TERVEYDENHUOLTO

Väestö ikääntyy ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat. Laadukkaat terveydenhuoltopalvelut on siitä huolimatta turvattava tasa-arvoisesti kaikille. Sitran Terveydenhuollon ohjelma (2005-2009) löysi tähän uusia polkuja.

AJANKOHTAISTA

Puheenvuoro

Sotea voi kehittää lainsäädännöstä riippumatta

archived

Mistä tulevaisuuskuvamme syntyvät?

Älykästä hyvinvointia Slushissa
artikkelit

Äly vaatii uskallusta myös digitalisaatiossa

rakentajia
uutiset

Sitra: Rahoitus ratkaisee sote-uudistuksen

Työpajan muistiinpanoja
uutiset

Nouseeko Jyväskylään Euroopan resurssiviisain sairaala?

archived

Suomen kansallisen ennakointiverkoston kehittyminen

Ikäihmisiä metrossa
uutiset

Ikäihmiset laajasti mukaan palvelujen kehittämiseen

Ryhmätyöskentelyä Sitran ideapajassa
archived

Villiä, mutta konkreettista ideointia tulevaisuuden terveydestä

artikkelit

Intia-ohjelman aikajana

artikkelit

Nexstim: Aivojen täsmähoitoa ilman kipua ja kyyneliä

Kuva: Ivo Corda
artikkelit

Beta.www.sitra.fi – osallistu Sitran uuden sivuston kehittämiseen

artikkelit

Palveluseteli tuo lisää valinnanvapautta ja lyhyemmät jonot

artikkelit

Päättyneiden ohjelmien tulokset

uutiset

Yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto

artikkelit

Terveyttä saa kioskista kätevämmin

uutiset

Kohti vaikuttavampaa terveydenhuoltoa

Oikeudenmukaisuutta, valinnanvapautta ja rakenteellisia muutoksia

Suomen terveydenhuolto on pitkän kehitysprosessinsa alkuvaiheessa. Väestö ikääntyy, pitkäaikaissairaiden määrä kasvaa, terveydenhuollon kustannukset nousevat. Miten saada rahat ja resurssit riittämään?

Miten saada terveydenhuollon nykyinen kapasiteetti parhaiten palvelemaan väestön lisääntyviä terveystarpeita – tinkimättä hoidon saatavuudesta, laadusta tai oikeudenmukaisuudesta?

Terveydenhuollon ohjelma (2005-2009) nosti keskeisiksi keinoiksi läpinäkyvyyden lisäämisen ja tulosohjaukseen siirtymisen sekä asiakkaan aktivoinnin ja valinnan vapauden lisäämisen. Nähtiin, että tehokkuus ja laatu ruokkivat näin toisiaan.

Kustannukset ja hoitotulokset on saatava läpinäkyviksi, jotta hoidosta päättävät osaavat valita käyttöön hyväksi todetut käytännöt. Nykyisessä sirpaleisessa terveydenhuollon järjestelmässä tietyllä sektorilla tehty säästö poikii helposti suuremmat kustannukset muualla.

Ohjelman edetessä kävi yhä selvemmäksi, että terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan yksittäisten toimien lisäksi syvällisiä rakenteellisia muutoksia.

Vaativien tavoitteiden ja muutosvoiman saavuttamiseksi ohjelma teki tiivistä yhteistyötä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Terveydenhuollon ohjelman moni alullepanema toiminta on kiitettävästi löytänyt jatkajia eri ministeriöissä, Tekesissä, Kelassa, RAY:ssä sekä useissa yrityksissä ja edistyksellisissä kunnissa.

Sitrassa kehitystyötä kuntien tuottavuuden nostamiseksi ja palvelutuotannon rakenteiden uudistamiseksi jatkaa vuonna 2009 alkanut Kuntaohjelma.

Yhteystiedot

Ohjelmatiimi työskentelee Sitrassa vain ohjelman ajan. Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

JULKAISUT

julkaisut

Tervettä bisnestä

julkaisut

Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä

julkaisut

Terveyskioski palveluinnovaationa: Ylöjärven terveyskioski -hankkeen väliarviointi

julkaisut

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa. suomenkielinen tiivistelmä KPMG.n laatimasta raportista

julkaisut

Kohtaamisten voima

julkaisut

Kansalaisten palveluseteli

julkaisut

Palvelusetelijärjestelmän juridinen viitekehys

julkaisut

Palvelukortti maksamisen välineenä

julkaisut

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

julkaisut

Palveluseteli perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

julkaisut

Palvelusetelin hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja

julkaisut

Palveluseteli kuntoutuksen ja apuvälineiden hankinnassa

julkaisut

Tulevaisuuden terveydenhuolto 2022

julkaisut

Oulun kaupunki – oikomishoidon prosessi- ja tuottavuusselvitys

julkaisut

Terveydenhuollon ohjelma 2005-2009

julkaisut

Loppuraportti: kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu – KATTAVA-projekti