publikationer

Berättelser om framtiden – Sitras resa från FoU-finansiär till samhällsförändringsagent

Författarna

Noora Mattila

Redaktör

Publicerad

Vissa av dem som har samarbetat med Sitra har ibland beskrivit fonden som en passionerad partner. Till en början är relationen passionerad, men snart flyttas fokus över till ett nytt föremål. Det beror på att det inte är meningen att (framtids-)fonden ska slå sig till ro. Dess uppgift att fungera som en katalysator – att få igång saker och ting, varefter partnern får fortsätta på egna vingar.

Därför kan man om man tittar närmare på Sitras historia se ett konsekvent arbete för att främja förändringar, oavsett om det handlar om prognosverksamhet, främjande av digitalisering eller arbete med miljöfrågor.

Denna historiska överblick i reportageform berättar om framtidsorganisationens arbete under olika tidsperioder. Rösterna består av Sitra-medarbetare från olika årtionden. De berättar om fördomsfrihet och mod att prova, vilket fortfarande är grundläggande förutsättningar för framtidsarbete. Samtidigt ritas det upp en bild av utmaningarna med det samhälleliga arbetet och aktiviteterna, men även om resultaten av det.

Förnyelse kräver mod.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Berättelser om framtiden

Undertitel

Sitras resa från FoU-finansiär till samhällsförändringsagent

Författarna

Ann-Mari Huhtanen, Noora Mattila et. al.

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2017

Utgivare

Sitra

Sidantal

149 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-021-7

ISBN (PDF)

978-952-347-022-4

Ämne

historia, Sitra, samhället, välfärdsstat, förutseende, forskning och utveckling, framtid, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, teknologi, kapitalplacering, produktutveckling, miljö, fonder, utbildning, ekonomisk politik, innovationer

Vad handlar det om?