1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Aurinkoenergia on nyt...

   Artikkelit 0

   Resurssiviisas asuminen -hankkeessa havaittiin esimerkiksi, että viisaampi veden käyttö mahdollistaa merkittävät rahalliset säästöt.

   5 päivää sitten
  2. Bussiloikalla joukkoliikenteen...

   Artikkelit 0

   Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Jyväskylän seudulla ollut vuosikymmeniä laskussa. Bussiloikka-hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia keinoja...

   1 viikko sitten kirjoittajalta Toni Tamminiemi
  3. Kiertotalouden kansallinen...

   Blogit 0

   Resurssiviisauden ja kiertotalouden ympärillä on nyt pöhinää, kun lukuisat eri toimijat kehittävät fiksumpia tapoja käyttää resursseja.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Antti Lippo

Kohti resurssiviisautta

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Suomi on Euroopan ympäristöviraston tekemissä resurssitehokkuustarkasteluissa sijoittunut toistaiseksi häntäpäähän: meillä materiaaleja käytetään kansainvälisesti katsoen tuhlaillen. Suomalaisten elintapojen ylläpitämiseen tarvitsisimme lähes 3,5 maapalloa. Motivan arvion mukaan pelkästään järkevöittämällä raaka-aineiden käyttöä yritykset voivat säästää Suomessa jopa seitsemän miljardia euroa vuodessa.

Resurssien viisasta käyttöä on Suomessa kehitettävä, ja resurssivirtoja pitää tarkastella alueellisesti. Vuonna 2013 Sitra aloittaa tämän työn ja käynnistää Jyväskylässä Resurssiviisas alue -hankekokonaisuuden. Sen tarkoituksena on kehittää alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa ja monistettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin. Paikallinen lähestymiskulma tarjoaa mahdollisuuden konkreettiselle tekemiselle.  

Hankkeen tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat elävät ekologisesti kestävää elämää ja voivat kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Resurssiviisauteen keskittyvässä hankkeessa tehdään paljon käytännön kokeiluja ja pilotteja. Ne voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan lähienergiaan, energiansäästöön, liikkumisen korvaamiseen virtuaaliratkaisuilla, julkisen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, lähiruokaan, ruokajätteen vähentämiseen, paikallisiin lannoitteisiin, ekotehokkuuden parantamiseen julkisissa hankinnoissa, tilatehokkuuden parantamiseen, lähimatkailuun sekä jätteen vähentämiseen ja hyötykäyttöön yritysten kesken.

Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena.

Tutustu resurssiviisauden tietopakettiin energiaan, jätteeseen, liikenteeseen, ruokaan sekä veteen liittyen:

Lue lisää hankkeesta ja osallistu keskusteluun:

Lue resurssiviisauden tuoreet kuulumiset uutiskirjeestä:

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kun hyvinvointi kasvaa.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa Helsinki Think Company: MIni Challenge

Kiinnostaako hiilineutraalin pääkaupunkiseudun ideointi ja uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen? Haluatko päästä soveltamaan luennoilla oppimaasi käytännön ongelmanratkaisuun? Jos vastasit kyllä, Helsinki Think Companyn Mini Challenge sopii juuri sinulle!

1 päivä sitten sivustolta thinkcompany.fi

Muualla verkossa Yle: Ongelmalliset kaivosjätteet halutaan hyötykäyttöön

-------- KUOPION GTK:N KEHITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN UUSIA TAPOJA ONGELMALLISTEN KAIVOSJÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖÖN JA KAIVOSALUEIDEN JÄLKIHOITOON. KAIVOSTEOLLISUUDESSA SYNTYVÄT JÄTTEET MUODOSTAVAT PITKÄKESTOISEN YMPÄRISTÖONGELMAN KAIVOSTOIMINNASSA.  ------------

1 viikko sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Kiertotaloutta ei voi vastustaa

Sitran Mari Pantsar kirjoittaa kiertotaloudesta, joka on Suomessa kaikkien huulilla. Kiertotaloutta onkin lähes mahdoton vastustaa, sillä järkevästi toteutettuna se on vastaus luonnonvarojen hupenemiseen ja luo kestävää talouskasvua.

1 viikko sitten sivustolta www.ymparisto.fi

Artikkelit Bussiloikalla joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousuun

Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Jyväskylän seudulla ollut vuosikymmeniä laskussa. Bussiloikka-hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia keinoja joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamiseksi ja resurssiviisaan liikkumisen edistämiseksi. Bussiloikka osoittautui monella tapaa käänteentekeväksi kokemukseksi, niin hankkeen vetäjille kuin sen vaikutuspiiriin osuneillekin. Tapahtumien,...

