TERVEYDENHUOLTO

Väestö ikääntyy ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat. Laadukkaat terveydenhuoltopalvelut on siitä huolimatta turvattava tasa-arvoisesti kaikille. Sitran Terveydenhuollon ohjelma (2005-2009) löysi tähän uusia polkuja.

AJANKOHTAISTA

Oikeudenmukaisuutta, valinnanvapautta ja rakenteellisia muutoksia

Suomen terveydenhuolto on pitkän kehitysprosessinsa alkuvaiheessa. Väestö ikääntyy, pitkäaikaissairaiden määrä kasvaa, terveydenhuollon kustannukset nousevat. Miten saada rahat ja resurssit riittämään?

Miten saada terveydenhuollon nykyinen kapasiteetti parhaiten palvelemaan väestön lisääntyviä terveystarpeita – tinkimättä hoidon saatavuudesta, laadusta tai oikeudenmukaisuudesta?

Terveydenhuollon ohjelma (2005-2009) nosti keskeisiksi keinoiksi läpinäkyvyyden lisäämisen ja tulosohjaukseen siirtymisen sekä asiakkaan aktivoinnin ja valinnan vapauden lisäämisen. Nähtiin, että tehokkuus ja laatu ruokkivat näin toisiaan.

Kustannukset ja hoitotulokset on saatava läpinäkyviksi, jotta hoidosta päättävät osaavat valita käyttöön hyväksi todetut käytännöt. Nykyisessä sirpaleisessa terveydenhuollon järjestelmässä tietyllä sektorilla tehty säästö poikii helposti suuremmat kustannukset muualla.

Ohjelman edetessä kävi yhä selvemmäksi, että terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan yksittäisten toimien lisäksi syvällisiä rakenteellisia muutoksia.

Vaativien tavoitteiden ja muutosvoiman saavuttamiseksi ohjelma teki tiivistä yhteistyötä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Terveydenhuollon ohjelman moni alullepanema toiminta on kiitettävästi löytänyt jatkajia eri ministeriöissä, Tekesissä, Kelassa, RAY:ssä sekä useissa yrityksissä ja edistyksellisissä kunnissa.

Sitrassa kehitystyötä kuntien tuottavuuden nostamiseksi ja palvelutuotannon rakenteiden uudistamiseksi jatkaa vuonna 2009 alkanut Kuntaohjelma.

Yhteystiedot

Ohjelmatiimi työskentelee Sitrassa vain ohjelman ajan. Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

JULKAISUT