tulevaisuussanasto

Kärkihanke

Yhden hallituskauden aikana vaikuttava politiikan keino- tai toimenpidekokonaisuus, jolla päästään olennaisella tavalla kohti hallitusohjelman strategisia tavoitteita ja/tai hallituskauden tavoitteita​.