archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Strateginen hallitusohjelma vaatii ennakointitietoa

Nopeasti muuttuva maailma asettaa uudenlaisia tiedontarpeita päätöksentekijöille. Tarvitaan työkaluja, jotka auttavat ennakoimaan muutoksia.

Julkaistu

Nopeasti muuttuva maailma asettaa uudenlaisia tiedontarpeita päätöksentekijöille. Tarvitaan työkaluja, jotka auttavat ennakoimaan muutoksia monimutkaisessa toimintaympäristössä ja antavat valmiutta kehittää niihin tuoreita ratkaisumalleja päätöksenteon pohjaksi. Päätöksenteon tulee olla aiempaa pitkäjänteisempää ja katsoa yli hallituskausien.

”Päälle kaatuvien ongelmien ratkaisusta pitäisi päästä toivottavan tulevaisuuden rakentamiseen. Se tarkoittaa valintojen tekemistä vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien pohjalta, ja yli vaalikausien kurkottavaa strategista ajattelua. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja tulevaisuusselonteko ovat nostaneet Suomen tunnetuksi tulevaisuusajattelussa, ja nyt on aika ottaa seuraavia askelia”, toteaa valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta.

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke, ns. OHRA-hanke ehdotti hallitukselle uutta strategiamallia. Mallin keskeinen ajatus on, että hallituksella on yksi strategiaprosessi jota tuetaan johdonmukaisesti tiedolla. Mallin mukaan hallitus hyödyntää ennakointiprosessien tuottamia näkemyksiä päätöksenteossaan.

Vuosi sitten uudistettu kansallinen ennakointiverkosto (KEV) kokoaa yhteen ennakointiprosesseja ja tuottaa ajan hermolta näkemyksiä ja tuloksia päätöksentekijöiden käyttöön. Tulevien eduskuntavaalien alla ennakointiverkosto on tuottanut neljä tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuvat esittelevät ennakointiverkostossa nousseita keskeisiä näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta. Kuvat maalaavat tulevaisuutta vuoteen 2025 neljän tarinan kautta, joissa korostuu digitalisaatio, työn ja työvoiman uudistuminen ja ikääntyvän väestön pärjääminen. Tulevaisuuskuvat ovat tarkoitettu keskustelun herättäjäksi ja strategiatyöskentelyn tueksi ja ovat verkossa vapaasti käytettävissä.

Tulevaisuuskuvat syntyivät ennakointiverkoston yhteistyöllä

Kansallisen ennakointiverkoston Tulevaisuuskuva-työprosessi käynnistyi Sitran fasilitoimana joulukuussa 2014. Prosessi koostui kolmesta työpajasta, avoimesta online-kommentointikierroksesta sekä graafisesta suunnittelusta. Työprosessin pohjana käytettiin hallituksen tulevaisuusselontekoa ja -mietintöä, ministeriöiden tulevaisuuskatsauksia sekä työpajaan osallistuneiden ennakointiverkoston jäsenten tuomia syötteitä. Valtioneuvoston kanslian maaliskuussa julkistama Suomen tilannekuva pohjautui niin ikään ministeriöiden tulevaisuuskatsauksissaan tunnistamiin haasteisiin.

Kansallisen ennakointiverkoston toimintaa koordinoivat valtioneuvoston kanslia ja Sitra. Lisää ennakointiverkoston toiminnasta ja tulevaisuuskuvaprosessista voi lukea verkoston sivuilta www.foresight.fi.

Tulevaisuuskuvat ovat vapaasti käytettävissä tulevaisuustyöskentelyn ja strategiaprosessien tukena. Tulevaisuuskuvat löytyvät Kansallisen ennakointiverkoston verkkosivuilta ja KEV:n SlideSharesta.

Twitterissä keskustelua Tulevaisuuskuvista voi käydä tunnisteella #Tulevaisuuskuvat ja #ennakointi.

Linkkejä:
Tulevaisuuskuvat
VNK:n ennakointisivut

Lisätietoja:
johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström, valtioneuvoston kanslia, ulla.rosenstrom@vnk.fi, p. 0295 160 188 sekä
asiantuntija Ernesto Hartikainen, Sitra, Ernesto.Hartikainen@sitra.fi, p. 050 346 1035

Mistä on kyse?