tulevaisuussanasto

Ekologinen kompensaatio

Mekanismi, jossa ihmistoimien luonnolle yhtäällä aiheuttama haitta hyvitetään toteuttamalla luonnon monimuotoisuutta vahvistavia toimia toisaalla. Esimerkiksi rakennushankkeen vuoksi kaadettu metsäala voidaan kompensoida ennallistamalla riittävä määrä vastaavaa luontotyyppiä (tai joissakin tapauksissa estämällä tuleva heikennys suojelutoimilla) jossain muualla, niin että luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena ei heikkene.

Lisätietoa esim. Moilanen ja Kotiaho: Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset. Suomen ympäristö 5/2017.