archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Äitiyskortti uudistuu

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Harva julkinen palvelu on säilynyt sukupolvien ajan niin muuttumattomana kuin neuvolan äitiyskortti. Tampereella on ensimmäisenä Suomessa otettu sähköinen äitiyskortti koekäyttöön pahvisen rinnalle. Raskauden seurantaan tarkoitettua palvelua on kokeiltu Hervannan ja Muotialan neuvoloissa Sitran vauhdittamana kesästä 2013 lähtien.

Sähköistä äitiyskorttia kokeilleet äitiysneuvoloiden asiakkaat pitävät palvelua pääosin kätevänä ja helppona käyttää. Kyselyyn vastasi 42 asiakasta kaikkiaan 112 perheestä, jotka ovat testanneet sähköistä äitiyskorttia.

Tampereen kaupungin palautekyselyyn vastanneet koekäyttäjät pitivät keskeisenä hyötynä sähköisen palvelun saamista perinteisen kortin tilalle. Sähköistä äitiyskorttia kehuttiin käteväksi ja nykyaikaiseksi, ja sen parhaana ominaisuutena, ettei sähköinen kortti unohdu kotiin tai katoa. Hyödyllisenä käyttäjät pitivät myös mahdollisuutta täyttää neuvolan esitietolomake sähköisenä.

Tamperelaiset koekäyttäjät havaitsivat sähköisen äitiyskortin toiminnallisuuksissa myös puutteita. Perheet eivät tunteneet riittävästi palvelun mobiilikäytön mahdollisuuksia. Sähköisen äitiyskorttipalvelun käyttäminen kotona tehtävien verenpaine- tai muiden mittausten tukena oli uusi ominaisuus, josta palautekyselyyn vastanneille perheille ei ollut kertynyt kokemuksia. Käyttäjät lisäksi arvioivat, ettei äitiysneuvoloiden tai synnytyssairaalan henkilökunta tuntenut palvelua vielä kovin hyvin.

Kokeiluun osallistunut Helianna Hartikainen ehdottaa kehityskohteeksi hyvää perehdytystä niin neuvolan asiakkaille kuin henkilökunnalle. Suositun Äitiyshousut-blogin pitäjä luonnehtii sähköistä äitiyskorttia käytännölliseksi ja helpoksi käyttää, joskin tunneside pahviseen korttiin on vahva.

”Pahvista korttia voi fiilistellä, ja odotusajan neuvolakäynneistä jää konkreettinen muisto”, hän sanoo. ”Sähköisen palvelun hyvä puoli on, ettei neuvolaan tarvitse muistaa ottaa mitään mukaan. Ja sähköinen äitiyskortti on varmasti tulevaisuuden juttu.”

Palvelu kehittyy asiakkailta ja ammattilaisilta saadun palautteen perusteella

Hervannan ja Muotialan äitiysneuvoloiden asiakkaat ja henkilökunta ovat sähköisen äitiyskortin kokeilussa mukana testikäyttäjänä. Testikäyttäjille tehtävät seurantakyselyt jatkuvat vielä kesällä ja alkusyksyllä. Samalla palvelua kehitetään koekäytöstä saadun palautteen pohjalta.

”Palvelua on kehitetty yhdessä työntekijöiden ja, saamamme palautteen kautta, myös asiakkaiden kanssa. Tavoitteena oli etsiä ratkaisuja, jotka aidosti helpottavat ammattilaisten ja neuvolan palveluja käyttävien työtä ja kommunikointia. Koekäyttö on konkretisoinut käyttäjien kuulemisen merkityksen”, projektipäällikkö Tiina Karttunen Tampereen kaupungilta kertoo.

”Sähköisille palveluille on kysyntää asiakkaiden parissa, mutta tarpeet ja taidot käyttää näitä palveluja ovat yksilöllisiä. Saatujen palautteiden perusteella on viisasta keskittyä olennaisiin, aikaa säästäviin ja työtä vähentäviin toiminnallisuuksin sekä kaikkien käyttäjien huolelliseen perehdyttämiseen.”

Tampereella pilotoitu palvelu sisältää perinteisen äitiyskortin tiedot sähköisessä muodossa. Siihen sisältyvät myös sähköisesti täytettävät neuvolan esitieto- ja kyselylomakkeet sekä raskauspäiväkirja, jota äiti voi halutessaan täyttää. Palvelua voi käyttää omilla tunnuksillaan millä tahansa tietokoneella tai mobiililaitteella.

Sähköisen äitiyskorttipalvelun tavoitteena on laajentaa asiakkaan, neuvolan ja synnytyssairaalan välisiä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Koekäytön aikana palvelussa on sähköinen viestintäyhteys oman neuvolan kanssa. Äidillä on aktiivinen rooli tiedon käyttäjänä, tuottajana ja omistajana. Sähköinen äitiyskortti toimii Taltioni-palveluna.

Sitra toimii sähköisen äitiyskortin koekäytön yhteistyökumppanina. Sitra on kokeilujen kautta mukana kehittämässä käyttäjälähtöisiä sähköisiä palveluita terveyden edistämiseen.

”Äitiysneuvolatoiminta on suomalaisen terveydenhuollon helmiä. Tampereella tartuttiin rohkeasti haasteeseen uudistaa toimintaa ja palveluita. Toivottavasti sähköinen äitiyskortti on koko Suomessa käytössä viiden vuoden sisällä. Tässä on myös mainio vientimahdollisuus”, Sitran johtava asiantuntija Marja Pirttivaara toteaa.

iPana Äitiys -palvelua kehittää järjestelmätoimittaja Mediware Oy.

Lue lisää:
Sähköistä äitiyskorttia testattiin kahdessa neuvolassa (Tampereen kaupungin tiedote 5.3.2014)

Mistä on kyse?