1. Uusi turvallisuus

  Uusi turvallisuus pureutuu ongelmien syihin ennen kuin seuraukset kasvavat hallitsemattomiksi. Se  vahvistaa ihmisten välistä luottamusta ja osallisuuden tunnetta, rakentaa resilienssiä ja synnyttää uusia menestyksen mahdollisuuksia Suomelle.

 2. Uusi turvallisuus -foorumi

  Sitran Uusi turvallisuus -foorumi pohti ja kokeili käytännössä, mitä on tulevaisuuden uusi turvallisuus, kuinka sen mahdollisuuksia voidaan edistää ja haasteita ratkoa.

Ajankohtaista

  1. Satama

   Sitran Uusi turvallisuus...

   Uutiset 0

   Monimutkaistuva ja yhä nopeammalla syklillä muuttuva maailma vaatii yhteiskunnalta uudenlaista yhteistyötä, uusia välineitä ja ajattelua.

   2 vuotta sitten

Uusi turvallisuus -foorumi

Päättynyt aihe

Sitra kokosi syksyllä 2013 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä on tämän päivän ja tulevaisuuden uusi turvallisuus. Uusi turvallisuus -foorumi teki myös kokeiluja, joilla testattiin, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa ja mahdollisuuksia edistää. Foorumi vietti puolen vuoden aikana 14 päivää yhdessä Suomessa sekä oppimatkalla Kööpenhaminassa. Foorumin oivallukset on nyt koottu verkkoalustalle! Löydät sieltä myös yli 60 mielenkiintoista blogia ja videota, lisätietoa foorumin kokeiluista ja hyviä jo olemassa olevia tapoja edistää uutta turvallisuutta.

Uusi turvallisuus vatkautuu rakenteisiin

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Ilmastonmuutos, sosiaalinen eriarvoistuminen, yksinäisyys ja osattomuuden tunne, digitaalisen kybermaailman uhat tai kriiseille altis talousjärjestelmä ovat monimutkaisia haasteita, joiden seuraukset voivat olla yllättäviä ja levitä verkottuneessa maailmassa ennakoimattomalla tavalla. Turvattomuuden tunne lisääntyy, kun maailma näyttäytyy monille kaoottisena sotkuna, jossa oman elämän kulkuun on entistä vaikeampaa vaikuttaa.

Perinteisesti turvallisuusajattelussa turvallisuus on tuotu jostain muualta, erillisenä osana ja tarpeen mukaan yleensä siinä vaiheessa, kun jotain turvallisuutta uhkaavaa on jo ehtinyt tapahtua. Yllättävät mullistukset ovat kuitenkin tulevaisuudessa entistä todennäköisempiä ja niihin on vaikeaa varautua etukäteen.  Siksi on viisasta rakentaa yhteiskuntaa niin, että sen rakenteet joustavat ja sopeutuvat yllättäviinkin tilanteisiin. Uusi turvallisuus onkin ennen kaikkea pureutumista ongelmien syihin jo ennen, kuin seuraukset kasvavat mittaviksi turvallisuushaasteiksi. Sen sijaan että paloautot pumppaavat joka kevät vettä pois tulville alttiissa kaupunginosassa, alueelle tehdään jo rakennusvaiheessa vettä kuljettavia kanavia ja viheralueita. Näin alueen turvallisuus, mutta myös viihtyvyys ja toimivuus paranevat.  Turvallisuus onkin kuin kananmuna, joka vatkataan jo tekovaiheessa taikinaan, ei kuorrutus, joka lisätään vasta valmiiseen kakkuun.

Turvallisuus on tunne, joka ei synny kielloista

Luottamus on liima, joka pitää yhteiskunnan kasassa. Suomen vahvuus on se, että pieni ja verraten tasa-arvoinen maa selviää yllättävistä kriiseistä ja menestyy, sillä täällä kanssaihmisiin voi tukeutua ja uskoa. Luottamus luo turvaa. Suomalaiset ovat perinteisesti luottaneet myös viranomaisiinsa, syystäkin.  Turvallisuus on kuitenkin ennen muuta tunne eikä mikään viranomainen tai tukku suojelevia lakeja voi yksinään luoda turvallisuuden tunnetta.  Turvallisuuden tunne syntyy oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että on osa jotain suurempaa yhteisöä. Laeilla pitää turvata toimivat peruspalvelut ja -oikeudet kaikille, mutta ne eivät saa halata kuoliaaksi kansalaisten kykyä ja intoa itse ja yhdessä muiden kanssa kehittää elinympäristöään parantavia ja ilahduttavia ratkaisuja. Organisaatioiden rooliksi jää tarjota rakenteiden lisäksi osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja. Uudessa turvallisuudessa viranomainen on yhteisön palvelija, aito civil servant.

Resilientti joustaa, muttei katkea

Koska maailma on entistä vaikeammin ennustettava, uusi turvallisuus edellyttää resilienssiä. Resilienssi tarkoittaa järjestelmien kykyä sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa, sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi kriisin jälkeen. Äärimmäisen tehokkuuden ja toimintojen keskittämisen sijaan yhteiskunta pitää rakentaa niin, että sen osat voivat toimia myös itsenäisesti, jos yksi osa kaatuu. Tulevaan varautuminen on entistä vaikeampaa, mutta juuri siksi on järkevää ennakoida: etukäteen kartoittaa erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja tapoja toimia niissä.

Suomalainen yhteiskunta on vahva turvallisuustuote

Suomi nimetään toistuvasti maailman vakaimmaksi, turvallisuuden, onnellisuuden tai länsimaisen demokratian mallimaaksi. Meillä on hyvä maine luotettavana, korkeasti koulutettuna ja innovatiivisena kansana. Suomalainen yhteiskunta on vahva turvallisuustuote, jolla voimme houkutella tänne kansainvälisiä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa perustamaan perheitä ja tekemään tuottavaa työtä.

Suomella on hyvä maine ja vahvaa osaamista konfliktien sovittelussa ja rauhan rakentamisessa kriisimaissa. Myös liiketoiminnalla on tärkeä rooli globaalin kehityksen vauhdittajana sekä erityisesti kriisien ennaltaehkäisyssä ja niistä toipumisessa. Inhimillisen turvallisuuden liiketoiminta, esimerkiksi terveyttä ja ruoka- tai ympäristöturvallisuutta parantavat ratkaisut, ovat mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Suomella olisi myös kaikki valtit profiloitua kyberturvallisuusosaamisen huippumaana.

Nopeasti muuttuvan maailman kyydissä pysyy parhaiten, kun ajatusta tai suunnitelmaa testaa mahdollisimman nopeasti käytännössä. Uusi turvallisuus -foorumikin teki 11 kokeilua, joilla mm. kehitettiin oman asuinympäristön turvallisuutta, opetettiin lapsille arjen kyberturvallisuustaitoja ja muotoiltiin julkisia palveluja niin, että käyttäjän ääni kuuluu suunnittelussa paremmin.

Mitä muuta uusi turvallisuus on? Mitä kokeiluista opittiin? Foorumin oivallukset kokoava verkkojulkaisu ilmestyy toukokuussa. Keskustelua käydään jo nyt  Twitterissä #uusiturvallisuus ja Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/uusiturvallisuus, tule mukaan!

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset

2 vuotta sitten

Blogit Ilmastonmuutos, ketjuratkaisu ja ötökät

Sotilaana minun on luontevaa valmistautua skenaarioon, joka on tarpeeksi todennäköinen. En siis ennusta ilmastonmuutosta, vaan varaudun sen tuloon. Elintarvikehuolto on yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri. Mitä keskitetympi ja logistisesti tehokkaampi se on, sitä häiriöherkempi se suuressa mitassa väistämättä on itse ratkaisun vahvuudesta huolimatta. Yksi keskusteurastamo on...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Mika Hyytiäinen

Blogit Ilman ruokaa ei ole rauhaa

Suomen ruokaturva on yksi maailman parhaista. Ruokaturvalla tarkoitetaan sitä, kun kaikilla ihmisillä kaikkina aikoina on fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään. Tämän määritelmän mukaan meillä pyyhkii varsin hyvin. Meille on myös kriisien varalta ripoteltu ympäri...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Laura Kihlström

Blogit Tulevaisuuden kestävä ruokajärjestelmä

Nykyään kaiken pitää olla tehokasta. Energiaa säästetään, kulutusta vähennetään ja raaka-aineiden käyttöä pienennetään. Ja hyvä näin. Uskon tulevaisuudessa nuukuuden olevan enemmän ja enemmän välttämättömyys. Ruokajärjestelmä on kohtaamassa kasvavien tehokkuusvaatimusten ja globaalien ruokakysymysten edessä aivan uudenlaisia haasteita. Kaikki ruoantuotantoon liittyvät...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuure Parviainen

Artikkelit Millaista on tulevaisuuden ruoka?

