1. Luomu- ja lähiruoka

  Lähiruoalle on kova kysyntä, ja siksi markkinoilla on kasvupotentiaalia. Kysyntään pystytään vastaamaan vain, jos toimijat verkottuvat.

 2. Kasvun avaimet

  Luomu- ja lähiruokatoimiala kasvaa muun massa panostamalla vahvoihin brändeihin, vahvistamalla merkittävien toimijoiden kuten vähittäiskaupan asemaa sekä laajentamalla toimintaa konseptoimalla - asiakaslähtöisyyttä uhraamatta

 3. Sitra vauhdittamassa alan kasvua

  Sitra on edistänyt edistänyt luomu- ja lähiruoan liiketoimintamalleja kehittämällä logistiikka- ja jakelukonsepteja, tekemällä demo- ja kokeiluhankkeita sekä etsimällä pääomasijoituksia

Ajankohtaista

  1. Teurastamolle avataan 19.3....

   Uutiset 0

   Helsinkiin Teurastamolle avataan yhdeksän päivän ajaksi kainuulainen pop-up -pääsiäispirtti tiistaina 19.3. Pirtistä voi käydä ostamassa...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  2. Maiseman tarina

   Julkaisut 0

   Opas maisemapalveluiden luomiseen

   Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista...   → Lataa PDF

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Minna Komulainen (toim.)
  3. Eläköön itsenäiset...

   Blogit 2

   Uudet lähi- ja luomuruokaan sekä pientuottajien tuotteisiin erikoistuneet ruokakaupat ovat rantautuneet suomalaiseen kaupunkikuvaan. Viime...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Lari Rajantie
  4. Kuva Sitran kattoviljelmistä

   Vihanneksia Suomen...

   Blogit 0

   Kaupunkiviljely on rantautunut voimalla Helsinkiin ja muualle Suomeen. Sitrassa ilmiöön käytiin käsiksi käytännön tasolla.

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Lari Rajantie

Trendistä valtavirtaan

Päättynyt aihe

Luomu- ja lähiruoka ovat vakiintumassa trendistä pysyväksi ilmiöksi. Tämä muutta koko ruoan valtavirtaa.  Pienet, tuottajia lähellä olevat ja makuelämyksiä vaalivat uudet toimijat tuovat imua ja uutta merkitystä markkinaan. Myös poliittinen ilmapiiri edistää luomu- ja  lähiruoka-ajattelun esiinmarssia tukemalla kestävää kehitystä, maaseudun mahdollisuuksia ja paikallisen tuotannon kehittämistä.

Suomessa on tarve siirtää painopiste tuotannosta kuluttajaan ja lisätä panostusta markkinointi- ja liiketoimintaosaamiseen. Menestyäkseen lähiruokatoimijan on ymmärrettävä toimitusketjun vaatimukset ja hallittava liiketoiminnan lainalaisuudet. Pienimuotoinenkaan ruokaliiketoiminta ei voi olla oman toimen ohessa tapahtuvaa puuhastelua vaan normaalia liiketoimintaa. Lähiruoan tulisi olla kaikkien tavallisten suomalaisten saatavilla, eikä vain pienille kuluttajasegmenteille suunnattua herkkua.

Lähiruoan markkina Suomessa

Lähiruokamarkkinalla ei ole vahvoja brändejä, mikä helpottaa markkinoille tuloa. Kuluttajatkin ovat alkaneet ilmaista arvojaan oman kulutuksensa kautta, mistä esimerkkinä ovat erilaiset lähiruokaa suosivat eettisen kulutuksen ryhmät. Merkille pantavaa kulutuskäyttäytymisessä on myös se, että lähiruoan ostokäyttäytyminen ei ole hintasensitiivistä. Suurin osa kuluttajista aikoo lisätä lähiruoan kulutustaan tulevaisuudessa, mikäli sitä on helposti saatavilla. Luonnollisesti lähiruoan tulee myös tarjota tuoreutta ja korkeaa laatua tuotteiden hinnan vastineeksi.

Sitra julkaisi toukokuussa 2010 lähiruoan liiketoimintaympäristön ja markkinoiden selvityksen "Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille", jossa nostettiin esiin erityisesti asiakas- ja kysyntälähtöisyyttä sekä liiketoimintaosaamisen merkitystä alalle. Vuosi selvityksen jälkeen lähiruoan markkinat ovat jo arvioitua moninkertaisesti suuremmat. Elintarvikealan asiantuntija, ETM Minna Kantén arvioi keväällä 2011 lähiruoan osuuden olevan jopa 8 % päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnistä. Näin ollen se vastaisi jopa 960 miljoonan euron myyntimääriä vuositasolla.

Lähiruoan saatavuuden ja tunnettuuden parantuminen sekä markkinan nopeampi kasvu edellyttävät vahvoja brändejä sekä merkittävien toimijoiden, kuten vähittäiskaupan, vahvempaa asemaa markkinoilla. Koska lähiruokamarkkina on elinkaarensa alkuvaiheessa, markkinoilla on tilaa kilpailulle. Tällöin uusien toimijoiden tulo markkinoille lisää kysyntää ja hyödyttää kaikkia markkinan toimijoita.

Verkostoitumalla toimiva logistinen ketju

Kustannustehokkaat logistiset ketjut ovat perusedellytyksiä lähiruokamarkkinan kehittymiselle. Pienten lähiruokatoimijoiden ongelmana on tasapainoilu riittävän kustannustehokkuuden takaavan volyymin ja tarpeeksi laajan tuotevalikoiman välillä. Myös tuotteiden toimitusvarmuuden on säilyttävä. Ratkaisuna tähän on verkostoituminen ja tuottajien yhteistyö. Tärkeässä roolissa on kustannustehokkuuden saavuttaminen muun muassa pientilojen toimituksia ja jakelua yhdistelemällä. Suomen maatilat ovat edelleen pääosin pieniä ja toimittajamarkkinoilla olisi potentiaalia yhteiselle jakeluketjulle, joka toimisi hajautetusti ympäri maata.  Paikallisia sekä seudullisia välikäsiä vähentävä logistiikkajärjestelmiä onkin kehitteillä useita, joihin myös verkkokauppa ja kotiinkuljetus on yhdistetty.

Yksi mahdollisuus kustannustehokkaan logistisen ketjun aikaansaamiseen on lähiruoan tukkutoiminnan uudelleenjärjestäminen, esimerkiksi sen integroiminen olemassa olevien paikallisten tukkuliikkeiden toimintaan. Tukkutoiminnan edellytyksiä ovat riittävä toimitusvarmuus ja tukkuun tuleva volyymi, joka voidaan saavuttaa tuottajayhteistyön kautta. Tuottajille tulee tarjota muun muassa neuvontaa ja suunnittelua valikoimiin liittyen yhteistyösuhteen lujittamiseksi. Lähiruokatukku mahdollistaa myös riittävän volyymin ja kustannustehokkaan jakelun myyntipisteisiin. Lähiruokatukkuja onkin nyt syntymässä niin lähi- kuin luomutuotteiden saatavuuden kehittämiseksi niin  suurkeittiö- kuin kuluttujamarkkinaankin.

Konsepti ja resurssit voimakkaan kasvun tukemiseen

Uudistuvilla ruokamarkkinoilla menestyminen edellyttää skaalautuvienn lähiruokakonseptien luomista ja jalkauttamista. Luomu- ja lähiruoan tulee  yhä enemmän vastata sille asetettuun arvolupaukseen. Toiminnan laajentuminen ei saa johtaa tuotteiden massatuotantoon vaan pienten tuottajien verkottumiseen ja yhteistyöhön. Olennaista on konseptointi ja sen testaus, liiketilojen saanti asiakkaiden kannalta parhailta paikoilta, henkilöstön rekrytointi ja koulutus sekä lähiruoan oikeanlainen asemointi asiakkaiden mielessä. Tuottajalähtöisyydestä on päästävä asiakaslähtöisyyteen ja tuottajien, tukun sekä kaupan on yhdessä nostettava asiakas toimintansa keskiöön ja tarjottava heille yhdessä heidän haluamiaan palveluita.

Sitra  ja ruoka

Sitra on edistänyt luomu- ja lähiruoan uusien liiketoimintamallien syntymistä erilaisilla demo- ja kokeiluhankkeilla sekä etsimällä pääomasijoituksia. Tavoitteena kokeiluilla ja sijoituksilla on saada uusia yrityksiä alalle sekä edesauttaa jakelutien ja pientuottajien lähentymistä.

Sijoituksissa on haettu uusia kysyntälähtöisiä, skaalautuvia liiketoimintakonsepteja, jotka helpottavat lähi- ja luomuruoan saatavuutta. Sijoituskohteiden tulee olla sekä kilpailukykyisiä että ekotehokkaita. Fyysisissä lähiratkaisuissa keskeistä on eko- ja kustannustehokas logistiikka, virtuaalisissa maaseudun kytkeytyminen osaksi uusia verkkopalveluita.

