Julkaistu 04.03.2024

Turvallisemman tilan periaatteet

Sitran kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Haluamme tehdä tapahtumista turvallisia ja yhdenvertaisia kaikille osallistujille. Turvallisempien tapahtumien periaatteet koskevat Sitran työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita sekä tapahtuman esiintyjiä ja osallistujia.

Kuuntele, keskustele ja opi

Kunnioita muita sitoutumalla yhteisen dialogin sääntöihin. Jokainen vastaantuleva ihminen, asia ja tilanne on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä. Ole avoin kuulemaan palautetta ja valmis muokkaamaan toimintaasi tarvittaessa. Älä vähättele toisen kokemusta. Erehtyminen ja kysyminen on inhimillistä ja sallittua.

Kunnioita, älä oleta

Anna tilaa kaikille osallistua keskusteluun. Mahdollista omalla toiminnallasi myös muiden osallistuminen ja kuulluksi tuleminen.

Kiinnitä huomiota ihmisiä kunnioittavaan puheeseen ja vältä stereotyyppisiä ilmaisuja. Emme pilkkaa, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillamme ja käytöksellämme. Pidättäydymme ulkonäön arvostelusta, juoruilusta, syrjivistä vitseistä ja seksuaalissävytteisistä puheista. Suhtaudumme ymmärtäväisesti toisten virheisiin. Jos loukkaat tahallisesti tai tahattomasti, pyydä anteeksi.

Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten moninaisuus. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Pyri siihen, ettet tee oletuksia esimerkiksi toisen sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä.

Viihdytään yhdessä

Yhteinen viihtyminen ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat tärkeä osa Sitran tapahtumia. Huolehdi kuitenkin, että esimerkiksi mahdollinen alkoholinkäyttö tilaisuudessa on kohtuullista. Mikäli koet tai huomaat toiminnassamme tai tapahtumissamme näitä periaatteita rikkovaa toimintaa tai muuten häiritsevää käytöstä, puutu siihen tai ota yhteyttä tilaisuutta järjestäviin sitralaisiin.