KUNTA

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista.

AJANKOHTAISTA

artikkelit

Terveyskioski täydentää Ylöjärven perusturvan palveluja

Parempia palveluita kansalaisille

Sitrassa toteutettiin Kuntaohjelma vuosina 2009-2012.

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samalla julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista. Kuntapalveluja on kehitettävä vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen ja työvoimapulan asettamiin haasteisiin, jotta kuntalaiset saisivat jatkossa entistä parempaa palvelua, parhaalla mahdollisella tavalla järjestettynä.

Sitran on mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja mm. Taltioni-palvelulla, jolla edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä terveystaltiota ja ekosysteemiä, matalan kynnyksen terveyskioskitoimintamallilla  ja palvelusetelin kokeilu- ja käyttöönottoprojekteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilökohtaisen budjetin soveltamisella sosiaali- ja terveyspalveluihin  ja edistämällä kansalaisten valinnanvapautta perusterveydenhuollossa.

Sitra edistää myös hyvinvointipalveluiden rakenteiden syvällistä muutosta tuomalla keskusteluun uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -malli esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitoa, ja Sirius-projektin loppuraportilla on selvitetty kansainvälisten potilastietojärjestelmien soveltuvuutta Suomeen. Kuntien muutosjohtamista on tuettu Kunta-MBA -koulutusohjelmalla.

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla edistetään merkittäviä tuottavuusparannuksia kuntien talouteen ja kansalaisten mahdollisuutta parempaan sähköiseen palveluasiointiin yli kuntarajojen. Sitran roolina oli vauhdittaa tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamisesta.

Kuntaohjelman (2009-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Antti Kivelä, johtaja
Kirsti Kaustara, assistentti
Tuomo Melin, johtava asiantuntija
Marja Illi, johtava asiantuntija
Kirsi Suomalainen, viestinnän asiantuntija

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

JULKAISUT

julkaisut

Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella

julkaisut

Palvelualoite Ruotsissa

julkaisut

Palveluseteliopas

julkaisut

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

julkaisut

Henkilökohtainen budjetti

julkaisut

Sirius-projekti: potilastietojärjestelmäkartoitus

julkaisut

Terveyskioski – Perustamisopas

julkaisut

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

julkaisut

Palvelusetelin sääntökirja

julkaisut

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

julkaisut

Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja

julkaisut

Napsusormipotilaan leikkauksen sääntökirja

julkaisut

Vuodeosastokuntoutuksen sääntökirja

julkaisut

Kansalaiset vaikuttajina

julkaisut

Polven nivelkierukan repeämän tähystysavusteisen leikkauksen sääntökirja

julkaisut

Päivähoidon sääntökirja

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Kirsti Kaustara
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Madis Tiik
Vanhempi neuvonantaja
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet