Workshoppen: Mot IHAN-standarden

Under 2019 ordnade vi en workshopserie enligt CEN-standardiseringsorganets regler och processer. I workshoppen preciserade vi de tekniska kravspecifikationerna för IHAN®-projektet.

Vad handlar det om?

I IHAN® projekt bygger vi upp ekosystemet för en rättvis dataekonomi. En närmare beskrivning av workshoppen finns på webbplatsen för European Committee for Standardization (CEN-CENELEC). Finlands Standardiseringsförbund var vår samarbetspartner.

CEN-standardiseringsorganet utvecklade ett workshopförfarande som svar mot internettidens behov av att skapa gemensam praxis med ett lättare förfarande än tidigare. I workshopförfarandet produceras CWA-dokument (CEN Workshop Agreement) i samförstånd med experter och organisationer som deltar i arbetet.

Workshoppen avslutas med att ge ut ett CWA-dokument som ägs av CEN och publiceras i deras officiella kanaler. Dokumentet kan laddas ner avgiftsfritt av alla under tre år, varefter tiden på begäran ännu kan förlängas i tre år till. CWA-dokumentet är emellertid endast ett etappmål. Det slutliga syftet är att CWA ska kunna utvecklas vidare i CEN antingen i tekniska kommittéer eller till och med till en EN-standard.

Vad gjorde vi?

Målet med CEN-workshopparna var att genom en öppen process precisera de tekniska kravspecifikationerna för de viktigaste koncepten inom IHAN-arkitekturen. Vårt syfte var att beskriva flera organisationers gemensamma syn på specifikationerna.

Vi bjöd in en så bred uppsättning experter som möjligt från olika organisationer för att delta i CEN-workshopparna. I samband med anmälan förband sig alla som deltog i workshoppen att följa CEN-organisationens regler. Ett tjugotal europeiska experter på rättvis dataekonomi deltog i arbetet.

Vi samlades 22.1.2019 på ett kick-off-möte i Sitra. Vi gick igenom workshopkonceptet, IPR-frågor och eventuella kommentarer till arbetsplanen samt antog arbetsplanen.

Enligt den preliminära planen fördelades arbetet i tre arbetspaket som leds av Sitras expert. Arbetspaketen kunde fortskrida självständigt och de producerade en helhet till det slutliga CWA-dokumentet. Inom arbetspaketen bearbetade man den egna andelen som skrivbordsarbete enligt det som överenskommits, behandlade man kommentarerna till utkasten tillsammans samt ordnade fysiska möten och webbmöten.

 

Resultat

Förstandardiseringsarbetet som hänför sig till rättvis dataekonomi under ledning av Sitra överläts via Finlands standardiseringsförbund till den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN – European Committee for Standardization). Slutresultatet CEN Workshop Agreement (CWA) publiceras på våren på standardiseringsorganisationen CEN:s webbplats.

Arbetet som leddes av Sitra kan bli till en standard först sedan standardiseringsorganisationen har tagit med det i sitt officiella arbetsprogram och det har godkänts enligt organisationens regler.

Resultatet av standardiseringsarbetet har redan utnyttjats i den nyaste versionen 2.5 av IHAN-kravspecifikationsdokumentet  (IHAN Blueprint, PDF på engelska).

Material och inspelning: IHAN Tech Check 2020 (22.1.2020, på engelska)

#IHAN

Aktuellt

Illustration: skottkärran lastad med pappersbuntar
nyheter

Världen behöver standardisering och Sitra svarar på behovet

Illustration: en hand håller publikationen med text IHAN Blueprint 2.5
artiklar

IHAN Blueprint

Kontakta oss

personer
Markus Kalliola
Projektledare, Hälsodata 2030
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data

Vad handlar det om?