Reilun terveysdatan haaste

Etsimme käytännön esimerkkejä digitaalisista terveys- ja hyvinvointipalveluista, joissa dataa hyödynnetään läpinäkyvästi. Hakuaika on päättynyt ja tulokset julkaistiin 9.6.2021.

Ajankohtaista

Tästä lisää.

uutiset

Parhaiksi valitut terveysdatapalvelut edistävät terveystietojemme reilua käyttöä

artikkelit

Reilun terveysdatahaasteen voittajakolmikko

artikkelit

Reilun terveysdatahaasteen kunniamaininnat

uutiset

Sitra etsii reiluja digitaalisia terveys- ja hyvinvointipalveluja haastekampanjalla

Verkkotapahtuma

Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions

keskiviikko, 3.2.
julkaisut

Sitra working paper: Towards trustworthy health data ecosystems

Kysymys: Kerro, kerro kuvastin, ken on kaikist reiluin? Robotti ehdottaa reilun datatalouden työkalua: Kokeiltaisko sittenkin tätä?
Kooste

Reilun datatalouden kypsyysmalli luotsaa yrityksiä kestävään datan käyttöön

Mistä on kyse?

Haluamme rakentaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ihmisille nykyistä reilumpaa datataloutta. Yksi tärkeimpiä toimialueita kehitystyössä on terveys ja hyvinvointi.

Etsimme haasteella käytännön esimerkkejä digitaalisista terveys- ja hyvinvointipalveluista, joissa dataa hyödynnetään läpinäkyvästi ja ihmisen luvalla.

Digitaalisista terveys- ja hyvinvointipalveluista tulee saada nykyistä ihmiskeskeisempiä ja reiluja kaikkien osapuolten kannalta: yksilöiden, yritysten ja koko yhteiskunnan.

Mitä on digitaalinen reiluus terveyspalveluissa? Mikä rooli luottamuksella on datapohjaisissa terveyssovelluksissa? Minkä tulee muuttua ja kenen tulee toimia?

Haluamme vastata näihin kysymyksiin ja samalla helpottaa reilujen digitaalisten terveyspalveluiden syntyä esittelemällä hyviä käytäntöjä.

Haaste toteutetaan osana IHAN-projektiamme, jossa rakennetaan perustuksia reilulle datataloudelle. Siinä tulevaisuuden menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille.

Syksyllä 2020 julkaistu työpaperimme Towards trustworthy health data ecosystems luo suuntaviivoja sille, miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä voidaan hyödyntää dataa ja mitä se vaatii päättäjiltä ja toimialalta.

Mikä haaste?

Etsimme The Fair Health Data Challenge -haasteen avulla eri puolilta Eurooppaa esimerkkejä, jotka viitoittavat tietä kohti reilun datatalouden yhteisiä pelisääntöjä. Tavoitteena on tunnistaa Euroopan laajuisesti olemassa olevia tai pian julkaistavia terveys- ja hyvinvointiratkaisuja, jotka pohjautuvat datan jakamiseen ja reiluihin periaatteisiin. Yksilölähtöisyys nähdään ratkaisussa etuna.

Onko sinun organisaatiollasi ratkaisu tai palvelu, josta olisi suunnannäyttäjäksi ja esimerkiksi muille?

Palkintona on kansainvälisen raadin asiantuntemus, jolla kymmenen lupaavinta ratkaisua kehittyvät entistä paremmiksi. Luvassa on myös kansainvälistä näkyvyyttä, sillä kolme parasta ratkaisuesimerkkiä esitellään HIMSS Europe 2021 -tapahtumassa. Kolme parasta ratkaisua palkitaan HIMSS Europe 2021 -tapahtuman lipuilla (2 kpl/palkittu organisaatio).

Arviointi ja tulosten julkaiseminen

Arviointi pohjautuu Sitran reilun datatalouden projektissa kehitettävään arviointityökaluun. Arvioitavia alueita ovat: oman henkilödatan hallinta, käyttäjäystävällisyys ja datan saavutettavuus, datan jakamisen malli, reiluuskerroin, turvallisuus ja luottamuksellisuus, ratkaisun vaikuttavuus, innovatiivisuus sekä luottamuskerroin.

Sitran asiantuntijat seulovat osallistujista 10 lupaavinta ratkaisua. Kansainvälinen asiantuntijaraati arvioi kunkin seulotuista hakemuksista ja nimeää kolme parasta.

Asiantuntijaraadissa ovat:

Emmanuel Bacry, Chief Scientific Officer, Health Data Hub
Artur Olesch, Journalist, aboutdigitalhealth.com
Cátia Pinto, MD, Public Health Specialist, SPMS – Shared Services for Ministry of Health
Thomas Plochg, Dr., Director, Federation for Health
Stephan Schug, Chief Digital Health Strategist, IQmed Healthcare Consultants
Jaana Sinipuro, Project Director, Sitra
Ilkka Räsänen, Leading Specialist, Sitra – Secretary of the panel

Finalistien ratkaisuista kerrotaan Sitran verkkosivuilla uutisoinnin yhteydessä kesäkuussa 2021. Lisäksi varaamme mahdollisuuden julkaista lyhyen kuvauksen kaikkien hakijoiden ratkaisuista sekä yhteystiedot Sitran verkkosivulla.

Aikataulu

3.2.
The Fair Health Data Challenge -haaste aukeaa.
9.4.
Hakuaika päättyy.
9.6.
Tulokset julkaistaan.

Parhaat esimerkit esitellään HIMSS Europe 2021 -tapahtuman yhteydessä 9.6.2021.

Ota yhteyttä

ihmiset
Tiina Härkönen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Ilkka Räsänen

Mistä on kyse?