julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (tiivistelmä)

Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus

Julkaistu

Tämä tiivistelmä esittelee, miten uusi osaaminen syntyy Suomessa ja millainen on uusi osaamisjärjestelmä, joka tekee elinikäisen oppimisen mahdolliseksi jokaiselle. Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus on tarkoitettu kaikkien elinikäisen oppimisen kansallisten ja alueellisten toimijoiden sekä osaamisen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta kiinnostuneiden organisaatioiden ja henkilöiden hyödynnettäväksi. Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus on avattu lähemmin julkaisussa ”Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä”.

Työn taustalla ovat 30 keskeisen työelämän, koulutusalan ja julkisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta sekä Sitran seitsemän suositusta sen edistämiseksi. Kuvaus uudesta osaamisjärjestelmästä pohjautuu Sitran sidosryhmien kanssa tekemään yhteistyöhön ja pilottiprojekteihin eri puolilla Suomea sekä tulevaisuustalon tuottamiin selvityksiin.

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meidät uudistamaan osaamista ja ajattelua jatkuvasti. Tämä uudistumisen tarve heijastuu koko osaamisjärjestelmään ja koskettaa kaikkia ihmisiä. Jotta jatkuva uudistuminen on mahdollista, on syytä kiinnittää huomiota erityisesti neljän seuraavan elementin kehittämiseen: osaamistieto, tarvelähtöisyys, ekosysteemimäinen tapa toimia ja mitattavat vaikutukset.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (Tiivistelmä)

Alaotsikko

Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

13

Aihe

elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, osaamistarve, työelämä

Mistä on kyse?