publikationer

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

Sammanfattning

Författarna

Arbetsgruppen: Tapio Huttula, Helena Mustikainen, Iina Santamäki, Anna-Maija Vesa

Publicerad

Denna sammanfattning presenterar Sitras sju rekommendationer för främjandet av livslångt lärande i Finland.

De är avsedda för politiska och andra beslutsfattare inom livslångt lärande som redskap för att leda och genomföra den gemensamma uppfattningen om livslångt lärande i Finland.

Mer ingående information om rekommendationerna finns i publikationen Millä suosituksilla? (Med vilka rekommendationer?) – Kohti elinikäisen oppimisen Suomea (på finska, svensk resumé).

Utredningen baserar sig på det arbete som utförts inom projektet Kompetensens tid åren 2018–2021, som tog avstamp i
den gemensamma synen på livslångt lärande i Finland hos 30 centrala aktörer inom offentlig förvaltning, undervisning och arbetsliv. Rekommendationerna svarar särskilt på följande teser som framlagts: ”Finlands framgång bygger på kompetens” och ”Kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetens”.

I bakgrunden finns Sitras samarbete med intressentgrupper och pilotprojekt på olika håll i Finland samt utredningar som framtidshuset tagit fram.

För att svara mot kompetensbehov som förändras snabbt räcker det inte med att finslipa nuvarande ledningsmodeller och strukturer. Vi behöver en ny, mer flexibel helhet, där kompetens ses som grunden för finländarnas välbefinnande och hållbara ekonomi och där livslångt lärande kan möjliggöras för alla i skeden av livet.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

Undertitel

Sammanfattning

Författarna

Arbetsgruppen: Tapio Huttula, Helena Mustikainen, Iina Santamäki, Anna-Maija Vesa

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2022

Utgivare

Sitra

Sidantal

16 s.

Vad handlar det om?