1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Hikinen tie kohti...

   Artikkelit 0

   Työpajassa resurssiviisauteen perehtynyt joukko kaupunkilaisia suunnitteli, miten Jyväskylän on mahdollista kehittyä kestäväksi kaupungiksi.

   5 päivää sitten kirjoittajalta Laura Häkli
  2. Meren ranta

   Resurssiviisaus kasvaa isoksi

   Blogit 0

   Ensimmäisen vuoden aikana Kohti resurssiviisautta -hankkeen huomio keskittyi mm. kokeiluihin ja opintomatkaan.

   1 viikko sitten kirjoittajalta Lari Rajantie
  3. Nämä kolme asiaa tekevät...

   Artikkelit 0

   Resurssiviisaus tarkoittaa sitä, että päästöt ja luonnonvarojen kulutus vähenevät samalla, kun asukkaiden hyvinvointi kasvaa.

   2 viikkoa sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Kohti resurssiviisautta

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Suomi on Euroopan ympäristöviraston tekemissä resurssitehokkuustarkasteluissa sijoittunut toistaiseksi häntäpäähän: meillä materiaaleja käytetään kansainvälisesti katsoen tuhlaillen. Suomalaisten elintapojen ylläpitämiseen tarvitsisimme lähes 3,5 maapalloa. Motivan arvion mukaan pelkästään järkevöittämällä raaka-aineiden käyttöä yritykset voivat säästää Suomessa jopa seitsemän miljardia euroa vuodessa.

Resurssien viisasta käyttöä on Suomessa kehitettävä, ja resurssivirtoja pitää tarkastella alueellisesti. Vuonna 2013 Sitra aloittaa tämän työn ja käynnistää Jyväskylässä Resurssiviisas alue -hankekokonaisuuden. Sen tarkoituksena on kehittää alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa ja monistettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin. Paikallinen lähestymiskulma tarjoaa mahdollisuuden konkreettiselle tekemiselle.  

Hankkeen tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat elävät ekologisesti kestävää elämää ja voivat kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Resurssiviisauteen keskittyvässä hankkeessa tehdään paljon käytännön kokeiluja ja pilotteja. Ne voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan lähienergiaan, energiansäästöön, liikkumisen korvaamiseen virtuaaliratkaisuilla, julkisen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, lähiruokaan, ruokajätteen vähentämiseen, paikallisiin lannoitteisiin, ekotehokkuuden parantamiseen julkisissa hankinnoissa, tilatehokkuuden parantamiseen, lähimatkailuun sekä jätteen vähentämiseen ja hyötykäyttöön yritysten kesken.

Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena.

Tutustu resurssiviisauden tietopakettiin energiaan, jätteeseen, liikenteeseen, ruokaan sekä veteen liittyen:

Lue lisää hankkeesta ja osallistu keskusteluun:

Lue resurssiviisauden tuoreet kuulumiset uutiskirjeestä:

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kun hyvinvointi kasvaa.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa TEM: Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja KPMG Oy Ab:n laatima selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä on valmistunut. Selvityksessä tarkastellaan sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyä sekä lainsäädännön että sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Lataa raportti TEM:n sivuilta: http://www.tem.fi/files/40774/KPMG_Sahkon_pientuotannon_nettolaskutusmenttely_23.6.2014_.pdf

3 päivää sitten sivustolta www.tem.fi

Tapahtumat Kaupunkiverkoston työpaja

Resurssiviisaan alueen toiminta- ja yhteistyömallia on kehitetty vuoden 2013 alusta Sitran ja Jyväskylän yhteisellä hankkeella. Työ on edistynyt ja keväällä verkostoon saatiin yhdeksän muuta kaupunkia. Syyskuun kaupunkityöpajassa esitellään luonnokset lopullisesta toimintamallista, kansallisesta koordinaattorista sekä kaupunkien ja julkaisuorganisaatioiden verkosta, sekä...

3 päivää sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Artikkelit Hikinen tie kohti resurssiviisasta Jyväskylää

Työpajassa resurssiviisauteen perehtynyt joukko kaupunkilaisia suunnitteli, miten Jyväskylän on mahdollista kehittyä kestäväksi kaupungiksi.

5 päivää sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Blogit Resurssiviisaus kasvaa isoksi

Ensimmäisen vuoden aikana Kohti resurssiviisautta -hankkeen huomio keskittyi mm. kokeiluihin ja opintomatkaan.

1 viikko sitten kirjoittajalta Lari Rajantie

Uutiset Vastuullisuus yhdistää kaivosalaa ja sen sidosryhmiä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjesti Rovaniemellä keskiviikkona 13.8. kaivosalan vastuullisuutta käsittelevän seminaarin Sitran fasilitoimana. Aihe kokosi yhteen 80 asiantuntijaa kaivosalalta ja sen sidosryhmistä. Seminaarissa kuultiin verkoston toiminnasta ja suunnitelmista sekä esimerkkejä maailmalta. Verkosto sai työpajaosiossa osallistujilta paljon ideoita toimintansa...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Ei hiilipäästöjä

Ilmastonmuutoksen kiihtyessä kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava radikaalisti. Vaikka toistaiseksi globaalit kansainväliset sopimukset ovat jääneet hampaattomiksi eikä päästöjä ole onnistuttu vähentämään, monet valtiot, kaupungit, yritykset ja yhteisöt ovat omalta osaltaan sitoutuneet erilaisiin päästövähennyksiin ja hiilineutraaliustavoitteisiin. ”Tulevaisuudessa...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Artikkelit Yhden maapallon kokoinen elämäntapa

