Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille

Päättynyt hanke 6/2020 – 12/2020

Pilotoimme uutta yrityskoulutusmallia, jonka tavoitteena oli kasvattamaan yritysten osaamista kiertotaloudesta sekä auttaa kehittämään liiketoimintaa ja tunnistamaan vientipotentiaalia.

Mistä oli kyse?

Ekologinen kestävyyskriisi ei kadonnut koronapandemian myötä, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan välittömiä ja kattavia toimia. Valtiot ovat suunnitelleet elvytyspaketteja, joiden avulla yhteiskuntaa jälleenrakennetaan kestävästi koronan muuttamassa maailmassa.

Uskoimme, että tilanne saattoi avata suomalaisille teollisuusyrityksille tilanne uusia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Kiertotalous on konkreettinen keino kehittää kilpailukykyistä ja kestävää liiketoimintaa: arvokkaita materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita.

Mitä saatiin aikaan?

Halusimme auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan kestävää kasvua kiertotaloudesta. Sitra rahoitti Turun ammattikorkeakoulun toteuttaman Liiketoimintaa kiertotaloudesta -koulutuksen suomalaisille teollisuusyrityksille. Koulutuksen tavoitteena oli auttaa kehittämään yritysten liiketoimintaa muuttuvan maailman tarpeisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Koulutuksen sisältö perustui Sitran vuonna 2018 julkaistuun kiertotalouden työkirjaan valmistavan teollisuuden yrityksille.

Koulutus toteutettiin täysin etänä ja se koostui luennoista, harjoitustehtävistä, sparrauksista ja yrityksen omasta kehitystehtävästä. Kaikille yrityksille oli kahdeksan yhteistä luentopäivää ja jokaiselle yritykselle kolme omaa sparraustilaisuutta.

Luennoitsijoina, kouluttajina ja sparraajina toimivat kiertotalouden, rahoitusinstrumenttien ja palvelumuotoilun asiantuntijat.

Kuka oli mukana?

Koulutus oli tarkoitettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia- ja prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille. Tavoitteena oli kasvattaa yritysten osaamistasoa kiertotaloudesta, kehittää liiketoimintaa ja tunnistaa vientipotentiaalia – ja näin luoda uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa.

Turun ammattikorkeakoulu toteutti koulutuksen Sitran rahoituksella. Sitran asiantuntijat olivat mukana myös kurssin suunnittelussa. Kesällä 2020 koulutuksessa oli mukana kahdeksan yritystä: Detector Oy, Paimion Kehitys Oy, Green Tyre Recycling Finland Oy, Aurajoki Oy, VASO, Sataliina, Spesnes ja Valmet Automotive Oy.

Koulutus kesti kesäkuusta 2020 syyskuuhun 2020. Joulukuussa 2020 yritysten kanssa järjestettiin mentorointikeskustelut kehittämistehtävän toteutumisesta.

Koulutuksen materiaalit ovat kaikkien käytettävissä Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

ihmiset
Marleena Ahonen

Mistä on kyse?