1. Luonnonvarastrategia

    Luonnonvarojen kestävä käyttö on nousemassa globaalin kehityksen ajuriksi. Suomen luonnonvarat mahdollistavat työtä, uutta yritystoimintaa sekä hyvinvointia ja arvonlisää.


Älykkäästi luonnon voimin

Päättynyt aihe

Maailmanlaajuinen kilpailu raaka-aineista kiristyy. Tuottavasta maasta ja vedestä muodostuu niukkuustekijöitä ja toisaalta biomassan kysyntä kasvaa. Kilpailu luonnonvaroista muuttaa globaaleja voimasuhteita, jolloin herkkyys kriiseille kasvaa.

Suomella on luonnonvaroiltaan suhteellisen rikkaana ja osaamiseltaan korkeatasoisena maana erityisiä vahvuuksia ja intressejä edistää luonnonvarojen kestävää ja innovatiivista käyttöä sekä kansallisen hyvinvoinnin turvaamiseksi että globaalin vastuun kantamiseksi.

Sitran luonnonvarastrategia - uutta luonnonvara-ajattelua

Luonnonvarojen älykkääseen käyttöön perustuva tulevaisuuden menestys edellyttää laaja-alaisia muutoksia yhteiskunnan eri toimijoissa. Kokoamalla eri toimijat yhteen kansalliseen strategiaprosessiin Sitran tavoitteena on ollut auttaa tunnistamaan muutoksia ja tekemään ne mahdolliseksi.

Luonnonvarat nousivat keskeiseksi kansalliseksi tulevaisuuskysymykseksi Sitran koordinoiman kansallisen luonnonvarastrategian ”Älykkäästi luonnon voimin” myötä. Strategia luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle huhtikuussa 2009.

Pääministeri Vanhasen esityksestä elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen johtama ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä päätti joulukuussa 2009 ryhtyä koordinoimaan valtioneuvoston luonnonvarastrategian valmistelua.

Työn tueksi asetettiin kaksi työryhmää: Biotaloustyöryhmän tehtävänä oli laatia kuvaus ja strateginen arvio biotalouden konsepteista ja kehityksestä vuoteen 2050. Mineraalistrategiatyöryhmän tarkoituksena oli laatia Suomelle mineraalistrategia.

Joulukuussa 2010 valtioneuvoston eduskunnalle antama luonnonvaraselonteko kokoaa yhteen edellä esitetyissä prosesseissa esiintyvät näkökulmat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Selonteossa esitetty Suomen luonnonvarastrategia on otettu luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen pohjaksi  myös pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa.

Yhteinen viitekehys eri luonnonvara-aloille

Sitran vetämä ja laajan asiantuntijajoukon kokoama luonnonvarastrategia kannustaa uudenlaiseen luonnonvara-ajatteluun. Lähestymistapa oli maailmanlaajuisesti uraauurtava: ”Älykkäästi luonnon voimin” -strategia on maailman ensimmäisiä kansallisia luonnonvarastrategioita, joka kokoaa kaikki luonnonvarat yhteisen strategisen viitekehyksen alle.

Visiota ”Älykkäästi luonnon voimin – Suomi voi hyvin ja näyttää suuntaa” toteuttavat strategiset tavoitteet ovat:

1.    Suomessa on menestyvä korkean arvonlisän biotalous
2.    Suomi hyödyntää ja kierrättää materiaalivirtoja tehokkaasti
3.    Alueelliset voimavarat luovat kansallista lisäarvoa ja paikallista hyvinvointia
4.    suomi on aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä

Strategia laadittiin puheenjohtaja Sirkka Hautojärven johdolla laajassa yhteistyössä politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen, järjestöjen sekä median kanssa.

Luonnonvarastrategiaprosessi palkittiin vuonna 2010 European Business Reward for the Environment -kilpailun kansallisen osakilpailun voitolla.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Reinventing Fire - puhujana Michael Potts

Sitra järjestää yhteistyössä USA:n Suomen suurlähetystön kanssa tilaisuuden Reinventing Fire: Speeding Our Transition to Efficiency and Renewable Energy. Puhujana Michael Potts, Rocky Mountain Instituten toimitusjohtaja. Tilaisuus on osa USA:n suurlähetystön Energy and Environment Series -sarjaa.

7 vuotta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot