1. Biotalous

  Kestävä hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen käyttöön.

 2. Mustikanvarpu

  Biotalous on uusi tapa ajatella ja toimia

  Biotalous muuttaa koko yhteiskuntajärjestelmäämme. Se vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vahvistaa yhteiskunnan kykyä vastata äkillisiin globaaleihin muutoksiin. Biotalous on avain kamppailussa ilmastonmuutosta ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan.

 3. Tulevaisuuden biotalous on glokaalia

  Tulevaisuuden biotalous on sekä globaalia että lokaalia. Ruoka ja energia tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakaskuntaa niin, että tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Maailmanmarkkinoilla vaihdetaan erityistuotteita ja palveluja sekä biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Ajankohtaista

  1. Siirtyminen biopolttoaineisiin...

   Uutiset 0

   Jos joka kolmas suomalainen siirtyisi käyttämään kotimaista biodieseliä, paranisi vaihtotase vajaalla 300 miljoonalla eurolla.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Biotalous on kestävä ratkaisu

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Samalla edistetään systeemistä muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan.

Biotalous voidaan nähdä myös strategiana, jonka avulla yhteiskunta taistelee päivänpolttavia haasteita vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja alueiden kehittäminen. Biotalous tuleekin nähdä uutena talous- ja yhteiskuntajärjestyksenä, joka haastaa valtaosan nykyisistä käytännöistämme ja rakenteistamme.

Käsitteenä biotalous on laaja. Se kattaa muun muassa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden, kalatalouden, maatalouden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden. Myös luontomatkailu voidaan laskea osaksi biotaloutta. Biotalous muodostaa nyt ja tulevaisuudessakin Suomen elinkeinoelämän selkärangan.

Biotalous haastaa keskittyneen yhteiskuntamallin

Kestävän ainekierron tarjoamiin mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää muutoksia koko yhteiskunnassa. Tulevaisuuden biotalous on samanaikaisesti sekä maailmanlaajuista että paikallista. Samalla, kun kehitetään lähiratkaisuja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon, luodaan pohjaa globaaleille ratkaisuille, joilla voi olla kansantaloudellisesti merkittävää vientipotentiaalia.

Tulevaisuuden biotaloudessa osa tuotannosta, kuten ruoka ja energia, tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, niin että ylimääräistä kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Erityistuotteita, cleantech-ratkaisuja ja palveluja vaihdetaan kuitenkin edelleen globaaleilla markkinoilla, samoin kuin biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Paikallinen tuotanto ja globaali järjestelmä verkottuvat tehokkaasti myös älykkäiden energiaverkkojen tai vastaavien kautta. Onnistuneet biotalousratkaisut siis parantavat Suomen vaihtotasetta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Kilpailu maailmanmarkkinoilla on kuitenkin kovaa, ja siksi Suomen tulee tarttua biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin ripeästi.

Siirtyminen biotalouteen vaatii yhteistä tahoa, sitoutumista ja päätöksiä

Sitra laati jo vuonna 2011 biotalouden vision yhteistyössä johtavien, lähiratkaisuja kehittävien biotalousyritysten ja -asiantuntijoiden kanssa: "Vuonna 2020 energia- ja ravinneomavaraisuutta parantaville, kestäville biotalouden lähiratkaisuille on merkittävää kysyntää. Kysyntään vastataan alan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja uusilla, toistettavilla liiketoimintakonsepteilla." Visiossa globaali ja keskitetty sekä paikallinen ja hajautettu täydentävät toisiaan. Päättäjien haasteena onkin nyt löytää optimaalinen yhdistelmä globaalia ja lokaalia toimintaa.

Suomen kansallinen biotalousstrategia julkistetaan vuoden 2014 alussa. Sitra tukee strategian implementointia lisäämällä ymmärrystä, käynnistämällä tulevaisuuden ratkaisuihin tähtääviä kokeiluja ja herättämällä keskustelua biotalouteen perustuvan yhteiskunnan kehityspoluista ja mahdollistavista rakenteista sekä vauhdittamalla kestävään ainekiertoon perustuvaa paikallista liiketoimintaa.

Suomella on kaikki edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi, mutta tämä edellyttää yhteisymmärrystä ja toimenpiteitä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Tulevaisuuden voittajakonseptit syntyvät ainoastaan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja rohkeilla kokeiluilla.

Lue lisää:

Selvitys Arvoa ainekierroista
Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista
Tietopaketti Resurssiviisaus
Raportti Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa
Raportti Distributed Bio-Based Economy – Driving Sustainable Growth (englanniksi)
Kansainvälisen biotalouskyselyn tulokset (englanniksi)

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Biotalous työllistää lähinnä byrokraatteja, joiden tehtävänä on "visioida" biotaloudesta.
Hei haloo! Kantojen poltto ei ole uutinen. Eikä turpeen pooltto ole vieläkään terveellistä.
Biotalous kuulostaa siltä, mitä ennen vanhaan lapioitiin pellolle.
Koko Sitran raportin epämääräisyys kertoo siitä, että kyseessä on hallituksen järjestämä lisätukiainen maailman kalleimmin tuetulle maataloudelle.
Rattoisia "kaffihetkiä" siellä maitolaitureiden maassa hyvin tuettuna!
Petri Rekonen 1 vuosi 5 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Julkaisut Biokaasusta kasvua

Selvityksen päätavoitteena on kuvata biokaasuun liittyvien liiketoimintaekosysteemien mahdollisuuksia ja edistää biokaasuliiketoimintaa Suomessa.

Mirja Mutikainen, Kai Sormunen, Heli Paavola, Turo Haikonen, Mirva Väisänen

Hankkeet Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen liiton kanssa toteutettava hanke konkretisoi Sitran biokaasu-liiketoiminta-ekosysteemien mahdollisuuksia selvittävän työn tuloksia ja tavoitteita aluelähtöisesti. Samalla annettiin muille Suomen alueille esimerkkejä siitä, kuinka biokaasuliiketoimintaa voi edistää. Työssä hyödynnettiin Keski-Suomen monimuotoista biokaasun tuotantoa ja käyttöä sekä vahvistettiin...

Huhtikuu 2016 - Lokakuu 2016

Artikkelit Ilmalaivalla ratkomaan metsäbiomassan kasvattamisen pulmaa

LoggerZeppelin -idea on voittanut Sitran järjestämän Smart Forest -ideakuulutuksen. Sitran syys-lokakuussa järjestämässä ideakuulutuksessa etsittiin uusia ratkaisuja, jotka yhdistävät teollisen internetin elementtejä metsäteollisuuteen. Kisassa etsittiin ehdotuksia teollisen internetin ratkaisuista, joilla voi mahdollisimman vaikuttavasti kasvattaa metsäpohjaisten tuotteiden- ja...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Samuli Laita

Artikkelit Miksi Ravinnekierto Challenge?

Ihmisten toiminta voi häiritä luonnon ravinnekiertoa katkaisemalla luonnollisia kiertoja, siirtämällä ravinteita vääriin paikkoihin tai köyhdyttämällä maaperää.

1 vuosi sitten

Julkaisut Benefits of carbon-neutrality in a rapidly changing business

As part of Sitra's programme to accelerate Finland's industrial transformation toward a carbon-neutral society, we commissioned this study to identify the global megatrends and sub trends that will enable the identification of global cleantech opportunities for Finnish business.

Jonathan Robinson, Ross Bruton, Maximilian Wernicke, Olivia Price-Walker (ed.)

Julkaisut Benefits of carbon-neutrality in a rapidly changing business

As part of Sitra's programme to accelerate Finland's industrial transformation toward a carbon-neutral society, we commissioned this study to identify the global megatrends and sub trends that will enable the identification of global cleantech opportunities for Finnish business.

Jonathan Robinson, Ross Bruton, Maximilian Wernicke, Olivia Price-Walker (ed.)

Muualla verkossa FEM:n tunnustuspalkinnon kestävän kaivostoiminnan verkostolle

Fennoscandian Extraction and Mining -konferenssin vuotuinen palkinto on myönnetty Kestävän kaivostoiminnan verkostolle tunnustuksena kaivosverkoston tekemälle arvokkaalle työlle kaivostoiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi. Verkosto on koonnut kaivosyhtiöt ja keskeiset sidosryhmät yhteen keskustelemaan kaivostoiminnan vastuullisuuskysymyksistä sekä luonut uusia toimintamuotoja ja käytäntöjä, joiden tuloksena kaivosalan ja sen sidosryhmien välinen yhteisymmärrys on lisääntynyt. Pääsihteeri Yrjö-Koskinen omisti palkinnon verkoston sidosryhmien ja Sitran tekemälle työlle kaivostoiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi.

1 vuosi sitten sivustolta www.kaivosvastuu.fi

Tapahtuma Cleantech- ja kiertotalouskilpailujen ilta Slushissa

Suomalaiset suuryritykset etsivät Slushissa cleantech- ja kiertotalousratkaisuja startup-yhtiöiltä. Y htiöt Fortum, Gasum, Kemira, UPM ja Wärtsilä tuovat Slushiin useita bio- ja kiertotalouteen, vesiin, meriteknologiaan sekä energiaan liittyviä innovaatiokilpailuja.  Osa uusista kilpailuista on juuri käynnistynyt, mutta osa avataan vasta Sitran isännöimän Slush Evening for...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Smart Forest - ohjeet ja pelisäännöt

1. Ideakuulutuksen toimeksianto lyhyesti Smart Forest on Sitran järjestämä avoin ideakuulutus, jolla Sitra etsii ja pyrkii tukemaan metsätuotteiden ja -palveluiden lisäarvoa kasvattavia teollisen internetin ratkaisuja. Ideakuulutus järjestetään syksyllä 2015. Sitralla on oikeus julkistaa ideat CEPI European Paper Weekillä Brysselissä 17.11. ja Sitran ohjelmaosuudessa Slush 2015...

1 vuosi sitten

Tapahtuma Global Cleantech Summit

Tänä vuonna Suomessa järjestetään cleantech-ratkaisuihin keskittyvä Global Cleantech Summit. Maksullisen tapahtuman pääjärjestäjänä on työ- ja elinkeinoministeriö.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit SmartClean löi läpi!

Keskiviikkona Sitraan kokoontui lähes 70 innokasta Smart & Clean -toimijaa yrityksistä, kaupungeista ja muista organisaatioista. Päivän teema oli pohtia, miten pääkaupunkiseudusta luodaan globaalisti johtava cleantechin referenssialue ja mitä hankkeita täällä pitäisi käynnistää? Prior Oy tekee meille parhaillaan selvitystä, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Santtu Hulkkonen

Blogit Vain rohkea jää eloon

Vastuullisuuteen kaivataan rohkeutta ja uskallusta. Kestävyys on nykyisin yrityksille menestyksen edellytys.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jaana Pelkonen

2017 Sitra | käyttöehdot