1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Suomalaiset kaupungit...

   Artikkelit 0

   Neljä suomalaista kaupunkia näyttävät mallia, kuinka uutta menestystä ja hyvinvointia voidaan luoda päästöjä vähentämällä.

   2 kuukautta sitten
  2. Yhteinen näkemys...

   Artikkelit 0

   Mitä kestävän kaupungin tavoite edellyttää alueilta esim. energiantuotannon saralla? Se käy ilmi resurssiviisauden tiekartoista.

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Laura Järvinen

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities), jonka ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Jatkossa verkostoon voivat hakea myös muut kunnat (lue uutinen verkostosta).

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma ERA17-vuosipäivä

Tänä vuonna järjestetään viides peräkkäinen ERA17-vuosipäivä. Tilaisuus kokoaa päättäjiä ja asiantuntijoita kiinteistö- ja rakennusalan ajankohtaisten teemojen äärelle. Tiedossa on mm. keskusteluja nollaenergiarakentamisen linjauksista, sähköautojen yhteiskäyttöpalvelusta ja kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Kansainvälistä näkemystä tuo Deutsche Telekom AG:llä...

17 tuntia sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut Vuoropuhelun kautta menestykseen

Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintakertomus kokoaa yhteen ensimmäisen toimintavuoden keskeisimmät saavutukset ja kertoo vuoropuhelun kautta kehittyvästä yhteistyöstä. Kertomuksessa esitellään myös verkoston tulevaisuuden suunnitelmat.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Blogit Nyt on ilmastolupausten aika!

Pariisin ilmastokokous lähestyy ja tähän mennessä 56 maata on tehnyt ilmastolupauksensa.

1 viikko sitten kirjoittajalta Mari Pantsar

Blogit 20 syytä ilmastotoivoon

Jos tunnet ajoittain epätoivoa ilmaston suhteen, et ole yksin. Aihetta synkkyyteen riittää. Toivoa valavat kuitenkin nämä 20 syytä.

1 viikko sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Tapahtuma Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä

Sitra , Baltic Sea Action Group ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestävät Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä -seminaarin päättäjille 3.9.2015 .  Tilaisuus on jatkoa toukokuussa järjestetylle Ravinteiden kierrätys kiertotalouden ytimessä -seminaarille ja siinä keskustellaan hallitusohjelman bio- ja...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Aurinkoenergiapalveluita Berliinistä Afrikkaan

Sähköverkon ulottumattomissa asuvien ihmisten pääsy sähkön käyttäjiksi on merkittävä ympäristö- ja talouskysymys. Globaali etelä on mm. aurinkoenergia-yrityksille houkutteleva.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Hanna-Liisa Kangas

Tapahtuma Tekstiilibisneksen uudet tuulet

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ja Sitran yhteinen hanke tekstiilialan liiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämiseksi jatkuu 3.9. pidettävällä työpajalla. Hollantilainen Circle Economy -organisaatio on tehnyt Sitralle kansainvälisen kartoituksen, jonka tulokset esitellään tilaisuudessa. Löytyisikö vaatteiden vuokraukselle tarpeeksi asiakkaita? Kuinka paljon takuun antaminen tuotteille...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Hiilijälkemme purjehdusmatkasta Visbyhyn

Halusimme tietää Almedalenin matkalla aiheuttamamme ilmastorasitteen sekä kompensoida syntyneet päästömme, joten laskimme matkan sekä eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Liisa Lahti

Blogit Viisautta pohjoismaisesta luonnosta

Matka purjelaivalla Almedaleniin ja takaisin sai ideoimaan tulevaisuuden ratkaisuja ja miettimään, millaisen elinympäristön jätämme seuraaville sukupolville.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Antola

Tapahtuma Smart & Clean työpaja II

Järjestämme pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyöhankkeen toisen työpajan Sitrassa tiistaina 25.8.2015 klo 10:00 – 13.30. Työpaja keskittyy toimintamalleihin ja -tapoihin, joilla hanke pääsee tavoitteisiinsa ja saa aikaan parhaan vaikuttavuuden kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Mukaan on kutsuttu merkittävimmät Smart&Clean -toimijat kaupungeista, yrityksistä,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Kaivosalalle vuodessa lähes 30 uutta tutkimushanketta

Viime kesänä laatimamme kaivosalan tutkimushankkeiden kartoitus on nyt päivitetty. Lisäyksiä tuli 28 ja hankkeita on kaikkiaan nyt 143, joista käynnissä on 54.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Kapteenin ploki: Almedaleniin ja takaisin

Nuorisotyöhön erikoistuneella purjelaivalla purjehdimme yön yli aikuisten kanssa hyvin harvoin. Kun Sitra kysyi meiltä kyytiä kohti Almedalenia keskustelemaan pohjoismaisten kaupunginjohtajien kanssa ilmastoa säästävistä tulevaisuuden ratkaisuista, tuntui ajatus hiilineutraalista matkasta meistä niin hienolta, että lähdimme innolla mukaan.  Menomatkasta tuulet olisivat voineet...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tero Ilus

Artikkelit Tältä näyttää resurssiviisaus yhdeksässä Suomen kaupungissa

Suomen ympäristökeskus selvitti Sitran toimeksiannosta mikä on resurssiviisauden nykytaso yhdeksässä suomalaisessa kaupungissa. Päästöjen määrät vaihtelevat kaupungeittain, mutta yhteistä alueille on suuri ekologinen jalanjälki. Kaikkien arvioitujen kaupunkien jalanjälki on yli kolminkertainen suhteessa kestävään tasoon. Resurssiviisauden nykytaso selvitettiin yhdeksälle...

2 kuukautta sitten

Tapahtuma Työpaja: Ravinnekierron liiketoiminnan kehittäminen Suomessa

Sitra on käynnistänyt hankkeen Ravinnekierron arvo ja mahdollisuudet Suomelle osana kiertotaloutta. Sitran työn tavoitteena on tunnistaa ravinteiden kierron taloudellinen arvo Suomessa sekä laatia tiekartta tämän lisäarvon saavuttamiseksi. Käytännössä työtä tehdään erilaisten ravinnekierrätykseen liittyvien konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kuvaamisen ja arvioinnin...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Resurssiviisausmatka jatkuu nyt omin voimin

Resurssiviisaus on nyt osa Jyväskylän kaupungin johtamista ja se on integroitu myös osaksi toiminnan ja talouden vuosikelloa.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Pirkko Melville

Tapahtuma Almedalen - the Nordic Road to Paris and Beyond

Tänä vuonna Sitra ja useampi suomalainen kaupunki ovat mukana Ruotsin suurimmassa kesän vaikuttajatapahtumassa Almedalenissa. Menemme sinne hiilivapaasti purjelaivalla.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Työpaja: Kiertotalouden kansallisen barometrin kehittäminen

Sitra on käynnistänyt Kiertotalous-avainalueen keväällä 2015. Työtä jatketaan nyt yhdessä muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden keskeisten avaintahojen kanssa kehittämällä kiertotalouden kansallista barometriä. Barometrilla tarkoitetaan eri näkökulmia kattavaa indikaattorijoukkoa, joka yhdessä kuvaa Suomen kiertotalouden kehitystä.  Kiertotalouden kansantaloudellinen...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Teistä voimaa

Krommenien pikkukunnassa aurinko tuo paitsi lämpöä myös tuntuvaa hyötyä. Pyörätie nimittäin jauhaa paisteesta sähköä.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot