1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Suomalaiset kaupungit...

   Artikkelit 0

   Neljä suomalaista kaupunkia näyttävät mallia, kuinka uutta menestystä ja hyvinvointia voidaan luoda päästöjä vähentämällä.

   Yksi kuukausi sitten
  2. Yhteinen näkemys...

   Artikkelit 0

   Mitä kestävän kaupungin tavoite edellyttää alueilta esim. energiantuotannon saralla? Se käy ilmi resurssiviisauden tiekartoista.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Laura Järvinen

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities). Verkoston ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku.

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Hiilijälkemme purjehdusmatkasta Visbyhyn

Halusimme tietää Almedalenin matkalla aiheuttamamme ilmastorasitteen sekä kompensoida syntyneet päästömme, joten laskimme matkan sekä eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljen.

1 viikko sitten kirjoittajalta Liisa Lahti

Blogit Viisautta pohjoismaisesta luonnosta

Matka purjelaivalla Almedaleniin ja takaisin sai ideoimaan tulevaisuuden ratkaisuja ja miettimään, millaisen elinympäristön jätämme seuraaville sukupolville.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Antola

Tapahtuma Smart & Clean työpaja II

Järjestämme pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyöhankkeen toisen työpajan Sitrassa tiistaina 25.8.2015 klo 10:00 – 13.30. Työpaja keskittyy toimintamalleihin ja -tapoihin, joilla hanke pääsee tavoitteisiinsa ja saa aikaan parhaan vaikuttavuuden kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Mukaan on kutsuttu merkittävimmät Smart&Clean -toimijat kaupungeista, yrityksistä,...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Kapteenin ploki: Almedaleniin ja takaisin

Nuorisotyöhön erikoistuneella purjelaivalla purjehdimme yön yli aikuisten kanssa hyvin harvoin. Kun Sitra kysyi meiltä kyytiä kohti Almedalenia keskustelemaan pohjoismaisten kaupunginjohtajien kanssa ilmastoa säästävistä tulevaisuuden ratkaisuista, tuntui ajatus hiilineutraalista matkasta meistä niin hienolta, että lähdimme innolla mukaan.  Menomatkasta tuulet olisivat voineet...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tero Ilus

Tapahtuma Työpaja: Kiertotalouden palveluliiketoiminnan kehittäminen

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ja Sitran yhteinen hanke tekstiilialan liiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämiseksi jatkuu syksyllä. Järjestämme 3.9. työpajan, jossa tutustutaan uusiin palveluliiketoimintamalleihin, työstetään ideoita sekä pohditaan uusien mallien haasteita alan yritysten näkökulmista. Työpaja on kutsuvierastilaisuus alan yrityksille, joilla on sekä olemassa...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Artikkelit Tältä näyttää resurssiviisaus yhdeksässä Suomen kaupungissa

Suomen ympäristökeskus selvitti Sitran toimeksiannosta mikä on resurssiviisauden nykytaso yhdeksässä suomalaisessa kaupungissa. Päästöjen määrät vaihtelevat kaupungeittain, mutta yhteistä alueille on suuri ekologinen jalanjälki. Kaikkien arvioitujen kaupunkien jalanjälki on yli kolminkertainen suhteessa kestävään tasoon. Resurssiviisauden nykytaso selvitettiin yhdeksälle...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Työpaja: Ravinnekierron liiketoiminnan kehittäminen Suomessa

Sitra on käynnistänyt hankkeen Ravinnekierron arvo ja mahdollisuudet Suomelle osana kiertotaloutta. Sitran työn tavoitteena on tunnistaa ravinteiden kierron taloudellinen arvo Suomessa sekä laatia tiekartta tämän lisäarvon saavuttamiseksi. Käytännössä työtä tehdään erilaisten ravinnekierrätykseen liittyvien konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kuvaamisen ja arvioinnin...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Resurssiviisausmatka jatkuu nyt omin voimin

Resurssiviisaus on nyt osa Jyväskylän kaupungin johtamista ja se on integroitu myös osaksi toiminnan ja talouden vuosikelloa.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Pirkko Melville

Tapahtuma Almedalen - the Nordic Road to Paris and Beyond

Tänä vuonna Sitra ja useampi suomalainen kaupunki ovat mukana Ruotsin suurimmassa kesän vaikuttajatapahtumassa Almedalenissa. Menemme sinne hiilivapaasti purjelaivalla.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Työpaja: Kiertotalouden kansallisen barometrin kehittäminen

Sitra on käynnistänyt Kiertotalous-avainalueen keväällä 2015. Työtä jatketaan nyt yhdessä muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden keskeisten avaintahojen kanssa kehittämällä kiertotalouden kansallista barometriä. Barometrilla tarkoitetaan eri näkökulmia kattavaa indikaattorijoukkoa, joka yhdessä kuvaa Suomen kiertotalouden kehitystä.  Kiertotalouden kansantaloudellinen...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Teistä voimaa

Krommenien pikkukunnassa aurinko tuo paitsi lämpöä myös tuntuvaa hyötyä. Pyörätie nimittäin jauhaa paisteesta sähköä.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Blogit SmartClean löi läpi!

Keskiviikkona Sitraan kokoontui lähes 70 innokasta Smart & Clean -toimijaa yrityksistä, kaupungeista ja muista organisaatioista. Päivän teema oli pohtia, miten pääkaupunkiseudusta luodaan globaalisti johtava cleantechin referenssialue ja mitä hankkeita täällä pitäisi käynnistää? Prior Oy tekee meille parhaillaan selvitystä, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Santtu Hulkkonen

Blogit Vain rohkea jää eloon

Vastuullisuuteen kaivataan rohkeutta ja uskallusta. Kestävyys on nykyisin yrityksille menestyksen edellytys.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jaana Pelkonen

Uutiset Kokenut EU-vaikuttaja Timo Mäkelä Sitraan

Saimme kesäkuun alusta jälleen yhden huippuosaajan mukaan, kun Timo Mäkelä nimitettiin vanhemmaksi neuvonantajaksi Sitraan. Pitkän linjan EU-vaikuttajana Mäkelällä on takanaan erittäin laaja kansainvälinen ura ympäristöpolitiikan ja -rahoituksen parissa niin Euroopan komissiossa, ympäristövirastossa kuin jälleenrakennus- ja kehityspankissakin. Hän on myös toiminut YK:n...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Uutiset Kaivosvastuu-verkkosivusto on avattu

Kaivosvastuu.fi on Kestävän kaivostoiminnan verkoston uusi verkkosivusto. Tulossa pian mm. verkoston ensimmäinen toimintakertomus.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit SmartClean – Edelläkävijäenergiaa maan uumenista

Toukokuussa julkistettu energiayhtiöiden St1:n ja Fortumin tavoitteiltaan kunnianhimoinen yhteishanke otti varaslähdön Sipilän hallituksen ilmastotavoitteiden kirittäjänä. Uunituoreessa hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä 2020-luvulla yli 50 prosenttiin siten, että korvataan fossiilista tuontienergiaa puhtaalla ja...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Antola


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot