Kohti IHAN-standardia -työpajat

Reiluun datatalouteen liittyvä standardisoimistyö on Sitran osalta päättynyt. Järjestimme vuonna 2019 CEN-standardointijärjestön sääntöjen mukaisen työpajasarjan, jossa tarkensimme IHAN®-hankkeen teknisiä vaatimusmäärittelyitä.

Mistä on kyse?

Rakennamme IHAN®-hankkeessamme reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. CENin sääntöjen mukaisen työpajasarjan tarkempi kuvaus löytyy European Committee for Standardizationin (CEN-CENELEC) verkkosivuilta. Yhteistyökumppaninamme oli Suomen Standardisoimisliitto.

CEN-standardointijärjestö kehitti työpajamenettelyn vastauksena internet-ajan tarpeelle luoda yhteisiä käytäntöjä aiempaa kevyemmällä menettelyllä. Työpajamenettelyssä luodaan CWA-dokumentteja (CEN Workshop Agreement) yhteisymmärryksessä työskentelyyn osallistuvien asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Työpajan päätteeksi julkaistava CWA-dokumentti on CENin omistama ja julkaistaan sen virallisella kanavilla. Dokumentti on kaikkien maksuttomasti ladattavissa kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen sen käyttöikää voidaan pyynnöstä pidentää vielä toiset kolme vuotta. CWA-dokumentti on kuitenkin vain välietappi. Lopullinen tarkoitus on, että CWA:ta voidaan kehittää eteenpäin CENissä joko teknisissä komiteoissa tai jopa EN-standardiksi.

Miten hanke toteutettiin?

CEN-työpajojen tavoitteena oli tarkentaa IHAN-arkkitehtuurin tärkeimpien konseptien teknisiä vaatimusmäärittelyjä avoimella prosessilla. Tarkoituksenamme oli kuvata usean organisaation yhteinen näkemys määrittelyistä.

Kutsuimme mahdollisimman laajaa asiantuntijajoukkoa eri organisaatioista osallistumaan työpajoihin. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat sitoutuivat CEN-järjestön sääntöihin. Työhön osallistui toistakymmentä eurooppalaista reilun datatalouden asiantuntijaa.

Kokoonnuimme kick-off-kokoukseen 22.1.2019 Sitraan. Kävimme läpi työpajakonseptin, IPR-asiat ja työsuunnitelmaan mahdollisesti tulleet kommentit sekä hyväksyimme työsuunnitelman, jonka mukaan määrittelytyö eteni.

Alustavan suunnitelman mukaan työ jakautui kolmeen työpakettiin, joita veti kyseisen eritysalan asiantuntija. Työpaketit saattoivat edetä itsenäisesti ja niiden oli määrä tuottaa yksi kokonaisuus lopulliseen CWA-dokumenttiin. Työpakettitiimit työstivät osuuttaan yhdessä sekä tapasivat kasvotusten ja verkkokokouksissa. Tiimien vetäjät keskustelivat työpakettien välisistä aiheista joka toinen viikko verkkokokouksissa.

Mitä saatiin aikaan?

Sitran vetämä reiluun datatalouteen liittyvä esistandardisointityö luovutettiin Suomen Standardisoimisliiton kautta eurooppalaiselle standardointiorganisaatiolle (CEN – European Committee for Standardization). Lopputulos CEN Workshop Agreement (CWA) julkaistaan keväällä CEN-standardointiorganisaation verkkosivuilla.

Sitran luotsaamasta työstä voi syntyä standardi vasta, kun standardointiorganisaatio ottaa sen viralliseen työohjelmaansa ja se on hyväksytty organisaation sääntöjen mukaisesti.

Standardisointityön tuloksia on jo hyödynnetty Sitran IHAN-vaatimusmäärittelydokumentissa (IHAN Blueprint, englanninkielinen, PDF).

Katso päätöstilaisuuden tallenne ja tutustu aineistoon (englanniksi).

Ajankohtaista

Tässä mennään.

paperipinoja kottikärryssä
uutiset

Maailma tarvitsee standardisointia ja Sitra vastaa huutoon

Julkistustilaisuus

IHAN Tech Check 2020 – teknisen yhteisön seuraavat askeleet

keskiviikko, 22.1.
Kommentti

Tervetuloa rakentamaan kansainvälistä standardia!

Ota yhteyttä

ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Terveysdata 2030
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Katri Korhonen
Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Mistä on kyse?