1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Kuva resurssiviisaan toimintamallin viidestä moduulista

   Edelläkävijäka...

   Artikkelit 0

   Sitra hakee kaupunkeja ottamaan käyttöön uuden kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikan toimintamallin. Vuoden 2015...

   10 tuntia sitten kirjoittajalta Antti Lippo
  2. Pyhäjärven heinikkoa

   Vähemmällä enemmän ja...

   Artikkelit 0

   Tulevaisuudessa kotitalouksille tuodaan ostokset ovelle, yhteiskäyttöauto on aina saatavilla, julkinen liikenne reagoi asiakkaiden tarpeisiin...

   16 tuntia sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin
  3. Kuva Jyväskylän paikallisliikenteen auton sisältä

   Bussilippu vuodeksi...

   Artikkelit 2

   Bussiloikka-hankeen tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkustajien määrää Jyväskylässä. Miten tavoitteeseen päästään?

   6 päivää sitten kirjoittajalta Tatu Leinonen
  4. Lari Rajantie: Kolme...

   Video 0

   Sitran johtava asiantuntija Lari Rajantie vastaa kolmeen kysymykseen resurssiviisaudesta 1) Miksi luonnonvarojen säästäminen on tärkeää? 2)...

   1 viikko sitten

Kohti resurssiviisautta

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Suomi on Euroopan ympäristöviraston tekemissä resurssitehokkuustarkasteluissa sijoittunut toistaiseksi häntäpäähän: meillä materiaaleja käytetään kansainvälisesti katsoen tuhlaillen. Suomalaisten elintapojen ylläpitämiseen tarvitsisimme lähes 3,5 maapalloa. Motivan arvion mukaan pelkästään järkevöittämällä raaka-aineiden käyttöä yritykset voivat säästää Suomessa jopa seitsemän miljardia euroa vuodessa.

Resurssien viisasta käyttöä on Suomessa kehitettävä, ja resurssivirtoja pitää tarkastella alueellisesti. Vuonna 2013 Sitra aloittaa tämän työn ja käynnistää Jyväskylässä Resurssiviisas alue -hankekokonaisuuden. Sen tarkoituksena on kehittää alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa ja monistettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin. Paikallinen lähestymiskulma tarjoaa mahdollisuuden konkreettiselle tekemiselle.  

Hankkeen tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat elävät ekologisesti kestävää elämää ja voivat kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Resurssiviisauteen keskittyvässä hankkeessa tehdään paljon käytännön kokeiluja ja pilotteja. Ne voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan lähienergiaan, energiansäästöön, liikkumisen korvaamiseen virtuaaliratkaisuilla, julkisen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, lähiruokaan, ruokajätteen vähentämiseen, paikallisiin lannoitteisiin, ekotehokkuuden parantamiseen julkisissa hankinnoissa, tilatehokkuuden parantamiseen, lähimatkailuun sekä jätteen vähentämiseen ja hyötykäyttöön yritysten kesken.

Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena.

Tutustu resurssiviisauden tietopakettiin energiaan, jätteeseen, liikenteeseen, ruokaan sekä veteen liittyen:

Lue lisää hankkeesta ja osallistu keskusteluun:

Lue resurssiviisauden tuoreet kuulumiset uutiskirjeestä:

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kun hyvinvointi kasvaa.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Edelläkävijäkaupunkien verkostossa luodaan elinvoimaa resurssiviisaudesta

Sitra hakee kaupunkeja ottamaan käyttöön uuden kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikan toimintamallin. Vuoden 2015 alusta ensimmäisen aallon kaupungit lähtevät rakentamaan pitkän aikavälin resurssiviisaustiekarttaa ja pilotoimaan resurssiviisasta kaupunki-kehittämistä uusilla toimintatavoilla. Kohti resurssiviisautta -hankkeessa on osoitettu erilaisten...

10 tuntia sitten kirjoittajalta Antti Lippo

Artikkelit Kestävä liikkuminen avain resurssiviisauteen

Lentäjänä puolustusvoimilla työskentelevälle Liina Vartialle liikennöinti milloin Jyväskylässä, milloin Tampereelle ja joskus Helsinkiin kasvattaa materiaali- ja hiilijalanjälkeä. Vartian materiaalijalanjälki oli korkeat 58 tonnia ja hiilijalanjälki mittausten korkein, 11 tonnia. Tulevaisuudessa Vartian kaltaisessa elämäntilanteessa oleva voi pienentää ympäristökuormitustaan...

13 tuntia sitten

Artikkelit Jakamispalveluita kylälle jatkossakin

Laukkarisen viisihenkisen perheen ympäristökuormaa kasvattavat vanha öljyllä lämpiävä omakotitalo, pitkät työmatkat ja runsas autoilu lasten harrastuksiin. Materiaalijalanjälki Laukkarisilla on 40,2 tonnia ja myös hiilijalanjälki verrattain korkea 9 tonnia.  Kokeilujaksolla lasten harrastusmatkoja toteutettiin Kutsuplus-palvelun kaltaisella, tarpeeseen perustuvan julkisen...

14 tuntia sitten

Artikkelit Isosta omakotitalosta palvelujen ääreen

Konsultin ja professorin kotitaloudessa ympäristökuormitusmittauksissa näkyy heidän lasten poismuuton myötä auttamattoman isoksi jäänyt omakotitalonsa, johon on kertynyt paljon omaisuutta ja jonka sijainti kaukana keskustasta kasvattaa työmatkojen jalanjälkeä. Vihisen ja Suomen materiaalijalanjälki onkin 69 tonnissa hankkeen suurin ja selvästi isompi kuin suomalaisella...

14 tuntia sitten

Artikkelit Terveyssuositusten mukainen ruoka on vaivatonta – ja ekologista

Titta Simola ja Eveliina Keinonen ovat Lutakossa asuva opiskelijakaksikko, jotka opiskelevat Jyväskylän liikuntatieteellisessä. Eniten ympäristökuormitusta opiskelijakaksikon elämäntavassa aiheuttivat autoilu, lihapainotteinen ruokavalion ja infraltaan raskaat liikuntamuodot. Kokeilujakson aikana ravitsemusterapeutti on auttanut Simolaa ja Keinosta suunnittelemaan ravitsemussuositusten...

14 tuntia sitten

Artikkelit Yhteiskäyttöautoilua ja kasvisruokaa

Pehkoset ovat nelihenkinen perhe, jossa pyöräily ja vihreät arvot vahvasti esillä. Pehkosten ympäristökuormitus on keskivertosuomalaista kotitaloutta pienempi, mutta erityisesti sekaruoka ja asuminen nousivat piikkeinä esiin kulutuksessa. Tulevaisuuden palveluista Pehkoset kokeilivat Kauppakassi Ovelle -palvelua , joka tuo ostoslistan mukaisesti tuotteet kaupasta kotiin. Palvelu...

14 tuntia sitten

Artikkelit Vähemmällä enemmän ja parempaa

Tulevaisuudessa kotitalouksille tuodaan ostokset ovelle, yhteiskäyttöauto on aina saatavilla, julkinen liikenne reagoi asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti sekä energian ja kiinteistöjen asiantuntijat auttavat kotitalouksia pohtimaan asumistaan uusiksi resursseja ja rahaa säästävällä palvelulla. Näin toivovat Tulevaisuuden kotitalous -hankkeeseen osallistuvat...

16 tuntia sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Tapahtumat Lehdistötilaisuus: Millainen mahdollisuus kiertotalous on Suomelle?

Hyvä median edustaja Kiertotalous on noussut tämän vuoden aikana vahvasti suomalaiseen keskusteluun. Se on talouden uusi malli, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Myös maailmalla kiertotalous on mitä ajankohtaisin aihe, ja sen taloudellinen potentiaali on valtava: kiertotaloutta kansainvälisellä tasolla tutkiva Ellen MacArthur...

1 päivä sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtumat Resurssiviisaat työmatkat – ratkaisu pysäköintiongelmiin ja reiluun kohteluun

Tule ottamaan selvää, millainen on resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli ja mitä sillä saatiin aikaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ELY-keskuksessa? Tilaisuuteen ovat tervetulleita esimerkiksi HR- ja toimitila-asioista vastaavat päättäjät ja suunnittelijat. Vuonna 2020 valmistuva Keski-Suomen Uusi sairaala haluaa olla resurssiviisain sairaala Suomessa – myös...

3 päivää sitten

Uutiset Energiaratkaisujen kasvuvaikutukset selvitykseen

Sitra selvittää energiasektorilla käytettävien, eri kehitysvaiheessa olevien uusiutuvan energian teknologioiden kustannus- ja hyötyvaikutuksia.

3 päivää sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Ylen Aamu-tv: Kiertotaloudessa toisen jäte on toisen raaka-aine

Kiertotaloudessa ajatuksena on, ettei mitään mene hukkaan. Esimerkiksi teollisuusyrityksestä voidaan rakentaa suljettu kokonaisuus, jossa yksi tehdas käyttää toisesta syntynyttä jätettä tai energiaa. Ylen Aamu-tv:ssä aiheesta keskustelevat Sitran Jyri Arponen ja Meriauran konsernijohtaja Jussi Mälkiä.

4 päivää sitten sivustolta areena.yle.fi

Artikkelit Bussilippu vuodeksi talvirenkaiden hinnalla

Bussiloikka-hankeen tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkustajien määrää Jyväskylässä. Miten tavoitteeseen päästään?

6 päivää sitten kirjoittajalta Tatu Leinonen

Tapahtumat Lähiruokaa resurssiviisaasti - miten se tehdään?

Tule kuuntelemaan, miten lähiruuan käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä voidaan toteuttaa. Tietoa on tarjolla niin tuottajille, jalostajille, tukkutoimijoille, päättäjille kuin hankintatoimijoille. Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöhin -hankkeen päätösseminaarissa esitellään työkaluja, vinkkejä ja laskelmia lähiruuan käytön tueksi ja ennakkoluulojen...

1 viikko sitten

Muualla verkossa Sipilä: Ilmastonmuutoksen ratkaisu on uusi Nokia

Keskustan puheenjohtaja* Juha Sipilä* ja SDP:n puheenjohtaja *Antti Rinne* ovat eri linjoilla EU:n ilmastotavoitteen toteutumisesta. He puhuvat aiheesta Maailmantalouden tekijät -kampanjan videohaastatteluissa. Sipilän mielestä päästöjä voidaan vähentää tavoitteen mukaisesti, "jopa sen 95 prosenttia".

1 viikko sitten sivustolta www.suomenmaa.fi

Muualla verkossa Yle: Yhdysvallat ja Kiina vähentävät kasvihuonekaasuja huomattavasti

Maailman suurimmat saastuttajat aikovat saada päästönsä laskuun. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet vähentävänsä kasvihuonekaasuja merkittävästi. Kiina aikoo saada kasvihuonekaasupäästönsä laskuun vuoden 2030 tienoilla ja Yhdysvallat aikoo leikata päästöjä vähintään neljänneksen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Asiantuntijat pitävät yhteisen rintaman syntyä ilmastonmuutosta vastaan historiallisena. Suurvallat ilmoittivat haluavansa vauhdittaa uuden ilmastosopimuksen syntyä ensi vuonna Pariisin ilmastokokouksessa.

1 viikko sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Uusiouutiset: Asiakas on kunkku myös kiertotaloudessa

Kiertotalous voi jäädä hyödyntämättömäksi mahdollisuudeksi, jos sitä ei pureta oikeiksi bisneskeisseiksi, muistuttavat Sitran Jyri Arponen ja Susanna Perko Uusiouutisiin kirjoittamassan blogissa. Konkretian kautta kiertotalous arkipäiväistyy, ja yritysten on helpompi löytää oma roolinsa siinä. 

1 viikko sitten sivustolta www.uusiouutiset.fi

Artikkelit Ovatko Jyväskylän yritykset resurssiviisaita?

Jyväskylän seudun pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimitaan jo monella tavalla resurssiviisaasti, mutta edelleen on varaa parantaa. Esimerkkiyritykset kartoitettiin kävelykierroksella. Resurssitehokkuus, eli energian, materiaalien ja muiden resurssien tehokas hyödyntäminen ja hukan minimointi, on pk-yrityksille yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Syyskuussa toteutetut...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Lilli Linkola

Tapahtumat Alueelliset resurssivirrat

Jyväskylän seudulle laaditaan parhaillaan alueellisten resurssivirtojen mallia, joka luo uusia kiinnostavia mahdollisuuksia alueen liiketoiminnan kehittämiseen. Joulukuussa julkaistavan mallin avulla voidaan esimerkiksi arvioida erilaisten toimintojen ja päätösten vaikutuksia päästöihin, luonnonvarojen käyttöön, aluetalouteen ja työllisyyteen. Luonnonvarojen käytön tehostaminen...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Terveiset Perusta - oikealla tiellä ollaan

Miten kaupunki muuttuu resurssiviisaaksi? Kuinka ihmiset ja eri organisaatiot niin yksityisellä, julkisella ja kolmannellakin sektorilla muuttavat käyttäytymistään kiertotaloutta edistämään? Miten vakuutetaan päätöksentekijät asian tärkeydestä ja kannustetaan heitä rohkeisiinkin päätöksiin? Lokakuun lopussa Perun Arequipassa järjestettiin kansainvälinen World Resources...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Pirkko Korhonen

Uutiset Nopea ehtii ensin, myös cleantech-markkinoille

Tällä viikolla järjestetyssä Cleantech Venture Dayssä keskusteltiin niukkeneviin luonnonvaroihin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin ratkaisuja tuottavien cleantech-yritysten menestyksen edellytyksistä – sijoittajien silmin. Osallistujia puhuttivat mm. poukkoilevat kansalliset ja kansainväliset politiikkavalinnat, ilmastoneuvottelut ja uudet rahoitusmallit nopeasti kasvaville...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtumat Miten yritys muuntuu hiilineutraaliksi – case Interface

Sitra järjestää yritysjohtajille tilaisuuden keskustella hiilineutraaliudesta ja siitä, miksi hiilineutraalius luo mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle. Näytämme myös esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat tätä jo toteuttaneet ja miten ne luovat lisäarvoa yhdistämällä kestävyyttä ja innovaatioita. Puhujiksi olemme kutsuneet Ramón Arratian sekä Tommi...

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Yle: Kierrätyksestä kehitetään bisnestä Meri-Lapissa

Kierrätyksestä kehitetään liiketoimintaa Meri-Lapissa. Kemissä kokoontuu torstaina noin 40 yritystä, jotka tavoittelevat kannattavaa liiketoimintaa toistensa jätteistä ja sivuvirroista. Tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja luoda talouskasvua.

Yksi kuukausi sitten sivustolta yle.fi


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot