ENERGIA

Energian käytön tehostaminen sekä sen tuotannon uudistaminen ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

AJANKOHTAISTA

Poiminnat

Turku Energia: Voiko varsinaissuomalainen energiayhtiö vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen?

archived

Kun tauti on paha, tarvitaan kovat lääkkeet

uutiset

Sitra sijoittaa älykkääseen energiarahastoon

Poiminnat

One1 hajautetun energian tuottajaksi yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa

Ryntäys postereihin
archived

Tukevampi pohja ilmastosopimukselle

Poiminnat

T&T: Suomeen visioidaan jättimäistä sähkövarastoa – Metaanin käyttö houkuttaa tutkijoita

Poiminnat

Yle Näkökulma: Helsingin aurinkovoimala – ryöstö päivänvalossa vai reilua sähkökauppaa?

Poiminnat

RT: FInZEB kiteytti lähes nollaenergiarakennusten ominaisuudet

Kumisaappaissa mustikkametsässä
artikkelit

Sitran trendit: Ekologinen kenkä puristaa

archived

Osallistu keskusteluun energiasektorin cleantech-teknologioiden kehityksestä ja vaikutuksista

Poiminnat

YM: Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin

Poiminnat

Yle: Resurssiviisaus säästää luonnonvaroja ja euroja

Poiminnat

Vuoden reilut kaukolämpö -yritykset valittiin

Poiminnat

TEM: Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

archived

Jälleen lippulaiva energiatehokkaalle rakentamiselle

uutiset

Uusiutuvien lähienergioiden käyttöä rakennuksissa lisättävä

Energiatehokkuus avainroolissa

Sitra toteutti vuosina 2008-2012 Energiaohjelman.

Energian käytön tehostaminen ja sen tuotannon uudistaminen edellyttävät Suomelta muutosketteryyttä ja innovaatioita. Energian säästäminen ja sen käytön tehostaminen ovat suuria haasteita kansalaisille, päättäjille, julkiselle sektorille ja yrityksille. Tässä onnistuminen parantaa hyvinvointia ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko rakennus- ja kiinteistöalan nopeaa uudistumista sekä kansalaisten aktivoitumista käytännön toimiin. Tähän tarvitaan mm. innovaatioita, hyviä esimerkkejä, kannusteita ja lainsäädäntöä.

Yhdyskunnat käyttävät yhtä paljon energiaa kuin teollisuus. Talonrakentamisessa on tapahtumassa energiavallankumous. Olemme siirtymässä lähes nollaenergiarakentamiseen. Kestävä rakentaminen tulee vaikuttamaan laajasti yhdyskuntien kehitykseen. Sitra vaikuttaa rakennetun ympäristön energiankäytön tehostamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Energiantuotanto monipuolistuu

Energiantuotannolla on keskeinen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Energiantuotanto monipuolistuu ja uusiutuvan energian osuus kasvaa merkittävästi. Myös alueet, rakennukset ja asukkaat tulevat osallistumaan paikallisen uusiutuvan energian tuotantoon. Aurinkoenergia, maalämpö, erilaiset bioenergiaan perustuvat lähiratkaisut tulevat täydentämään Suomessa edelleen tärkeätä kaukolämmön ja -kylmän tuotantoa.
Uudet hajautetut puhtaan energian tuotantoratkaisut ovat Suomelle liiketoimintamahdollisuus.

Sitra on ollut mukana kehittämässä kevennyttyä kaukolämpöä, lämpöpumppujen testausta, aurinkoenergian käyttöönottoa rakentamisessa ja sijoituksillaan pyrkinyt vuhdittamaan uusiutuvan energian liiketoimintaa.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää elämäntapamuutosten hyväksymistä ja tekemistä. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omissa arjen ratkaisuissaan.

Elämäntavat ratkaisevat

Kuluttajan valinnat asunnon hankinnassa ja rakentamisessa, päivittäisessä liikkumisessa, ruoan ja kulutustavaroiden valinnassa sekä sähkön käytössä vaikuttavat markkinoiden muutokseen.

Energian käytön ja päästöjen määrän ja kustannusten tekeminen näkyväksi on tärkeä askel tiedostamiseen.

Sitran ja Demosin Peloton-hanke on löytänyt portinvartijaryhmiä, jotka palveluillaan voivat auttaa kansalaisia energiatehokkaisiin valintoin. Muun muassa vaikutusmahdollisuudet tiedostavat luonasruokalat ja rautakauppojen myyjät sekä isännöitsijät avaavat portteja järkeville muutoksille.

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailman laajuinen ja jokaisen asia. Me suomalaiset olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Rakennettu ympäristö ja liikenne aiheuttavat yli puolet kasvihuonekaasupäästöistä. Kansainväliset sopimukset ohjaavat kestävään kehitykseen.

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä mm. ottamalla se ohjenuoraksi laajasti kaupunkikehityksessä. Tampereen ECO2-hankkeessa päästöjen vähentäminen on viety kaikkeen kunnan päätöksentekoon. Myös Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto ohjaa muutoksiin kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa.

