INTIA

Intia on Kiinan rinnalla noussut maailmassa voimatekijäksi. Intia-ohjelma (2004-2008) osoitti nyky-Intian olevan kiinnostava yhteistyökumppani. Se kannattaa tuntea.

AJANKOHTAISTA

Tiedon lisäämistä ja osaajavaihtoa

Intian talouskasvu ja yhteiskunnan muutosvauhti ovat maailman nopeimpien joukossa. Sen parhaista yliopistoista tulee erinomaisia tutkijoita ja sen kautta suomalaiset yritykset ovat voineet mennä edelleen myös muihin maihin, esimerkiksi Afrikkaan.

Kun Sitran Intia-ohjelma (2004 – 2008) käynnistyi, tietoa nyky-Intiasta oli vain vähän saatavilla eikä modernin Intian tuntijoita pahemmin ollut olemassa. Tämän takia ohjelmassa keskityttiin tiedon tuottamiseen Intiasta, osaajavaihdon käynnistämiseen maiden välillä sekä suomalaisen osaamisen esittelyyn intialaisille seminaarein ja erilaisten vierailujen avulla.

Suomalaisten on hyvä tuntea Intian kulttuuria, yhteiskuntaa, taloutta ja korkeakoulujärjestelmää. Toisaalta tietoa Suomesta ja suomalaisesta osaamisesta kannattaa esitellä intialaisille. Esimerkiksi ympäristö- ja terveydenhuoltoalat ovat ns. win-win -aloja, joissa Intialla on tarve ja Suomesta löytyy tarvetta vastaavaa osaamista.

Sitran Intia-ohjelman aikana luoma stipendijärjestelmä, jonka avulla intialaiset jatko-opiskelija ja tutkijat ovat voineet tulla töihin ja opiskelemaan Suomen yliopistoihin, jatkuu nykyään Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen (CIMO) Intia Fellowships -rahoituksena.

Intia-ohjelman tuottamat lukuisat julkaisut ja sen levittämä uusi ja relevantti Intia-tietous johtivat tiedotusvälineiden kasvaneeseen kiinnostukseen Intiaa kohtaan, julkisen Intia-keskustelun tason nousuun sekä monen päättäjän vierailuun Intiassa. Intia-ohjelma loi verkostoja sekä lisäsi Suomi-tietoisuutta myös intialaisten päättäjien keskuudessa.

Yhteystiedot

Ohjelmatiimi työskentelee Sitrassa vain ohjelman ajan. Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

JULKAISUT