Miten ruokahuolto toteutetaan tulevaisuudessa turvallisesti? Mitä lautasiltamme löytyy vuonna 2050? Missä ruoka tullaan tuottamaan?

2 vuotta sitten

Artikkelit Varaverkolla turvaa poikkeustilanteissa

Sähkökatkosten aikana varaviestijärjestelmä parantaisi kansalaisten turvallisuutta ja helpottaisi viranomaisten sekä vapaaehtoisten toimintaa.

2 vuotta sitten

Hankkeet Uuden turvallisuuden kokeilut

Tältä sivulta löydät tietoa Uuden turvallisuuden kokeiluista. Sivua päivitetään kokeilujen edetessä.

Helmikuu 2014 - Toukokuu 2014

Blogit Mitkä tämän päivän ideat ovat tulevaisuuden historiaa?

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi järjesti viikko sitten yhtenä kokeilunaan työpajan, jossa pohdittiin olisiko toimittajilla ja kirjoittajilla käyttöä ennakoinnin työkaluille. Miksi tällainen näkökulma? Uusi turvallisuus -foorumilla on poikkiyhteiskunnallisin voimin noin kolmenkymmenen hengen joukolla pohdittu, millaisia ovat uudet turvallisuushaasteet ja miten niihin...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Blogit Tanska-Suomi

Uusi turvallisuus -foorumi matkusti 1.-5.12. 2013 Kööpenhaminaan katsomaan, minkälaisia uuden turvallisuuden ratkaisuja Tanskassa on keksitty. Tässä sarjassa osallistujat blogaavat matkalta itseään inspiroineesta aiheesta. Olemme maailman mitassa hyvin samanlaisia. Keskityn siis erilaisuuteemme. Tanska on maailman vanhin edelleen olemassa oleva valtio. Sillä on paljon samoja...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Mika Hyytiäinen

Blogit Voiko asvalttia rakastaa?

Kööpenhaminassa toimii pääosin kaupungin organisoimana pelipaikka Gam3. Sen filosofiana on vahvistaa nuorten minäkuvaa, estää konflikteja ja syrjäytymistä mahdollistamalla urheilun ja kulttuurin kaikille. Paperista luettuna ilmaisu on varsin stereotyyppinen visiokirjaus, joskin sinänsä kiehtova sellainen. Arki olikin sitten annan sak. Rakennusten uusikäytössä on oivallusta. Gam3...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Timo Rajala

Uutiset Sitra vahvistaa koulutuksen roolia toiminnassaan

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukset ja Elinvoima-foorumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja nostaneet Sitran uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen aktiiviseksi toimijaksi. Koulutustoiminnan rooli Sitrassa vahvistuu ja koulutusosaaminen kootaan omaksi yksikökseen, jota vetää asiamies Tapio Anttila. Sitralla on pitkä historia kouluttajana. Suosittuja Talouspolitiikan...

3 vuotta sitten

Blogit Oletko jo huomannut tietomurtohyökkäyksen organisaatioosi?

Todennäköisyys, että tietomurtohyökkäystä on yritetty joko häirintä- tai urkintatarkoituksessa on erittäin suuri. Arvioiden mukaan 71 % kaikista yrityksiin kohdistuvista verkkohyökkäyksistä kohdistuu alle 100 henkilön yrityksiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pauli Marttila

Ideat Yksilön velvollisuus vastata yhteiskunnan tarpeisiin nostamaansa sosiaaliturvaa vastaan

Idean ydin on työelämän ulkopuolella olevan yksilön velvollisuudessa vastata yhteiskunnan tarpeisiin nostamaansa sosiaaliturvaa vastaan. Voidaan halutessaan puhua kansalaispalkasta tai vastikkeellisesta työttömyys- ja sosiaalikorvauksesta. Rajaisin kohderyhmän työikäisiin ja työkykyisiin henkilöihin, joilla voi olla hyvinkin erilainen koulutus- ja työelämätausta. Kohderyhmään...

3 vuotta sitten

Blogit Uuden turvallisuuden muotoilua

Uusi turvallisuus -foorumi matkusti 1.-5.12. 2013 Kööpenhaminaan katsomaan, minkälaisia uuden turvallisuuden ratkaisuja Tanskassa on keksitty. Tässä sarjassa osallistujat blogaavat matkalta itseään inspiroineesta aiheesta. ”Tuomme ihmisen äänen ratkaisujen kehittämiseen”, totesi sosiologi ja projektipäällikkö Jakob Schjørring tutustumiskäynnillämme Tanskan kolmen...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Katriina Lahtinen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot