1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Suomalaiset kaupungit...

   Artikkelit 0

   Neljä suomalaista kaupunkia näyttävät mallia, kuinka uutta menestystä ja hyvinvointia voidaan luoda päästöjä vähentämällä.

   5 kuukautta sitten
  2. Yhteinen näkemys...

   Artikkelit 0

   Mitä kestävän kaupungin tavoite edellyttää alueilta esim. energiantuotannon saralla? Se käy ilmi resurssiviisauden tiekartoista.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Laura Järvinen

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities), jonka ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Jatkossa verkostoon voivat hakea myös muut kunnat (lue uutinen verkostosta).

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Bonnista pohjaa Pariisiin

Bonnissa on käynnissä viimeinen neuvottelu ennen Pariisia. Pöydällä on liuta isoja ja pieniä asioita. Kärkikiistat voi kiteyttää kahdeksaan.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Julkaisut TSM-asiakirjojen vertailu Suomen lainsäädännön vaatimuksiin

Tämä selvitys kanadalaisen kaivosteollisuusyhdistyksen TSM-vastuullisuusjärjestelmän ja Suomen lainsäädännön vaatimusten vertailusta on laadittu Sitran toimeksiannosta. Selvityksen ovat laatineet Pöyry Finland Oy:n asiantuntijat.

Anna-Liisa Koskinen, Ville Koskimäki, Soile Turkulainen, Pekka Tuomela, Mirka Kosonen

Tapahtuma Cleantech- ja kiertotalouskilpailujen ilta Slushissa

Suomalaiset suuryritykset etsivät Slushissa cleantech- ja kiertotalousratkaisuja startup-yhtiöiltä. Y htiöt Fortum, Gasum, Kemira, UPM ja Wärtsilä tuovat Slushiin useita bio- ja kiertotalouteen, vesiin, meriteknologiaan sekä energiaan liittyviä innovaatiokilpailuja.  Osa uusista kilpailuista on juuri käynnistynyt, mutta osa avataan vasta Sitran isännöimän Slush Evening for...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit SmartClean – Vihreitä toimistorakennuksia

Miten pienennetään julkisten rakennusten ympäristövaikutuksia? Rakennusvaiheen ratkaisut ovat tärkeitä, mutta käyttö ratkaisee.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Katri Parovuori

Julkaisut Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu 2014

Raportti käsittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malmienetsintähankkeita. Siihen on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja...

Julkaisut Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?

Tämän esiselvityksen tavoitteena on tuoda esiin ajatuksia kiertotalouden kehitystä mittaavan ja kuvaavan barometrin sisällöstä ja toteuttamisesta. Barometrilla tarkoitetaan kattavaa indikaattorijoukkoa, joka kuvaa Suomen kiertotalouden kehitystä.

Päivi Luoma, Lauri Larvus, Mari Hjelt, Minna Päällysaho, Maija Aho

Tapahtuma Cleantech kasvuun! Parhaita käytäntöjä maailmalta innovaatioiden kaupallistamiseen

Oletko miettinyt, miksi innovaatioiden kaupallistaminen on niin haastavaa? Entä mistä maailmalta löytyvät parhaat cleantech innovaatiot ja sopivimmat kumppanit? Ja miten yhdistää osaaminen ja asiakaslähtöisyys innovaatiotoiminnassa?   Suomen Ympäristökeskus on Sitran toimeksiannosta tehnyt selvityksen Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä , jossa kartoitetaan...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Julkaisut Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle

Ravinteet ovat yhteiskunnalle välttämätön resurssi. Uutta, merkittävää taloudellista arvoa saataisiin ravinteiden kiertojen kehittämisellä ja ravinnehukan sekä siitä aiheutuvien ympäristöä vahingoittavien päästöjen vähentämisellä. Sitra on nyt ensimmäistä kertaa arvioinut yhdessä Gaia Consultingin kanssa ravinteiden kierron taloudellisen potentiaalin Suomelle.

Maija Aho, Tiina Pursula, Mari Saario, Tea Miller, Anna Kumpulainen, Minna Päällysaho, Miikka Autio, Anna Hillgren, Laura Descombes

Tapahtuma ERA17-vuosipäivä

Tänä vuonna järjestetään viides peräkkäinen ERA17-vuosipäivä. Tilaisuus kokoaa päättäjiä ja asiantuntijoita kiinteistö- ja rakennusalan ajankohtaisten teemojen äärelle. Tiedossa on mm. keskusteluja nollaenergiarakentamisen linjauksista, sähköautojen yhteiskäyttöpalvelusta ja kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Kansainvälistä näkemystä tuo Deutsche Telekom AG:llä...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut Vuoropuhelun kautta menestykseen

Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintakertomus kokoaa yhteen ensimmäisen toimintavuoden keskeisimmät saavutukset ja kertoo vuoropuhelun kautta kehittyvästä yhteistyöstä. Kertomuksessa esitellään myös verkoston tulevaisuuden suunnitelmat.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Blogit Nyt on ilmastolupausten aika!

Pariisin ilmastokokous lähestyy ja tähän mennessä 56 maata on tehnyt ilmastolupauksensa.

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Mari Pantsar

Blogit 20 syytä ilmastotoivoon

Jos tunnet ajoittain epätoivoa ilmaston suhteen, et ole yksin. Aihetta synkkyyteen riittää. Toivoa valavat kuitenkin nämä 20 syytä.

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Tapahtuma Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä

Sitra , Baltic Sea Action Group ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestivät Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä -seminaarin 3.9.2015 .  Tilaisuus oli jatkoa toukokuussa järjestetylle Ravinteiden kierrätys kiertotalouden ytimessä -seminaarille. Seminaarissa keskusteltiin hallitusohjelman bio- ja...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Aurinkoenergiapalveluita Berliinistä Afrikkaan

Sähköverkon ulottumattomissa asuvien ihmisten pääsy sähkön käyttäjiksi on merkittävä ympäristö- ja talouskysymys. Globaali etelä on mm. aurinkoenergia-yrityksille houkutteleva.

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Hanna-Liisa Kangas

Tapahtuma Tekstiilibisneksen uudet tuulet

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ja Sitran yhteinen hanke tekstiilialan liiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämiseksi jatkuu 3.9. pidettävällä työpajalla. Hollantilainen Circle Economy -organisaatio on tehnyt Sitralle kansainvälisen kartoituksen, jonka tulokset esitellään tilaisuudessa. Löytyisikö vaatteiden vuokraukselle tarpeeksi asiakkaita? Kuinka paljon takuun antaminen tuotteille...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Muualla verkossa One1 hajautetun energian tuottajaksi yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa

Lahti Energia Oy ja Pori Energia Oy ovat allekirjoittaneet 6.8.2015 yhdessä lahtelaisen One1 Oy:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä hajautetun energiantuotannon erilliskohteiden energian myynnistä Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Energiayhtiöt ovat tulossa vahvasti mukaan One 1 Oy:n toiminnan kehittämiseen ja investoimaan hajautettuun energian tuotantoon.

3 kuukautta sitten sivustolta www.one1.fi

Blogit Hiilijälkemme purjehdusmatkasta Visbyhyn

Halusimme tietää Almedalenin matkalla aiheuttamamme ilmastorasitteen sekä kompensoida syntyneet päästömme, joten laskimme matkan sekä eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljen.

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Liisa Lahti

Blogit Viisautta pohjoismaisesta luonnosta

Matka purjelaivalla Almedaleniin ja takaisin sai ideoimaan tulevaisuuden ratkaisuja ja miettimään, millaisen elinympäristön jätämme seuraaville sukupolville.

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Antola

Tapahtuma Smart & Clean työpaja II

Järjestämme pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyöhankkeen toisen työpajan Sitrassa tiistaina 25.8.2015 klo 10:00 – 13.30. Työpaja keskittyy toimintamalleihin ja -tapoihin, joilla hanke pääsee tavoitteisiinsa ja saa aikaan parhaan vaikuttavuuden kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Mukaan on kutsuttu merkittävimmät Smart&Clean -toimijat kaupungeista, yrityksistä,...

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot