1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Tulevaisuuden kotitalous -hanke käynnistyi

   Mitä on arkipäivän...

   Uutiset 0

   Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa on kyse resurssiviisauden sovittamisesta kaupunkilaisten arkeen. Hankkeessa keskisuomalaiset perheet ja...

   1 viikko sitten
  2. Hikinen tie kohti...

   Artikkelit 0

   Työpajassa resurssiviisauteen perehtynyt joukko kaupunkilaisia suunnitteli, miten Jyväskylän on mahdollista kehittyä kestäväksi kaupungiksi.

   4 viikkoa sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Kohti resurssiviisautta

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Suomi on Euroopan ympäristöviraston tekemissä resurssitehokkuustarkasteluissa sijoittunut toistaiseksi häntäpäähän: meillä materiaaleja käytetään kansainvälisesti katsoen tuhlaillen. Suomalaisten elintapojen ylläpitämiseen tarvitsisimme lähes 3,5 maapalloa. Motivan arvion mukaan pelkästään järkevöittämällä raaka-aineiden käyttöä yritykset voivat säästää Suomessa jopa seitsemän miljardia euroa vuodessa.

Resurssien viisasta käyttöä on Suomessa kehitettävä, ja resurssivirtoja pitää tarkastella alueellisesti. Vuonna 2013 Sitra aloittaa tämän työn ja käynnistää Jyväskylässä Resurssiviisas alue -hankekokonaisuuden. Sen tarkoituksena on kehittää alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa ja monistettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin. Paikallinen lähestymiskulma tarjoaa mahdollisuuden konkreettiselle tekemiselle.  

Hankkeen tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat elävät ekologisesti kestävää elämää ja voivat kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Resurssiviisauteen keskittyvässä hankkeessa tehdään paljon käytännön kokeiluja ja pilotteja. Ne voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan lähienergiaan, energiansäästöön, liikkumisen korvaamiseen virtuaaliratkaisuilla, julkisen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, lähiruokaan, ruokajätteen vähentämiseen, paikallisiin lannoitteisiin, ekotehokkuuden parantamiseen julkisissa hankinnoissa, tilatehokkuuden parantamiseen, lähimatkailuun sekä jätteen vähentämiseen ja hyötykäyttöön yritysten kesken.

Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena.

Tutustu resurssiviisauden tietopakettiin energiaan, jätteeseen, liikenteeseen, ruokaan sekä veteen liittyen:

Lue lisää hankkeesta ja osallistu keskusteluun:

Lue resurssiviisauden tuoreet kuulumiset uutiskirjeestä:

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kun hyvinvointi kasvaa.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa Vihreä lanka: Ilmastoneuvottelujen loppukiri alkaa New Yorkissa

Yli sadan maan päämiehet kokoontuvat tiistaina New Yorkiin, josta haetaan vauhtia kansainvälisille ilmastoneuvotteluille, joiden on määrä huipentua ilmastosopimuksen allekirjoitukseen reilun vuoden kuluttua Pariisissa. Mahdollisten päästövähennys- ja rahoitussitoumusten ohella yksi New Yorkin kokouksen tärkeimmistä keskustelunaiheista on Maailmanpankin esittämä Putting Price on Carbon -aloite. Sen taakse on jo asettunut yli 50 valtiota ja satoja yrityksiä. Suomessa aloitetta tukevat muun muassa EK, Fortum, Kone, Neste Oil ja Sitra.

16 tuntia sitten sivustolta www.vihrealanka.fi

Julkaisut Helsinki Capital Region as a global driver of cleantech

This study analyses the Helsinki Capital Regions position in relation to the worlds top cities in terms of various aspects of sustainability. The results reinforce the idea that the main development effort in the Helsinki Capital Region should focus on the energy system, transport and the development of the cleantech business.

Mirja Mutikainen, Kalle Lamminmäki, Pipsa Purhonen, Maarit Vuorela

Muualla verkossa Forest.fi: Uusiutuvuus ei takaa kestävyyttä

Biotalousstrategian pitää vastata kysymyksiin mitä, miten ja miksi tehdään, sanoo Sitran johtava asiantuntija *Eeva Hellström*. Uusiutuvuus ei vielä tee raaka-aineen käytöstä kestävää.

4 päivää sitten sivustolta www.forest.fi

Muualla verkossa Nordea: Energiasektorilla suuntana vähäpäästöisempi maailma

Matka kohti nykyistä ympäristöystävällisempää maailmaa on epäilemättä alkanut, uskoo Nordean öljy- ja energia-analyytikko Thina Saltvedt. Hänen mukaansa kysyntää siirtyy energiasektorilla vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin, sillä päästöhintojen ja verojen nousu heikentää hiilen ja öljyn kilpailukykyä verrattuna maakaasuun, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan.

4 päivää sitten sivustolta newsroom.nordea.com

Muualla verkossa Norway supports Green Climate Fund and global price on carbon

Norjan pääministeri Erna Solberg tulee ilmoittamaan New Yorkin ilmastohuippukokouksessa 23.9., että Norja sijoittaa ilmastorahastoon (Green Climate Fund) vuonna 2015 NOK 20M (EUR 2,41M). Hän tulee myös kertomaan, että Norja tukee Maailmanpankin aloitetta saada hiilelle globaali hinta.

4 päivää sitten sivustolta www.hegnar.no

Muualla verkossa WMO: Sääennusteita vuodelle 2050

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sääoloihimme vuonna 2050? Maailman meteorologinen järjestö WMO on laatinut YK:n ilmastohuippukokouksen lähestyessä tulevaisuuden sääennusteita vuodelle 2050. 

6 päivää sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Yle: Seuraavat 15 vuotta määrittävät maailman tulevaisuuden

Kaupungeilla on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Asiantuntijat kehottavat lopettamaan valtiontuet fossiilisille polttoaineille. Keinotekoinen kilpajuoksu talouskasvun tavoittelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan välillä on unohdettava, sanoo Maailmanpankin ex-pääekonomi Nicholas Stern.

6 päivää sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Klimaatti: Miten puhkaista hiilikupla?

Mustan kullan piti olla luotettava sijoituskohde. Fossiiliset polttoaineet ovat yhä huikea rahasampo: niiden vuosituotannon arvo on 14 kertaa Suomen bruttokansantuotteen verran. Ilmakehään voi kuitenkin päästää enää rajallisesti fossiilisten polttamisesta syntyvää hiilidioksidia, ja raja lähenee kovaa vauhtia. Kaukonäköiset sijoittajat pyrkivät jo eroon fossiilisten polttoaineiden painolastista, mutta mistä rahat jättivoittojen tilalle?

6 päivää sitten sivustolta www.ymparisto.fi

Muualla verkossa EK ja liitot mukaan Maailmanpankin aloitteeseen

EK ja sen toimialaliitot Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat ilmaisseet tukensa Maailmanpankin Putting a Price on Carbon -aloitteelle, jossa peräänkuulutetaan hiilipäästöille hintaa osana globaaleja ilmastotoimia.

6 päivää sitten sivustolta ek.fi

Artikkelit Ei enää jätettä vaan isompia voittoja

Kompostoituvia lenkkareita, vuokrattavia pesukoneita ja vuosikausia kestäviä puhelimia. Kiertotalous kasvaa nopeasti, myös Suomessa. Se on uusi talous, jossa kaikki hyödynnettäväksi kelpaava kiertää eikä mikään kierrätyskelpoinen päädy kaatopaikalle tai polttoon. Materiaalikierron kannattavuus varmistetaan tuotekehityksellä ja liiketoimintamalleilla. Tuotteet suunnitellaan...

6 päivää sitten kirjoittajalta Susanna Perko

Muualla verkossa Lähienergialiiton lausunto TEM:n nettolaskutusselvitykseen

Lähienergialiitto olisi toivonut selvitykseen ratkaisuhakuista tarkastelua siitä, millä keinoin hajautettua uusiutuvaa energiaa voidaan lisätä, jotta voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvia positiivisia vaikutuksia Suomen vaihtotaseelle, energiaomavaraisuudelle ja cleantech-alan kasvulle.

1 viikko sitten sivustolta www.lahienergia.org

Artikkelit Kannanotto: Selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

"Pientuotannon pääsy sähkömarkkinoille tulee turvata, ja sähköenergian nettolaskutusmenettely on olennainen osa pientuotannon edistämistä. Selvityksen mukaan nettolaskutus voidaan toteuttaa", sanoo Sitra kannanotossaan koskien työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa ja KPMG Oy Ab:n laatimaa selvitystä sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä . Sitra on pyrkinyt...

1 viikko sitten kirjoittajalta Mari Pantsar-Kallio

Muualla verkossa Ilmastobudjetti paukkuu

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) vuoteen 2100 budjetoima hiilidioksidipäästömäärä uhkaa ylittyä jo vuoteen 2034 mennessä, todetaan PwC:n vuosittaisessa ilmastotutkimuksessa Low Carbon Economy Index [1] (LCEI). Tutkimuksen perusteella valtioiden päästövähennykset eivät riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä kahteen asteeseen, mikä on asetettu Pariisin vuoden 2015 ilmastoneuvottelujen tavoitteeksi. [1] http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/low-carbon-economy-index-2014.pdf

1 viikko sitten sivustolta pwcblogsfi.typepad.com

Blogit Marinat pois - kestävästä kehityksestä Suomelle profiilia

Kestävän kehityksen tavoitteissa ei ole yksin kysymys kehitysmaista vaan itsestämme ja myös Suomen pärjäämisestä. Yli 40 vuotta sitten kerrotut kasvun rajat alkavat olla oikeasti edessämme. Kestävä kehitys ei ole mahdollista muuten kuin luonnonvarojen kestävyyden rajoissa. Maailma ei voi enää jatkaa muuten kuin sitoutumalla kestävän kehityksen edellyttämiin isoihin muutoksiin....

1 viikko sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Artikkelit Sitra ja Motiva vauhdittavat teollisten symbioosien syntyä uudella toimintamallilla

Sitra ja Motiva ovat kehittäneet toimintamallin, jolla vauhditetaan teollisten symbioosien syntyä Suomessa. Niin kutsuttu FISS-malli (Finnish Industrial Symbiosis System) lanseerataan Kokkolan Material Weekillä syyskuun lopulla. Tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa laadittu FISS-toimintamalli perustuu fasilitointiin. Suomi on jaettu FISS-alueisiin, joille nimetyt fasilitaattorit...

1 viikko sitten kirjoittajalta Taru Keltanen

Esitykset

1 viikko sitten

Uutiset Mitä on arkipäivän resurssiviisaus?

Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa on kyse resurssiviisauden sovittamisesta kaupunkilaisten arkeen. Hankkeessa keskisuomalaiset perheet ja taloudet kokeilevat, millaista on tulevaisuuden resurssiviisas elämä, jossa luonnonvaroja käytetään viisaasti ja päästöjä vähennetään - hyvinvoinnista tinkimättä. Hankkeessa tarkastellaan kaikkia kestävyyden tasoja ihmisen...

1 viikko sitten

Uutiset Sitra ja suomalaiset suuryritykset edellyttävät ilmastohuippukokoukselta kovia tavoitteita

Sitran ja suomalaisten kärkiyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Council edellyttää syyskuun ilmastohuippukokoukselta kunnianhimoisia tavoitteita ja kannustaa yrityksiä tukemaan Maailmanpankin aloitetta hiilidioksidipäästöjen hinnoittelemiseksi. Sitra, Caverion, Fortum, Kone, Neste Oil, Outotec, ja St1 sekä yhdistykseen juuri liittyneet Gasum, Kemira ja Nokia tukevat...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Loukussa: Sähköautolla Forssaan

Matkustimme elokuun lopussa sähköautolla Forssaan pitämään resurssiviisausklinikkaa. Sateessa läpimärkinä ja väsyneinä autoa työntäessämme opimme paljon niistä haasteista, joita sähköautoilu Suomessa kohtaa. Sähköauto on Suomessa vielä harvinaisuus. Vaikka niiden määrä on kasvanut, niitä oli heinäkuun lopussa rekisteröity vain 581 . Näistäkin puolet on ladattavia...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Lari Rajantie

Muualla verkossa TEM: Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja KPMG Oy Ab:n laatima selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä on valmistunut. Selvityksessä tarkastellaan sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyä sekä lainsäädännön että sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Lataa raportti TEM:n sivuilta: http://www.tem.fi/files/40774/KPMG_Sahkon_pientuotannon_nettolaskutusmenttely_23.6.2014_.pdf

3 viikkoa sitten sivustolta www.tem.fi

Tapahtumat Kaupunkiverkoston työpaja

Resurssiviisaan alueen toiminta- ja yhteistyömallia on kehitetty vuoden 2013 alusta Sitran ja Jyväskylän yhteisellä hankkeella. Työ on edistynyt ja keväällä verkostoon saatiin yhdeksän muuta kaupunkia. Syyskuun kaupunkityöpajassa esitellään luonnokset lopullisesta toimintamallista, kansallisesta koordinaattorista sekä kaupunkien ja julkaisuorganisaatioiden verkosta, sekä...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Resurssiviisaus kasvaa isoksi

Ensimmäisen vuoden aikana Kohti resurssiviisautta -hankkeen huomio keskittyi mm. kokeiluihin ja opintomatkaan.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Lari Rajantie


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot