Kiertotalous.nyt-oppimiskokonaisuus

Päättynyt hanke 10/2017 – 8/2019

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto kehittivät eri alojen yliopisto-opetukseen soveltuvan kiertotalouskurssin.

MISTÄ ON KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa toteutettiin opetusmateriaalit 5 opintopisteen Kiertotalous.nyt-yliopistokurssia varten. Opetusmateriaalit ovat verkossa vapaasti kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Materiaalit tuotettiin sekä suomeksi että englanniksi. Opetusmateriaalia löytyy myös Youtubesta vapaasti käytettäväksi.

Kiertotalous.nyt-opintokokonaisuus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Sitran rahoittaman Ilmasto.nyt-opintokokonaisuuden toteuttajien kanssa hyödyntäen hankkeessa hyväksi koettuja toteutusmalleja.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Toteuttajina olivat Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto. Kurssikokonaisuuden toimivuutta testataan Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston Circular Economy -maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?