Yhdyskuntien kehitys merkittävässä asemassa

Yhdyskuntien kehityksellä on kasvava  merkitys energiankäyttöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Valtaosa Suomen väestöstä asuu kaupungeissa ja taajamissa.

Maankäytön suunnittelulla voidaan rakentaa kestävä yhdyskuntarakenne ja vähentää liikkumistarvetta. Maankäytön suunnitelmissa kaikilla kaavatasoilla voidaan vähentää merkittävästi energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Sitra on osoittanut kaavoituksen mahdollisuudet ja vaikuttavuuden Porvoon Skaftkärr-hankkeessa, jossa kehitetään lähes 6000 asukkaan uutta energiatehokasta asuinaluetta.

Rakentaminen energiatehokkaaksi

Talonrakentaminen on siirtynyt uuteen aikakauteen. Jo lähitulevaisuudessa kaikki uudisrakentaminen on lähes nollaenergiatasoa. Myös nykyisen rakennuskannan parantamisessa energiatehokkuus on avainasemassa.

Tulevaisuuden rakennukset myös tuottavat energiaa. Erilaiset tuotantotavat integroituvat rakennus- ja talotekniikkaan. Aurinkosähkön ja -lämmöntuotanto, maa- ja ilmalämpöpumppuratkaisut sekä perinteiset uuni- ja takkaratkaisut kehittyvät ja täydentävät alueellisia ratkaisuja.

Kestävä rakennus on energiapihi. Kestävä rakentaminen ottaa huomioon myös luonnonvarojen säästämisen ja materiaalitehokkuuden. Se mahdollistaa rakennusten hyvän ylläpidon ja energian säästämisen niiden käytössä.

Sitra toteuttaa kumppaniensa kanssa hankkeita, joilla voidaan osoittaa välttämätön muutos mahdolliseksi ja kannattavaksi. Tällaisia hankkeita ovat mm. kestävän rakentamisen kortteli Helsingin Jätkäsaaressa ja Suomen ensimmäinen nollaenergiatalo Luukku. Low2No-hanke laajentaa kestävän rakentamisen mahdollisuuksia energiatehokkuudesta elämäntapoihin ja kaupunkiasumisen uudistamiseen.

Sijoittaminen vauhdittaa alan kehitystä

Rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat vaikuttavat kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden kehitykseen rahoituspäätöksillään. Pienemmät energiakustannukset, matalampi vajaakäyttöaste sekä korkeampi vuokrataso kannustavat kestävään sijoittamiseen. Energiatehokas, kestävä ja liikenteellisesti edullisesti sijaitseva rakennus on turvallisempi investointi.

Puhdas energia ja hajautetut energiaratkaisut sekä uudet energiapalvelut ovat olleet cleantech-sijoitustoiminnan veturi jo kymmenen vuotta.

Sitra tekee sijoituksia puhtaan energian tuotantoon ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Se on vauhdittanut alan kehitystä sijoittamalla bioenergian korjuuteknologiaan, biokaasun tuotantoon, aaltoenergiaan, älykkäisiin verkkoihin, digitaalihydrauliikkaan, teolliseen modulaariseen asuntotuotantoon sekä lämpöpumpputeknologiaan.

Energiaohjelman (2008-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Jukka Noponen, johtaja
Tuula Sjöstedt, viestinnän asiantuntija
Janika Skaffari, assistentti
Risto Kalske, johtava asiantuntija
Johanna Kirkinen, johtava asiantuntija
Maiju Korkala, assistentti
Jarek Kurnitski, johtava asiantuntija
Vesa-Matti Lahti, johtava asiantuntija
Annemaria Ojanperä, asiantuntija
Sami Tuhkanen, johtaja

Ohjelmatiimi on koossa Sitrassa vain ohjelman ajan. Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

 

JULKAISUT

julkaisut

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo: Hankinta, suunnittelu ja toteutus

julkaisut

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

julkaisut

RIL 265-2014: Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa

julkaisut

Tasa-arvoinen energiakäänne? Keskustelupaperi Saksan energiakäänteen sosiaalisista vaikutuksista

julkaisut

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikutusarviointi sekä laajenemisvaikutukset

julkaisut

Energiakäänne: Kooste blogisarjan kirjoituksista

julkaisut

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

julkaisut

Lähienergia: Työpaikkoja, vientiä ja päästövähennyksiä – ihmisten omalla energialla

julkaisut

ECO2

julkaisut

Resurssiviisaus

julkaisut

Making cities energy efficient

julkaisut

Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

julkaisut

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi

julkaisut

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajille

julkaisut

Energia yhdyskuntasuunnittelussa

julkaisut

Innova – kerrostalosta passiivitaloksi

Ota yhteyttä

ihmiset
Jukka Noponen
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Janika Skaffari
Asiantuntija, Talous- ja hallintopalvelut
ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Sami Tuhkanen
Sijoitusjohtaja