archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Energiaohjelma tuo Suomelle miljardien eurojen säästöt

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran Energiaohjelma tuo Suomelle 1,2 miljardin euron vuotuiset säästöt 2020 lähtien. Energiaohjelman ja sen kumppaneiden toteuttamien hankkeiden avulla voidaan vuonna 2020 leikata lämmitysenergian kulutusta 19 prosentilla ja päästöjä noin viidellä prosentilla. Vuosina 2008–2012 toteutetun Energiaohjelman tavoitteena oli kääntää yhdyskuntien energian kulutus ja päästöt laskuun. Ohjelman nyt päättyessä sen vaikutukset on arvioitu. Arvioinnin perusteella kansallisten ohjelmien toteuttaminen todella kannattaa.

– Kestävyysajattelu on Energiaohjelman aikana juurtunut syvälle Sitran strategiaan. Kestävyyden painottuminen näkyy toiminnassamme hyvin vahvasti. Taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen luo menestystä Suomelle pitkällä tähtäimellä, toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

– Rakennetun ympäristön energiatehokkuudessa on valtava säästömahdollisuus. Nämä säästöt voivat kuitenkin toteutua vasta sitten, kun ihmiset ovat hyväksyneet niiden vaatimat ratkaisut. Tarvitaan enemmän vihreitä hankintoja ja uuden teknologian käyttöön ottoa, jotta energiatehokkaat ratkaisut löisivät itsensä läpi, sanoo Hans Nilsson, joka on tehnyt elämäntyönsä mm. Ruotsin energiaviraston johtajana ja kansainvälisessä energia-alan järjestössä IEA:ssa. Nilsson puhuu Energiaohjelman päätösseminaarissa Finlandia-talolla tänään 7.6.2012.

Asiantuntijayhtiö Gaia Oy:n tekemän arvioinnin mukaan Energiaohjelman käynnistämä muutos rakennetussa ympäristössä voi leikata vuoteen 2020 mennessä rakennusten lämmitysenergian kulutusta vuodessa noin 13 TWh (terawattituntia), mikä suhteessa energiankulutuksen peruskehitykseen tarkoittaa noin 19 prosentin vähennystä (600 miljoonaa euroa). Sähkönkulutusta muutostoimenpiteet leikkaisivat vajaat 2 TWh eli 5 prosenttia (200 miljoonaa euroa), ja liikenteen polttoaineiden käyttöä toimenpiteillä voitaisiin leikata noin 1 TWh eli 3 prosenttia (140 miljoonaa euroa). Energiankulutuksen väheneminen pienentäisi hiilidioksidipäästöjä yhteensä reilut 3 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin 5 prosentin vähennystä Suomen päästöistä peruskehitykseen verrattuna vuonna 2020. Vaikutusten toteutuminen edellyttää, että nykyinen kansallinen kehitystyö jatkuu.

Sitran mukaan ulkopuolinen arvio Energiaohjelman vaikutuksista todistaa, että kansallisiin ohjelmiin panostaminen kannattaa. Ja jotta Suomessa päästään kestävässä rakentamisessa eteenpäin, tarvitaan välttämättä konkreettisia esimerkkejä. Yksin tällaisia tuloksia ei pysty kukaan saavuttamaan. Tekemiseen tarvitaan innostusta ja laajaa yhteistyötä.

– Viimeisten viiden vuoden työ on vahvistanut käsitystäni siitä, että energia-, kiinteistö- ja rakennusaloilla tarvitaan lisää rohkeaa johtajuutta tarttua tulevaisuudessa välttämättömien muutosten toteuttamiseen. Teot eivät ole vielä puheiden tasolla eikä kansalaisilla ole riittävästi tietoa ja voimaa vaikuttaa omilla hankintapäätöksillään muutoksiin, lausuu johtaja Jukka Noponen, joka veti Energiaohjelmaa.

Sitra panosti Energiaohjelman hankkeisiin noin 9 miljoonaa euroa. Lisäksi se sijoitti alan yrityksiin ja rahastoihin.

Lisätietoja

Johtaja Jukka Noponen
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 040 587 4323

Lue lisää

Sitra julkaisee Energiaohjelman päätösseminaarissa julkaisun nimeltä Muutos. Julkaisun jutut on ideoitu Sitran hankkeista. Aiheissa korostuvat Energiaohjelman työn tulokset.

Muutos

Laura Häkli, Tuula Sjöstedt, Sari Tuori (toim.)
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Helsinki 2012
ISBN 978-951-563-840-3 (painettu)
ISBN 978-951-563-841-0 (sähköinen julkaisu http://www.sitra.fi/julkaisut/Muutos/index.html)

Energiaohjelman vaikuttavuusarviointi löytyy kokonaisuudessaan verkosta:

Sitran Energiaohjelman vaikuttavuusarviointi
Iivo Vehviläinen, Elina Virtanen, Laura Oja, Laura Hakala ja Juha Vanhanen, Gaia Consulting Oy
Helsinki 2012

Sitra käynnisti viisivuotisen Energiaohjelman vuonna 2008. Sen tavoitteena oli saada aikaan vähenevällä yksilöiden ja yhdyskuntien energiankäytöllä kasvavaa hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa. Sitra on toiminut energia-alalla aiemminkin: myös 1970-80 lukujen vaihteessa energiakriisin aikaan tuotettiin tutkimustietoa uusiutuvasta energiasta ja energiansäästöstä.

Mistä on kyse?