1 viikko sitten kirjoittajalta Toni Tamminiemi

Julkaisut Energiaälykäs pääkaupunkiseutu

Tämä on energiaälykäs pääkaupunkiseutu -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan pääkaupunkiseudun päästökehitys erilaisissa skenaarioissa kohti vuotta 2050 sekä joukko päästövähennystoimenpiteitä, joilla voidaan edetä kohti vähäpäästöistä pääkaupunkiseutua.

Erkka Ryynänen, Katariina Simola, Laura Ylimäki, Laura Descombes, Juha Vanhanen

Blogit Samaan aikaan Ruotsissa

Yritykset, jotka ketterimmin mukautuvat ympäröivän maailman muutokseen, ovat tulevaisuuden menestyjiä.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Janne Peljo

Muualla verkossa Länsi-Suomi: Energian pientuotannon lupakäytöntöjä halutaan keventää

Ympäristöministeriön asettama arviointiryhmä esittää, että uusiutuvan energian pientuotannon lupakäytäntöjä kevennetään ja nopeutetaan. Ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän mukaan luvitusta pitää lisäksi yhtenäistää, sillä joissakin kunnissa pientuotantoon vaaditaan lupia ja toisissa ei.

2 viikkoa sitten sivustolta ls24.fi

Tapahtuma Kiertotalous teknologiateollisuudessa

Millainen mahdollisuus uudistumiseen ja kasvuun kiertotalous on suomalaiselle teknologiateollisuudelle? Miten kiertotalousajattelusta rakennetaan yritykselle kilpailutekijä? Entä millaisia ovat parhaat esimerkit meiltä ja maailmalta? Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Sitran viime...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta

Kesäkuussa Suomeen syntyy resurssiviisaiden edelläkävijäkaupunkien verkosto, jonka jäsenet edistävät hiilineutraalia kiertotaloutta ja luonnonvarojen viisasta käyttöä. Resurssiviisaus eli luonnonvarojen viisas käyttö on alueiden tärkeimpiä menestystekijöitä tulevaisuudessa. Se tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden vahvistaa aluetaloutta ja kasvattaa asukkaiden hyvinvointia....

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Muualla verkossa HS: Hiilikupla koskettaa piensijoittajaa

Fossiilisten varantojen mahdollinen halpeneminen kuulostaa etäiseltä, lähinnä valtavia omaisuusmassoja liikuttelevia sijoitusyhtiöitä koskettavalta asialta. Näin ei kuitenkaan ole. Osakesäästäjien keskusliiton mukaan myös pienempien on oltava hereillä. Henkilön, joka ostaa osakkeita ja pitää niitä kymmeniä vuosia, kannattaa ehdottomasti miettiä miten hiilikupla vaikuttaa. Myös Sitran asiantuntijan *Janne Peljon* mukaan tavallistenkin sijoittajien olisi hyvä herätä asiaan pian.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.hs.fi

Artikkelit Tulevaisuuden kotitaloudet onnistuivat!

Tulevaisuuden resurssiviisasta elämää kokeilleet kotitaloudet pystyivät pienentämään luonnonvarojen kulutustaan ja hiilipäästöjä merkittävästi.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Blogit Kaivosten kestävyysstandardi TSM tutuksi Suomessa

Miten kanadalaista TSM-vastuullisuusstandardiavoidaan soveltaa kaivosten toiminnan kehittämiseen vastuullisemmaksi ja sidosryhmäsuhteiden vahvistamiseen?

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Stephanie Meyer

Artikkelit 13 askelta lähiruokaan

Lue, miten saat lähiruokaa oman kuntasi keittiöön.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Leena Pölkki

Julkaisut Viisi ehdotusta Suomelle

Tähän paperiin Sitra on hahmotellut viisi yli hallituskausien (10-20 vuotta) ulottuvaa strategista tavoitetta, jotka vievät meitä kohti kestävää hyvinvointia. Jokainen strateginen tavoite on purettu muutamaksi seuraavan hallituskauden aikana läpivietäväksi tavoitteeksi ja sen lisäksi on esitelty esimerkkejä käytännön kärkihanke-ehdotuksista, jotka mahdollistavat seuraavan...


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot