publikationer

Framtidens kompetens uppstår i ekosystem (sammanfattning)

Beskrivning av ett nytt kompetenssystem

Publicerad

Sammanfattningen presenterar hur ny kompetens uppstår i Finland och hur ett nytt kompetenssystem som möjliggör livslångt lärande för alla ser ut. Beskrivningen av det nya kompetenssystemet är avsedd för alla nationella och regionala aktörer inom livslångt lärande samt för personer som är intresserade av övergripande kompetensförnyelse. Publikationen ”Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä” (Framtidens kompetens uppstår i ekosystem) beskriver närmare det nya kompetenssystemet.

Bakom arbetet ligger den gemensamma visionen hos 30 centrala aktörer inom arbetsliv, utbildning och den offentliga sektorn om ett Finland med livslångt lärande samt Sitras sju rekommendationer för att främja detta. Beskrivningen av det nya kompetenssystemet baserar sig på Sitras samarbete med intressentgrupper och pilotprojekt på olika håll i Finland samt utredningar som framtidshuset tagit fram.

En verksamhetsmiljö som förändras snabbt utmanar oss att ständigt förnya kompetensen och tänkandet. Detta förnyelsebehov återspeglas på hela kompetenssystemet och berör alla människor. För att kontinuerlig förnyelse ska vara möjlig, finns det anledning att fästa vikt vid utvecklingen av särskilt de fyra följande elementen: kompetensinformation, behovsorientering, ett ekosystemliknande verksamhetssätt och mätbara effekter.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Framtidens kompetens uppstår i ekosystem (sammanfattning)

Undertitel

Beskrivning av ett nytt kompetenssystem

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2022

Utgivare

Sitra

Sidantal

13

Ämne

livslångt lärande, fortgående lärande, kompetensbehov, arbetsliv

Vad handlar det om?