Live
Kohti radikaalia uudistumista – 1200 yrityspäättäjän näkemyksiä investoinneista tulevaisuuteen
Julkistustilaisuus

Kohti radikaalia uudistumista – 1200 yrityspäättäjän näkemyksiä investoinneista tulevaisuuteen

Kuinka radikaaleja ovat yrityspäättäjien näkemykset innovaatioista ja kasvusta? Miten päättäjien suhtautuminen tutkimus- ja kehitysinvestointeihin eroavat toimialoittain? Mitkä tekijät kannustavat T&K-investointeihin? Entä onko osaajia saatavilla?

Suomi on sijoittamassa ennennäkemättömän määrän julkisia varoja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tavoitteena on vivuttaa kaksinverroin yksityisiä investointeja Suomen tulevaisuuteen. 

Panostukset tehdään tilanteessa, jossa Suomi on kansainvälisissä vertailuissa edelleen yksi innovatiivisimmista maista, mutta uudistuminen ja kasvun mahdollisuuksiin tarttuminen jää kuitenkin lähtötelineisiin. Kansainväliset vertailut osoittavat, että tutkimus- ja kehittämistyö voisi johtaa nykyistä tehokkaammin taloudelliseen kasvuun ja uusiin innovaatioihin.

Tilaisuudessa 27. elokuuta kohdistamme katseen yritysten edellytyksiin kasvaa ja investoida tulevaisuuteensa. Julkistamme tutkimustulokset 1200 yrityspäättäjän näkemyksistä tutkimus- ja kehittämistoimintaan investoimisesta tulevien suurten julkisten T&K-panostusten myötä.

Tilaisuudessa tarkastelemme tutkimustuloksia yhdessä ja perehdymme siihen, mitä tulokset tarkoittavat yritysten arjessa. Keskitymme erityisesti siihen, miksi radikaali uudistuminen on nyt olennaista ja mitä se tarkoittaa innovaatiokentän näkökulmasta Suomessa. Miten vahvistamme kasvuhaluista kulttuuria ja miten lisäämme tutkimuskentän ja yritysten yhteistyötä, joka tuottaa menestyviä innovaatioita tulevaisuuteen?

Tapahtuma striimataan verkkoon. Verkkotapahtuman lisäksi järjestetään kutsuvierastilaisuus.

OHJELMA

8:30
Tervetuloa tapahtumaan
Elina Ravantti, viestintäjohtaja, Sitra
Radikaalin uudistumisen tarve
Inka Mero, perustaja ja toimitusjohtaja, Voima Ventures & Sitran hallituksen jäsen
Haasteita ja onnistumistarinoita – Yrityskentän puheenvuorot
Elina Björklund, hallituksen puheenjohtaja, Reima Group
Jonas Geust, toimitusjohtaja, Bluefors
Katariina Kemppainen, Metsä Group
Tutkimustulosten esittely: 1200 yrityspäättäjän näkemyksiä T&K-investoinneista
Reflektiot
Miten saamme Suomeen lisää tutkimus- ja kehittämisosaajia?
Youssef Zad, pääekonomisti, Suomen startup-yhteisö

Miten vahvistamme kasvuhaluista startup-kulttuuria Suomessa?
Timo Ahopelto, perustaja & osakas, Lifeline Ventures

Miten lisäämme tutkimuskentän ja yritysten yhteistyötä?
Näin Sitra tarttuu kasvun edistämiseen: Sitran tuore strategia lyhyesti
Atte Jääskeläinen, yliasiamies, Sitra
Näin työ jatkuu ja pääset mukaan
10:00
Tilaisuus päättyy verkossa