Siirry suoraan sisältöön

Kohti IHAN-standardia -työpajat

Järjestämme työpajasarjan CEN-CENELEC-standardointijärjestön sääntöjen ja prosessien mukaan vuoden 2019 aikana. Työpajassa tarkennamme IHAN®-hankkeen teknisiä vaatimusmäärittelyitä.

Mistä on kyse?

Rakennamme IHAN®-hankkeessamme reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. IHAN-standardiin liittyvän työpajasarjan tarkempi kuvaus löytyy European Committee for Standardizationin (CEN-CENELEC) verkkosivuilta. Yhteistyökumppaninamme on Suomen Standardisoimisliitto.

CEN-CENELEC-standardointijärjestö kehitti työpajamenettelyn vastauksena Internet-ajan tarpeelle luoda yhteisiä käytäntöjä kevyemmällä menettelyllä, kuin aiemmin. Työpajamenettelyssä luodaan CWA-dokumentteja (CEN-CENELEC Workshop Agreement) yhteisymmärryksessä työskentelyyn osallistuvien asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Mitä teemme?

CEN-CENELEC-työpajojen tavoitteena on tarkentaa IHAN-arkkitehtuurin tärkeimpien konseptien teknisiä vaatimusmäärittelyjä avoimella prosessilla. Tarkoituksenamme on kuvata usean organisaation yhteinen näkemys määrittelyistä. Kutsumme mahdollisimman laajaa asiantuntijajoukkoa eri organisaatioista osallistumaan CEN-CENELEC-työpajoihin.

Työpajan päätteeksi julkaistava CWA-dokumentti on CEN-CENELECin omistama ja julkaistaan heidän virallisilla kanavillaan. Dokumentti on kaikkien maksuttomasti ladattavissa kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen sen käyttöikää voidaan pyynnöstä pidentää vielä toiset kolme vuotta. CWA-dokumentti on kuitenkin vain välietappi. Lopullinen tarkoitus on, että CWA:ta voidaan kehittää eteenpäin CEN-CENELECissä joko teknisissä komiteoissa tai jopa EN-standardiksi.

Miten työ etenee?

Kokoonnumme kick-off-kokoukseen 22.1.2019 Sitraan. Käymme läpi työpajakonseptin, IPR-asiat ja työsuunnitelmaan mahdollisesti tulleet kommentit sekä hyväksymme työsuunnitelman.

Kick-off-kokouksen jälkeen alkaa varsinainen määrittelytyö, joka etenee työsuunnitelman mukaisesti.

Alustavan suunnitelman mukaan työ jakautuu kolmeen työpakettiin, joita vetää Sitran asiantuntija. Työpaketit voivat edetä itsenäisesti ja ne tuottavat yhden kokonaisuuden lopulliseen CWA-dokumenttiin. Työpaketit työstävät osuuttaan työpöytätyönä sovitusti, käsittelevät luonnoksiin tulleet kommentit yhdessä ja tapaavat sekä kasvotusten että verkkokokouksissa.

Miten mukaan?

  • Ilmoittaudu kick-off-kokoukseen työpajan sihteeristölle sähköpostilla: elina.huttunen@sfs.fi
  • Kick-off-kokouksessa voit ilmoittautua yhteen tai useampaan työpakettiin.
  • Jos et pääse mukaan kick-off-kokoukseen, voit ilmoittautua myöhemmin sähköpostilla: elina.huttunen@sfs.fi. Saat lisätietoa käynnissä olevista työpaketeista ja ohjeen, miten niihin pääsee mukaan.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen työpajaan osallistuva sitoutuu CEN-CENELEC-järjestön sääntöihin ja allekirjoittaa osallistumiseen liittyvän osallistumislomakkeen, jonka saat sihteeristöltä.

#IHAN

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?