Publicerad 15.11.2017

Berättelser om framtiden - Sitras resa från FoU-finansiär till samhällsförändringsagent

Författarna
Författarens profilsida: Ann-Mari Huhtanen
Redaktör
Ann-Mari Huhtanen är fri redaktör född i Helsingfors. 2017 var Huhtanen chefredaktör för kulturtidskriften Nuori Voima tillsammans med Noora Mattila. Hon har tidigare arbetat som skrivande redaktör och redaktörssekreterare på Helsingin Sanomat, Image och Ylioppilaslehti. Huhtanen är specialiserad på feature-journalistik, som långa reportage och personartiklar. Huhtanen och fotograf Kaisa Rautaheimos verk Pojat, om marginalisering bland unga, kom ut år 2016.
Författarens profilsida: Noora Mattila
Redaktör
Noora Mattila är fri redaktör som har arbetat som bland annat andra chefsredaktör för kulturtidskriften Nuori Voima samt redaktör på Helsingin Sanomat och Kodin Kuvalehti. Mattila är specialiserad på kultur- och featurejournalistik samt redigering och har under den senaste tiden även undervisat i hur man gör podcasts. Hon bodde nyligen i två år i Seattle och skrev även artiklar till Finland om USA. Nu har hon flyttat till Finlands Seattle, det vill säga Björneborg.

Vissa av dem som har samarbetat med Sitra har ibland beskrivit fonden som en passionerad partner. Till en början är relationen passionerad, men snart flyttas fokus över till ett nytt föremål. Det beror på att det inte är meningen att (framtids-)fonden ska slå sig till ro. Dess uppgift att fungera som en katalysator – att få igång saker och ting, varefter partnern får fortsätta på egna vingar.

Därför kan man om man tittar närmare på Sitras historia se ett konsekvent arbete för att främja förändringar, oavsett om det handlar om prognosverksamhet, främjande av digitalisering eller arbete med miljöfrågor.

Denna historiska överblick i reportageform berättar om framtidsorganisationens arbete under olika tidsperioder. Rösterna består av Sitra-medarbetare från olika årtionden. De berättar om fördomsfrihet och mod att prova, vilket fortfarande är grundläggande förutsättningar för framtidsarbete. Samtidigt ritas det upp en bild av utmaningarna med det samhälleliga arbetet och aktiviteterna, men även om resultaten av det.

Förnyelse kräver mod.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Berättelser om framtiden

Undertitel

Sitras resa från FoU-finansiär till samhällsförändringsagent

Författarna

Ann-Mari Huhtanen, Noora Mattila et. al.

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2017

Utgivare

Sitra

Sidantal

149 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-021-7

ISBN (PDF)

978-952-347-022-4

publication_subject

historia, Sitra, samhället, välfärdsstat, förutseende, forskning och utveckling, framtid, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, teknologi, kapitalplacering, produktutveckling, miljö, fonder, utbildning, ekonomisk politik, innovationer

Vad handlar det om?