Studiehelheten Kiertotalous.nyt

Avslutat projekt 10/2017 – 8/2019

Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Östra Finlands universitet utvecklade en kurs i cirkulär ekonomi som lämpar sig för universitetsundervisning i olika områden.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet genomfördes läromaterial på 5 studiepoäng för universitetskursen Kiertotalous.nyt (på finska). Läromaterialen är fritt tillgängliga på nätet för alla. Materialen producerades både på finska och engelska. Läromaterial finns också i Youtube (på finska) och kan användas fritt.

Studiehelheten Kiertotalous.nyt genomfördes i nära samarbete med dem som tog fram studiehelheten Ilmasto.nyt. Ilmasto-nyt finansierades av Sitra och man utnyttjade dess beprövade modeller för genomförande.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet genomfördes av Villmanstrands tekniska universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Östra Finlands universitet. Man testade hur kursen som helhet fungerar bland de studerande på magisterprogrammet Circular Economy på Villmanstrands tekniska universitet.

Kontakta oss

Vad handlar det om?