Keväällä 2011 Sitra teki kaksi pääomasijoitusta uudenlaisiin liiketoimintakonsepteihin, jotka pyrkivät osaltaan ratkaisemaan lähiruokamarkkinoiden haasteita logistiikan ja jakelujärjestelmien suhteen. Suomen Aitokaupan tavoitteena on rakentaa helposti lähestyttävä koko kansan lähiruokaan erikoistunut ruokakauppaketju. Ensimmäinen kauppa avattiin Helsinkiin syksyllä 2011. Suomen Luomutukku Oy edustaa uudenlaista tapaa ajatella tukkutoimintaa. Se on palveluoperaattori, joka tarjoaa ammattikeittiöille luomuruoan ostamista ja käyttämistä helpottavia palveluja.

Sitran on mukana hankkeessa, jossa Helsingin Tukkutorista kehitetään Kalasataman alueelle ainutlaatuinen lähiruoan keskus (”food district”) esikuvanaan Lontoon Borough Market. Tukkutorin kehittäminen on keskeinen osa Helsingin Ruokastrategiaa ja Helsinki World Design Capital vuotta 2012. Tästä hyvän ruoan keskuskuksesta tulee kansallinen toimija, joka luo edellytyksiä paikallisten lähiruoka- ekosysteemien syntymisille eri puolella Suomea antamalla lähi-ja luomuruokayrityksille myynti- ja markkinointikoulutusta, tarjoamalla opetus- ja näytöskeittiön palveluita sekä toimimalla uudistuneen ruokakulttuurin edistäjänä. Hyvän ruoan keskuksesta tehdään kaikkien ruoan ystävien kohtaamispaikka.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Julkaisut Uusvanha kyläyhteisö

Tämä käsikirja on tarkoitettu kunnallisten toimijoiden avuksi tilanteessa, jossa kuntien on entistä vaikeampi tuottaa palveluita kasvavaan tarpeeseen samalla kun palveluiden tuottamiseen käytettävissä olevat julkiset resurssit pienenevät.

Jari Ylinen, Kati Berninger

Uutiset Teurastamolle avataan 19.3. Kainuulainen pop-up-pääsiäispirtti

Helsinkiin Teurastamolle avataan yhdeksän päivän ajaksi kainuulainen pop-up -pääsiäispirtti tiistaina 19.3. Pirtistä voi käydä ostamassa kainuulaisia pääsiäisleivonnaisia, mämmikonvehteja, kuivattuja marjoja, sieniä ja nokkosia, kyytönmaitojuustoa, kalatuotteita, viljavalmisteita, mehuja, hilloja ja hyytelöitä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut Maiseman tarina

Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.

Minna Komulainen (toim.)

Julkaisut Maiseman tarina

Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.

Minna Komulainen (toim.)

Blogit Eläköön itsenäiset lähikaupat!

Uudet lähi- ja luomuruokaan sekä pientuottajien tuotteisiin erikoistuneet ruokakaupat ovat rantautuneet suomalaiseen kaupunkikuvaan. Viime aikoina on uutisoitu myös niiden synkentyneistä näkymistä ja joidenkin on kerrottu lopettaneen toimintansa. Uusilla kaupoilla on kuitenkin oma paikkansa suomalaisessa ruokakulttuurissa ja niiden menestyminen on sekä kuluttajan että tuottajien etu. ...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Lari Rajantie

Blogit Peltodiili – ruokaa ja paljon muuta

Peltodiili on on tämän kesän satoa, Peloton -leirillä   pyöritelty ajatus yhdistää vähäkäyttöiset pellot ja vuosia viljelypalstoille jonottavat kaupunkilaiset. Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeen kannustamina lähdimme sosiaalisessa mediassa etsimään vastauksia niihin kysymyksiin, jotka leirin jälkeen jäivät päälimmäisinä mieleen ja liittyivät lähinnä...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Aino Nuolioja

Blogit Toripäivästä uusi suoramyyntikanava paikallisille lähi- ja luomuruuantuottajille

Tori on paras myyntikanava pienille ruuantuottajille. Paikalliset ihmiset tulevat ostamaan tuoretta ja paikallista ruokaa tuottajalta, ilman välikäsiä. Tuottajalle ei synny kiinteitä isoja kuluja ja samalla hän oppii tuntemaan asiakkaat. Asiakkaat puolestaan saavat suoran kontaktin ruuan alkuperään. Miksi tori sitten pitää keksiä uudelleen? Kysytään toisin. Mitä jos sataa, tuulee tai...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Olli Repo

Julkaisut Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa

Maaseutu on yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kestävän kasvun lähteistä. Maaseudun aineelliset ja aineettomat voimavarat mahdollistavat uusia ratkaisuja sekä bioperusteisen ja vihreaän talouden että väljyyteen ja maisemaan liittyvän aineettoman hyvinvoinnin alueilla.

