archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveydenhoitoon uusi omahoitoa edistävä palveluinnovaatio – Taltioni

Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen omahoitopalvelualustan, Taltionin, avulla jokainen voi hallita omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tietoa ja vaikuttaa valinnoillaan hyvinvointiinsa.

Julkaistu

Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen omahoitopalvelualustan, Taltionin, avulla jokainen voi hallita omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tietoa ja vaikuttaa valinnoillaan hyvinvointiinsa. Palveluinnovaation keskeisenä tavoitteena on siirtää terveydenhuollon painopistettä sairaudenhoidosta ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

Taltionin yhtenäistä alustaratkaisua ja laajaa tietopohjaa hyödyntävien sähköisten omahoitopalveluiden ja niistä yhdistettävän tiedon avulla kansalaiset voivat edistää terveyttään ja hyvinvointiaan – olla sen parhaita asiantuntijoita. Toisaalta kansalaisia taas kannustetaan ottaman enemmän vastuuta omasta terveydestään.

− Vastuunottoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ei voi edellyttää ilman mahdollisuutta käyttää toimivia työkaluja. Omahoitoon kehitettävillä palveluilla ja niistä saatavalla tiedolla halutaan edistää terveyttä ja toisaalta taas tukea sairaudenhoitoa sekä sen jälkeistä hoitoa ja seurantaa. Taltionin henkilökohtaiseen terveystiliin koottavat tiedot eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten tietoja, mutta sinne voisi tallentaa keskitetysti eri palveluista ja järjestelmistä joko itse tuotettua tai terveydenhoidon ammattilaisista saatua tietoa, sanoo johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Henkilökohtaiseen terveystiliin koottavia tietoja voisivat olla esimerkiksi rokotustiedot, laboratoriovastaukset tai omat verenpainemittaukset, ruokapäiväkirjat ja lenkkitiedot. Erilaisten analysointipalvelujen myötä kansalaiset voivat muodostaa kokonaiskuvan terveydestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja valinnoillaan edistää hyvinvointiaan.

Sitra on edistänyt kansallista Taltionia

Sitran kaksivuotisella hankkeella on edistetty julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistä palvelualustaa ja ekosysteemiä. Taltioni on esimerkki kestävää hyvinvointia edistävästä toiminnasta, mihin Sitran uuden strategian mukaisesti panostetaan.

− Taltionin osalta sosiaalinen kestävyys tarkoittaa terveydenhoidon kehittämistä kansalaiskeskeisesti ja tasa-arvoisesti. Taloudellista kestävyyttä tuemme painopisteen siirtämisellä sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen, jolloin terveempien kansalaisten myötä voidaan hillitä terveydenhoidon kustannusten kasvua. Taloudellista kestävyyttä voidaan edistää myös tarjoamalla terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäjille ja ICT-toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksilla, kiteyttää yliasiamies Mikko Kosonen kestävän hyvinvoinnin keskeisiä vaikutuksia.

Taltioni-osuuskunta jatkaa palvelun kehittämistä

Sitran työtä jatkaa itsenäisenä toimijana Taltioni-osuuskunta, joka tehtävänä on kehittää palveluiden tekninen alusta ja toiminnallinen ympäristö. Yhtenäinen palvelualusta perustuu avoimiin, standardeihin rajapintoihin.

− Omien terveystietojen hajautuminen eri organisaatioihin tai tulosteina piirongin laatikoihin on yksilön näkökulmasta ongelma. Järkevintä olisi luoda kansallinen tietovarasto, johon tämä tieto voitaisiin koota, on sitten kyse sairaus-, terveys- tai hyvinvointitiedosta. Tietovarastojen välinen kilpailu tulisi siirtää mieluummin palveluinnovaatioihin. Tätä yhtenäistä alustaa ja siihen yhteensopivien palvelujen kehitystä edistää voittoa tavoittelematon Taltioni osuuskunta. Liittymällä osuuskunnan jäseneksi osapuolet voivat kehittää toinen toistaan parempia palveluja yhteisen tietovaraston päälle, toisaalta jäsenet sitoutuvat Taltionin tarkkoihin laatustandardeihin. Yksilöt tietenkin päättävät, mitä palveluja haluavat käyttää ja kenelle omia tietojaan jakavat, kertoo Taltioni osuuskunnan toimitusjohtaja Tuomas Teuri.

Tällä hetkellä osuuskunnan 32 jäsentä ovat lähteneet kehittämään ekosysteemiä. Taltionin ensimmäisiä palveluita odotetaan saatavan kansalaisten käyttöön vuoden vaihteessa.

Kansallinen ratkaisu noteerattu myös kansainvälisesti

Taltionin kansallinen ratkaisu on herättänyt myös kansainvälistä mielenkiintoa.
Turvallisempaan, parempaan ja tehokkaampaan terveydenhoitoon suosituksia antavan raportin            (eHealth Task Force Report – Redesigning health in Europe for 2020) liitteessä Taltioni esiteltiin         yhtenä käytännönläheisenä esimerkkinä tulevaisuuden terveyspalveluista.

Taltioni pähkinänkuoressa

  • Taltioni on tietokanta ja palvelualusta, johon jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tallentaa, kerätä, tuottaa ja jakaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sähköistä tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää eri laitteilla ja käyttöliittymillä ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tietoturva on Taltionin tärkein ominaisuus. Kansalainen omistaa omat tietonsa ja päättää, ketkä henkilöt ja mitkä sovellukset voivat hänen tietojaan käyttää.
  • Yhteiskunnan kannalta keskeinen hyöty on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistyminen. 

Lisätietoja   

Johtaja Antti Kivelä, Sitra, puh. 040 482 7435, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Toimitusjohtaja Tuomas Teuri, Taltioni-osuuskunta, puh. 040 754 9707

Kunta.TV:n videot

Yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra: Taltioni, yksi Sitran merkittävimmistä projekteista.

Johtaja Antti Kivelä, Sitra: Taltioni kerää yhteen ihmisten terveystiedot

Toimitusjohtaja Tuomas Teuri, Taltioni osuuskunta: Taltioni osuuskunta kehittää terveyspalveluita.