Utbildning för företag om affärsverksamhet med hjälp av cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 6/2020–12/2020

Vi pilottestade en ny utbildningsmodell för företag vars mål var att öka företagens kunnande om cirkulär ekonomi samt att hjälpa till att utveckla affärsverksamheten och identifiera exportpotentialen.

Vad handlade det om?

Den ekologiska hållbarhetskrisen försvann inte i och med coronapandemin, och för att lösa den behövs omedelbara och omfattande åtgärder. Staterna har planerat återhämtningspaket med hjälp av vilka samhället byggs upp på ett hållbart sätt i en värld som förändrats av coronaviruset.

Vårt antagande var att situationen kunde öppna nya affärs- och exportmöjligheter för finländska industriföretag. Cirkulär ekonomi är ett konkret sätt att utveckla en konkurrenskraftig och hållbar affärsverksamhet: värdefulla material förstörs inte till sist, utan nya produkter utvecklas ständigt av dem.

Vad åstadkom vi?

Vi ville hjälpa finländska företag att skapa hållbar tillväxt med hjälp av cirkulär ekonomi. Sitra finansierade utbildningen om affärsverksamhet med hjälp av cirkulär ekonomi, som Åbo yrkeshögskola ordnade för finländska industriföretag. Målet med utbildningen var att hjälpa till att utveckla företagens affärsverksamhet i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi för att svara på de föränderliga behoven i världen.

Utbildningens innehåll baserade sig på Sitras arbetsbok för cirkulär ekonomi för företag inom tillverkningsindustrin, som publicerades 2018.

Utbildningen genomfördes helt på distans och den bestod av föreläsningar, övningsuppgifter, sparring och en egen utvecklingsuppgift i varje företag. De gemensamma föreläsningsdagarna var åtta till antalet och för varje företag ordnades sparring tre gånger.

Experter på cirkulär ekonomi, finansieringsinstrument och servicedesign fungerade som föreläsare, utbildare och sparringpartners.

Vem var med?

Utbildningen var avsedd särskilt för företag inom den byggda miljön och för företag inom teknologi-, process- och verkstadsindustrin. Målet var att öka företagens kunskapsnivå inom cirkulär ekonomi, utveckla affärsverksamheten och identifiera exportpotential – och på så sätt skapa nya arbetsplatser och affärsverksamhet.

Åbo yrkeshögskola ordnade utbildningen med finansiering från Sitra. Sitras experter medverkade också i planeringen av kursen. Sommaren 2020 deltog åtta företag i utbildningen: Detector Oy, Paimion Kehitys Oy, Green Tyre Recycling Finland Oy, Aurajoki Oy, VASO, Sataliina, Spesnes och Valmet Automotive Oy.

Utbildningen pågick från juni 2020 till september 2020. I december 2020 ordnades mentorsamtal med företagen om genomförandet av utvecklingsuppgiften.Utbildningsmaterialet (på finska) är tillgängligt för alla på Åbo yrkeshögskolas webbplats.

Vad handlar det om?