archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Taltioni osuuskunta edistämään sähköisiä omahoitoratkaisuja

Merkittävä joukko terveydenhoito- ja hyvinvointisektorin toimijoita perusti 29. maaliskuuta Taltioni osuuskunnan. Sen 27 perustajaa edustavat uudenlaista yhteistyötä terveydenhuollon palveluidentarjoajien, käyttäjäorganisaatioiden ja ICT-toimijoiden välillä. Julkisen ja yksityisen sektorin edelläkävijöistä koostuva jäsenistö lähtee yhteisvoimin kehittämään Taltioni ekosysteemiä, jonka sähköisillä omahoitopalveluilla edistetään kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Konsepti on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Kirjoittaja

Kirsi Mäki

Asiantuntija, viestintä, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

−  Sitran Terveystaltio-hankkeella on edistetty kahden vuoden ajan kansalaisten, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalveluiden tuottajien yhteistä terveys- ja hyvinvointitietovarastoa ja palvelualustaa. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli perustaa Taltioni osuuskunta, joka itsenäisenä toimijana kehittää ekosysteemiä ja sen myötä kansalaisille tarjottavia innovatiivisia omahoitopalveluita, toteaa hankkeesta vastaava Tuomas Teuri Sitran Kuntaohjelmasta.

Tavoitteena elinvoimainen ekosysteemi

Ekosysteemi tarjoaa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille kokonaistaloudellisesti edullisen ja nopean mahdollisuuden kehittää monipuolisia palveluja toisiaan täydentäen. Taltioni osuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edistää avointa ja tasapuolista ekosysteemiä, jossa hyvinvointi- ja terveyspalveluita voivat kehittää niin suuret kuin pienetkin toimijat.

−  Taltioni edustaa uudenlaista kansallisella tasolla toimivaa konseptia, jossa sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä alalla palveluja tuottavat ICT-yritykset ovat organisoituneet itsenäiseksi yhteisöksi, ja ne lähtevät yhteisvoimin kehittämään kansalaisille tarjottavia palveluita. Taltionin konsepti on herättänyt jo laajaa kansainvälistä kiinnostusta, kertoo johtaja Antti Kivelä Sitran Kuntaohjelmasta.

Ensi töikseen Taltioni osuuskunta toteuttaa teknisen alustan ja toiminnallisen ympäristön, jotka mahdollistavat jäsenistölle Taltioni palvelujen tarjoamisen suomalaisille. Jäsenistön kehitystyön kautta Taltioni ekosysteemiin syntyy uusia sähköisiä terveys- ja hyvinvointipalveluita, joiden myötä terveydenhuollon painopistettä pyritään siirtämään sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen. Yhteiskunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemistä.  

Osuuskunnan jäsenistön odotetaan laajentuvan merkittävästi jo lähiviikkoina. Osuuskunnan jäseninä voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat, hyvinvointipalvelujen tuottajat, tietotekniikkayhtiöt, potilasjärjestöt, sponsorit ja laitevalmistajat.

Taltioni tarjoaa yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon

  • Taltioni on tietokanta ja palvelualusta, johon jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tallentaa, kerätä, tuottaa ja jakaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sähköistä tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää eri laitteilla ja käyttöliittymillä ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tietoturva on Taltionin tärkein ominaisuus. Kansalainen omistaa omat tietonsa ja päättää, ketkä henkilöt ja mitkä sovellukset voivat hänen tietojaan käyttää.
  • Eri palveluista kootun ja yhdisteltävän tiedon avulla kansalaiset saavat paremman kokonaiskuvan omasta terveydestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  Omaa hyvinvointia edistäviä valintoja on helpompi tehdä.
  • Yhteiskunnan kannalta keskeinen hyöty on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistyminen. 

Taltioni osuuskunnan perustajajäsenet

Active Life Village Oy
BCB Mediacal Oy
EventBrokers EBS Oy
Fujitsu Finland Oy
GreyCrunch Oy Ab
Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus KLIK Oy
Kuntien Tiera Oy
Kustannus Oy Duodecim
Lääketietokeskus Oy
Mawell Oy
Mediaconsult Oy
Medi-IT Oy
MedIppon Oy
MediWare Oy
Medixine Oy
Mehiläinen Oy
Mylab Oy
Nokia Oyj
Oy TinnOff Inc
Pohjola Vakuutus Oy
Prowellness Oy
Sensorfit Oy
Stompwell Oy
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Terveystalo Oy
Teknologian Tutkimuskeskus VTT
Vivia Oy

Lisätietoja: 

Sitran Kuntaohjelma
Johtaja Antti Kivelä, puh. 040 482 7435, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Terveystaltio-hankkeen vastaava Tuomas Teuri, puh. 040 754 9507, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Taltioni osuuskunta
Hallituksen puheenjohtaja Janne Ahlström, Sitra, puh. 050 380 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi