archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimintakertomus 2011: strategiauudistus, hyviä lopputuloksia ja haasteellinen rahoitusvuosi

Sitra uudisti toimintavuonna strategiaansa ja toimintamalliaan ja asetti tavoitteekseen kestävän hyvinvoinnin edelläkävijyyden. Epävakaan taloustilanteen vuoksi vuosi oli Sitralle peruspääoman sijoitusten kannalta haastava.

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra uudisti toimintavuonna strategiaansa ja toimintamalliaan ja asetti tavoitteekseen kestävän hyvinvoinnin edelläkävijyyden. Epävakaan taloustilanteen vuoksi vuosi oli Sitralle peruspääoman sijoitusten kannalta haastava.

– Uudistamisen taustalla on Sitran toimintaympäristön muuttuminen yhä vaikeammin ennustettavaksi ja ennakoitavaksi. Uudistuksella lähdettiin yhden yhteisen vision ja strategian kautta hakemaan entistä parempaa toimintaherkkyyttä ja suurempaa toiminnan vaikuttavuutta, yliasiamies Mikko Kosonen selvittää.

Sitra uudisti strategiaansa ja asetti tehtäväkseen olla kehittämässä Suomesta kestävän hyvinvoinnin kansainvälistä edelläkävijää. Toiminnan strategisen ketteryyden vahvistamiseksi päätettiin, että vuoden 2012 aikana siirrytään kestävän hyvinvoinnin eri teemoja toteuttavaan projektiorganisaatioon. Vuonna 2004 käynnistetty ohjelmapohjainen toimintamalli päätettiin samalla lopettaa vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuonna 2012 ohjelmien keskeiset hankkeet toteutetaan osana uusia teema-alueita.

Ohjelmatoiminnassa Kuntaohjelman, Julkishallinnon johtamisohjelman, Energiaohjelman, Maamerkit-ohjelman ja Koneteollisuuden kasvuohjelman toiminta jatkui vielä vuonna 2011 suunnitelmien mukaisesti. Toimintavuosi oli Koneteollisuuden kasvuohjelman viimeinen. Myös liiketoiminnan kehittämistä ja sijoitustoimintaa jatkettiin.

Terveyskioskeja, liikennerevoluutio ja energiatehokasta kaavoittamista

Muutamia poimintoja Sitran vuoden 2011 konkreettisista tuloksista:

Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeissa on testattu kaksivuotisilla kokeilu- ja tutkimushankkeilla, voiko matalan kynnyksen toimintamalli palvella laajemmin terveydenhuollon rakenteellisessa uudistumisessa. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan se edistää asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Terveyskioskeista saatuja tuloksia on levitetty kuntapäättäjille ja tavoitteena on, että Suomeen perustettaisiin 50 terveyskioskia seuraavan kahden vuoden aikana.

Liikennerevoluutiossa luotiin uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja toimintamalli liikenne- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Samalla tavoiteltiin parempaa liikenneratkaisujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta ja parempia palveluja kansalaisille ja elinkeinoelämälle. Liikennerevoluutio yhdisti eri toimijat liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa ja sovitti yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen sekä elinkeinojen toimintaedellytykset. Tältä pohjalta myös jatkohankkeita vietiin eteenpäin. Lisäksi Liikennerevoluution tulokset ovat mukana uuden liikennepoliittisen selonteon laadinnassa.

Energiatehokkaan kaavoituksen mallikohde, Skaftkärr Porvoossa, siirtyi toteutusvaiheeseen. Alueesta on tarkoitus kehittää viihtyisä ja energiatehokas alue. Kehitystyössä huomioidaan rakentaminen, liikennejärjestelyt, palvelujen tarjonta ja energian käyttö, viheralueita unohtamatta.

Rahoitus peruspääoman tuotosta, haastava vuosi

Sitra rahoittaa toimintansa pääosin oman peruspääomansa, mutta myös operatiivisen rahoitustoiminnan tuoton turvin. Epävakaan taloustilanteen vuoksi vuosi 2011 oli Sitralle peruspääoman sijoitusten kannalta haastava, joten panostuksia jouduttiin sopeuttamaan muuttuneeseen rahoitusasemaan. Toisaalta toimintaympäristön muutosnopeus korosti entisestään Sitran roolia näkijänä ja tekijänä.

Sitran peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa 627 miljoonaa euroa. Epävarmasta markkinatilanteesta johtuen sijoitusomaisuus tuotti -8,0 prosenttia, kun tuotto edellisenä vuonna oli +9,3 prosenttia.  Sitra irtautui vuoden aikana kokonaan 16 yrityksestä ja yhdestä yrityksestä osittain. Uudet yrityssijoitukset suunnattiin ohjelmien strategisille kohdealueille.  Ensisijoitus tehtiin kolmeen yritykseen. Vuoden lopussa Sitran salkussa oli 36 yritystä.

Lisätietoja

Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 (PDF)

Kertomuksen voi myös tilata osoitteesta julkaisut@sitra.fi.

 

Mistä on kyse?