publikationer

WCEF2021 sammanfattande rapport

WCEF2021 ordnades på 13-15 september 2021. Över 4 000 människor från 134 länder deltog i evenemanget som ordnades av Sitra och Kanada samt partner. Här finns en sammandrag av diskussionerna i evenemanget.

Publicerad

Cirkulär ekonomi är ingen ny idé. Urfolk i Nordamerika och på andra håll i världen har tillämpat principer för cirkulär ekonomi, såsom förnyelse och ömsesidighet, under en mycket lång tid. Det första globala forumet för cirkulär ekonomi (WCEF) anordnades i Finland 2017, men 2021 var första gången som WCEF reste över till andra sidan av Atlanten för att samla urfolkens ledare, beslutsfattare inom näringslivet, politiker, företrädare för det civila samhället och ungdomar för att diskutera förändringar på systemnivå som behövs för att genomföra övergången till cirkulär ekonomi under de kommande fem åren.

WCEF2021 inföll efter publiceringen av den senaste alarmerande rapporten från den mellanstatliga klimatpanelen IPCC, innan FN:s förhandlingar om biologisk mångfald (COP15) och förhandlingar om klimatförändringarna (COP26). Det är tydligt att budskapet är brådskande: det är nödvändigt att lösa de globala klimat- och naturkriserna för att trygga människors välfärd. På vägen mot dessa konferenser presenterade WCEF2021 lösningar för cirkulär ekonomi som kan bidra till att lösa dessa globala kriser och bjöd in världsledare från alla sektorer och regioner att verka för detta.

Det femte WCEF påminde också om att urfolkens och de ungas röst måste höras, så att en rättvis övergång till en framtid med cirkulär ekonomi säkerställs. Forumet som hölls i Toronto i Kanada, stod Kanadas klimat- och miljöministerium samt Sitra värdar för i samarbete. Forumet, som ursprungligen skulle hållas 2020 men som flyttades på grund av coronaviruspandemin, hölls virtuellt så att alla kunde delta i det var som helst i världen. Antalet registrerade var nästan 9 000, från totalt 160 länder och från alla sju kontinenter.

Under tre dagar såg man sex Game Changer-sessioner som granskade systemnivån, fyra Demonstration-sessioner med fokus på åtgärder samt 25 partnerdrivna ”accelerationssessioner”. WCEF2021 lyfte fram steg som vi alla kan ta för att kunna skala upp lösningar för en cirkulär ekonomi och säkerställa en inkluderande och rättvis framtid. På de gemensamma sessionerna under de första två dagarna delade 95 talare från hela världen sina åsikter om främjandet och utnyttjandet av en cirkulär ekonomi för att lösa globala kriser i samarbete med nästa generations ledare, innovatörer och företagare.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

World Circular Economy Forum 2021 Summary Report

Undertitel

Game-changers accelerate the circular transition

Publiceringsplats

Toronto och Helsinki

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Environment and Climate Change Canada och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Sidantal

25

Ämne

World Circular Economy Forum, WCEF, WCEF2021, cirkulär ekonomi, klimat, biodiversität, affärsverksamhet, välfärd, framtiden, urbefolkning, gruvor, material, kommunikation, samhälle

Vad handlar det om?