsexemplen presenteras på evenemanget HIMSS Europe 2021. De tre bästa lösningarna belönas med biljetter till evenemanget HIMSS Europe 2021 (2 st./prisbelönad organisation).

Bedömning och utgivning av resultat

Bedömningen utgår från Sitras bedömningsverktyg som utvecklas i projektet för en rättvis dataekonomi. Områden som bedöms är: hantering av egen persondata, användarvänlighet och datans tillgänglighet, modellen för datadelning, rättvisefaktorn, säkerhet och konfidentialitet, lösningens effektivitet, innovativitet samt förtroendefaktorn.

Sitras experter gallrar ut bland deltagarna de tio mest lovande lösningarna. En internationell expertjury bedömer var och en av de uttagna lösningarna och nominerar de tre bästa.

Medlemmar i expertjuryn är:

Emmanuel Bacry, Chief Scientific Officer, Health Data Hub
Artur Olesch, Journalist, aboutdigitalhealth.com
Cátia Pinto, MD, Public Health Specialist, SPMS – Shared Services for Ministry of Health
Thomas Plochg, Dr., Director, Federation for Health
Stephan Schug, Chief Digital Health Strategist, IQmed Healthcare Consultants
Jaana Sinipuro, Project Director, Sitra
Ilkka Räsänen, Leading Specialist, Sitra – Secretary of the panel

Information om finalisternas lösningar publiceras på Sitras hemsida. Vi förbehåller oss rätten att ge en kort beskrivning om allas sökandes lösningar, samt deras kontaktuppgifter på Sitras hemsida.

Tidsplan

3.2.
Ansökan till The Fair Health Data Challenge -utmaningen öppnar.
9.4.
Ansökningstiden går ut.
9.6.
Resultaten kommer att publiceras.

De bästa exemplen presenteras i samband med evenemanget HIMSS Europe den 9.6.2021.

Kontakta oss

personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati
personer
Ilkka Räsänen

Vad handlar det om?