Joka vuosi vietetään maapallon ylikulutuspäivää. Se tarkoittaa päivää, jolloin ihmiset ovat kuluttaneet maapallon kyseisen vuoden uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon ja fossiilisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen käsittelykyvyn. Loppuvuosi otetaan velkaa tulevilta sukupolvilta.  Ylikulutuspäivä on aikaistunut vuosi vuodelta: 1970-luvulla kulutus ylitti maapallon...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Artikkelit Ei jätettä

Yksi suomalainen tuottaa keskimäärin 500 kiloa roskaa vuodessa, mutta yhdyskuntajäte on vain huippu koko yhteiskuntamme tuottamasta jätevuoresta. Noin puolet tuosta vuoresta on kaivannaisjätteitä ja teollisuusjätteen osuus siitä on yli viidennes. Miten ihmeessä olisi mahdollista, että tulevaisuudessa kaatopaikalle ei enää vietäisi jätettä lainkaan? ”Me uskomme, että itse...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Muualla verkossa Yle: Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa

Kaivosteollisuus ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen leikkaukset uhkaavat ympäristönsuojelua ja kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä. Järjestöt arvostelevat leikkauksia Kestävän kaivostoiminnan verkostossa mukana olevien verkoston jäsenten tekemässä kannanotossa. Verkoston tavoite on parantaa kaivosalan käytäntöjä ja eri etutahojen vuoropuhelua Suomessa. Verkoston vetojuhtana on Sitra. 

2 viikkoa sitten sivustolta yle.fi

Blogit Resurssiviisas rautakauppa

Brittiläinen rautakauppaketju B&Q näyttää mallia resurssiiviisauden juurruttamisesta suuryrityksen ydinstrategiaan.  Suunnilleen suomalaista K-Rautaa tai Starkkia vastaavaa B&Q:lla on 350 myymälää ympäri Brittein saaria ja vuotuinen myynti yhteensä lähes neljä miljardia euroa. Menestyksen takana on sitoutunut johto, oikeat kumppanit - ja edistyksellinen...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Lilli Linkola

Muualla verkossa MTV: Ilmastonmuutoksen tuomat mahdollisuudet karkaamassa suomalaisyrityksiltä

SuomiAreenalla keskusteltiin 17.7. torstaina sekä ilmastonmuutoksen uhista että mahdollisuuksista. Sen lisäksi, että ilmastonmuutos on valtava uhka, se tarjoaa myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Monet yritykset pelkäävät, että Suomelta mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä, koska poliitikot eivät ota päästöjen vähentämistä vakavasti. Lue lisää MTV:n uutisesta.

Yksi kuukausi sitten sivustolta m.mtv.fi

Muualla verkossa Järjestökoalitio: Kiertotalous yhdeksi seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kutsui keväällä järjestöistä, yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvan koalition ideoimaan kierrätysyhteiskunnan edistämistä.  Koalitio julkisti 15.7.2014 Suomi Areenassa omat teesinsä kiertotaloudesta, joissa vaaditaan, että kiertotalous nostetaan seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi.

Yksi kuukausi sitten sivustolta ytpliitto.fi

Blogit Kilpailukykyinen, jätteetön kiertotalous

Ne Euroopan maat, joissa on korkein materiaalien kierrätysaste, menestyvät keskimäärin myös taloudellisesti parhaiten.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Mari Pantsar-Kallio

Esitykset

Yksi kuukausi sitten

Muualla verkossa YLE: Sitra vaatii Helsinkiin biovoimalaa, ministeriön rahahanat tiukassa

Sitra uskoo uusiutumattoman energian kallistuvan ja vaatii Helsinkiä siirtymään täysin uusiutuvaan energiaan vuoteen 2025 mennessä. Yhdessä suuryritysten kanssa Sitra on asettanut tavoitteen, että Suomen tulisi ensimmäisenä maana maailmassa luopua kivihiilen käytöstä.

Yksi kuukausi sitten sivustolta yle.fi

Blogit Kokeilukulttuuri 2.0 Amsterdamissa

Sanaparista kokeilut ja Amsterdam voi tulla mieleen kaikenlaista, mutta kokeilukulttuurin toteuttajana kaupunki on omaa luokkaansa. Kaupunkiin rakennetaan uudenlaista kokeilualustaa, jossa yritykset ja yliopisto tekevät yhteistyötä ja rakentavat liiketoimintaa konkreettisten kokeilujen keinoin. Vanhalla satama-alueella maasta poistetaan myrkkyjä erilaisten kasvien avulla ja innovatiivisille...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Blogit Alle +2C – Just do it!

Vierailin 9–13.6. New Yorkissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston , Sitran ja Myrskyvaroitus – Storm Warning ry:n edustajana ilmastonmuutoksen ratkaisuihin liittyvissä asioissa. Ohessa uunituoreita kuulumisia viikon kestäneeltä keikalta, jonka palavereitten järjestelyistä ja muista junailuista vastasi YK:ssa pitkän uran tehnyt Tapio Kanninen . Liittovaltio etenee...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jouni Keronen

Hankkeet Resurssitehokkuuskävely

Sitra ja Jykes kutsuvat kymmenen keskisuomalaista yritystä mukaan resurssiviisaustyöhön. Yrityksiin tehdään yhden päivän mittaiset resurssitehokkuuskävely, joiden aikana tehdään nopea arvio energia- ja materiaalitehokkuuden tasosta yrityksissä, tunnistetaan potentiaalisimmat parannuskohteet ja ennen kaikkea selvitetään, minkälaisia hyviä resurssiviisauden käytäntöjä...

Kesäkuu 2014 - Huhtikuu 2015


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot