Gå direkt till innehållet

Workshoppen: Mot IHAN-standarden

Under 2019 ordnar vi en workshopserie enligt CEN-CENELEC-standardiseringsorganets regler och processer. I workshoppen preciserar vi de tekniska kravspecifikationerna för IHAN®-projektet.

Vad handlar det om?

I IHAN® projekt bygger vi upp ekosystemet för en rättvis dataekonomi. En närmare beskrivning av workshoppen finns på webbplatsen för European Committee for Standardization (CEN-CENELEC). Finlands Standardiseringsförbund är vår samarbetspartner.

CEN-CENELEC-standardiseringsorganet utvecklade ett workshopförfarande som svar mot internettidens behov av att skapa gemensam praxis med ett lättare förfarande än tidigare. I workshopförfarandet produceras CWA-dokument (CEN-CENELEC Workshop Agreement) i samförstånd med experter och organisationer som deltar i arbetet.

Vad gör vi?

Målet med CEN-CENELEC-workshopparna är att genom en öppen process precisera de tekniska kravspecifikationerna för de viktigaste koncepten inom IHAN-arkitekturen. Vårt syfte är att beskriva flera organisationers gemensamma syn på specifikationerna. Vi bjuder in en så bred uppsättning experter som möjligt från olika organisationer för att delta i CEN-CENELEC-workshopparna.

Workshoppen avslutas med att ge ut ett CWA-dokument som ägs av CEN-CENELEC och publiceras i deras officiella kanaler. Dokumentet kan laddas ner avgiftsfritt av alla under tre år, varefter tiden på begäran ännu kan förlängas i tre år till. CWA-dokumentet är emellertid endast ett etappmål. Det slutliga syftet är att CWA ska kunna utvecklas vidare i CEN-CENELEC antingen i tekniska kommittéer eller till och med till en EN-standard.

Hur fortskrider arbetet?

Vi samlas 22.1.2019 på ett kick-off-möte i Sitra. Vi går igenom workshopkonceptet, IPR-frågor och eventuella kommentarer till arbetsplanen samt antar arbetsplanen.

Efter kick-off-mötet börjar det egentliga specifikationsarbetet som fortskrider enligt arbetsplanen.

Enligt den preliminära planen fördelas arbetet i tre arbetspaket som leds av Sitras expert. Arbetspaketen kan fortskrida självständigt och de producerar en helhet till det slutliga CWA-dokumentet. Inom arbetspaketen bearbetar man den egna andelen som skrivbordsarbete enligt det som överenskommits, behandlar man kommentarerna till utkasten tillsammans samt ordnar fysiska möten och webbmöten.

Hur kommer man med?

  • Anmäl dig till kick-off-mötet till workshoppens sekretariat med e-post: elina.huttunen@sfs.fi
  • På kick-off-mötet kan du anmäla dig till ett eller flera arbetspaket.
  • Om du inte kan delta i kick-off-mötet kan du anmäla dig senare per e-post: elina.huttunen@sfs.fi. Du får mer information om de pågående arbetspaketen och information om hur du kan delta i dem.
  • I samband med anmälan förbinder sig alla som deltar i workshoppen att följa CEN-CENELEC-organisationens regler och undertecknar en blankett om deltagande som fås av sekretariatet.

#IHAN

Kontakta oss

Vad handlar det om?