Julkaisut Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa

Maaseutu on yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kestävän kasvun lähteistä. Maaseudun aineelliset ja aineettomat voimavarat mahdollistavat uusia ratkaisuja sekä bioperusteisen ja vihreaän talouden että väljyyteen ja maisemaan liittyvän aineettoman hyvinvoinnin alueilla.

Artikkelit Luomu on tullut jäädäkseen

Maailmalta löytyy monia mallikelpoisia luomu- ja lähiruokakonsepteja, joista Suomessa olisi opittavaa. Sitran liiketoiminnan johtava asiantuntija Jyri Arponen tekee töitä uusia lähiruokaratkaisuja kehittävien yritysten ja verkostojen parissa. Hän on tutustunut innovatiivisiin luomu- ja paikallisruokakonsepteihin Yhdysvalloissa ja eri puolilla Eurooppaa. – Olen tavannut...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Lielahti

Artikkelit Vihreän talouden liiketoiminta maaseudun kehittämisessä

Miten luomu- ja lähiruuan kysyntään voidaan vastata? Sitran Maamerkit-barometrin tulosten valossa luomu- ja lähiruoka ovat maaseutuun kohdistuvan kuluttajakysynnän ytimessä, yhdessä maaseutuasumisen kanssa. Luomu- ja lähiruuan noste on yksi konkreettinen todiste vihreän talouden kysynnästä. Samalla siihen kiteytyy uuden luonnonvaratalouden hyödyntämistä potentiaalisesti...

4 vuotta sitten

Tapahtuma Peloton Innovation Camp Kaustinen

Peloton Innovation Camp Kaustisella 5.-7.6. luodaan maaseudun uutta taloutta. Peloton Innovation Camp Kaustinen rakentaa uusiutumiskykyistä maaseutua, joka ratkoo koko Suomen haasteita. Mitkä ovat maaseudun valttikortit energia- ja resurssiniukkana aikana? Mitkä maaseudulta lähtevät innovaatiot luovat hyvinvointia silloin, sekä maaseudulla että kaupungissa? Kestävä hyvinvointi ja...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Hae kasvu sieltä, missä asiakkaasi on

Nyt puhutaan asiakaslähtöisyydestä, palvelumuotoilusta ja jopa ymmärretään, että kasvu vaatii myyntiä. Siis kaikki tämä tarkoittaa kontaktia oikeitten asiakkaiden eli ihmisten kanssa. Meillä ei enää perusteta yrityksiä pelkästään pöytälaatikoihin, mutta kasvun ja asiakasymmärryksen siementä haetaan hautomoissa, living labeissä, hubeissa, työpajoissa taikka...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Jyri Arponen

Artikkelit Alf Rehn: Maajussille merkitystalous?

Bisnesguru Alf Rehn peräänkuuluttaa uusia ideoita maaseutukeskusteluun. Hän heittää kuluneet kliseet romukoppaan ja kysyy, miksei maaseutu voisi tarjota vaikkapa luksuspalveluja. Tekstin lopusta voit lukea, mitä mieltä maaseutuyrittäjä Ville Simola on Rehnin ajatuksista. Alf Rehn: Maajussille merkitystalous? Maaseudusta ollaan montaa mieltä. Eräille se on Suomen sydän,...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Lielahti

Uutiset Ammattimainen ote takaa ruokapiirin menestyksen - Herttoniemen konsepti nyt kaikkien käytössä

Luomu- ja lähiruoan kasvanut kysyntä vaatii uusia liiketoiminta- ja jakelutiemalleja. Omapelto- ja ruokapiiriosuuskunnat ovat erinomainen mahdollisuus helpottaa puhtaan lähiruoan saavutettavuutta. Herttoniemen ruokaosuuskunta  on laajentanut menestyksekkäästi toimintaansa ja tehnyt Kaupunkilaisten oma pelto -konseptin , joka yhdistää luonnonmukaisen viljelyn ja...

5 vuotta sitten

Hankkeet Ilmasto-opas.fi kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen paikkaan

Ilmasto-opas.fi -sivusto kokoaa ilmastotietoa yhteen paikkaan. Se tarjoaa suomalaisille jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Sivuston sisältöä täydennetään ja kehitetään vähitellen. Sisältöä tuottavat Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat. Ilmasto-oppaasta löytyy noin 400 sivua helppotajuista ja luotettavaa...

Joulukuu 2011 - Joulukuu 2012

2017 Sitra | käyttöehdot