1. Uusi turvallisuus

  Uusi turvallisuus pureutuu ongelmien syihin ennen kuin seuraukset kasvavat hallitsemattomiksi. Se vahvistaa ihmisten välistä luottamusta ja osallisuuden tunnetta, rakentaa resilienssiä ja synnyttää uusia menestyksen mahdollisuuksia Suomelle.

 2. Uusi turvallisuus

  Monimutkaisessa ja verkottuneessa maailmassa ilmastonmuutoksen, sosiaalisen eriarvoistumisen ja kriiseille alttiin talousjärjestelmän seuraukset leviävät ennakoimattomasti ja synnyttävät yllättäviä turvallisuushaasteita.

 3. Uusi turvallisuus -foorumi

  Sitran Uusi turvallisuus -foorumi pohti ja kokeili käytännössä, mitä on tulevaisuuden uusi turvallisuus, kuinka sen mahdollisuuksia voidaan edistää ja haasteita ratkoa.

Ajankohtaista

  1. Lukiolaiset...

   Blogit 0

   Tämä blogi kuvaa kahdessa espoolaisessa lukiossa toteutettavaa kyberopetusmateriaalin rakentamista.

   1 päivä sitten kirjoittajalta Sari Karjalainen

Uusi turvallisuus -foorumi

Sitra kokosi syksyllä 2013 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä on tämän päivän ja tulevaisuuden uusi turvallisuus. Uusi turvallisuus -foorumi teki myös kokeiluja, joilla testattiin, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa ja mahdollisuuksia edistää. Foorumi vietti puolen vuoden aikana 14 päivää yhdessä Suomessa sekä oppimatkalla Kööpenhaminassa. Tässä esimakua joukon oivalluksista.

Uusi turvallisuus vatkautuu rakenteisiin

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Ilmastonmuutos, sosiaalinen eriarvoistuminen, yksinäisyys ja osattomuuden tunne, digitaalisen kybermaailman uhat tai kriiseille altis talousjärjestelmä ovat monimutkaisia haasteita, joiden seuraukset voivat olla yllättäviä ja levitä verkottuneessa maailmassa ennakoimattomalla tavalla. Turvattomuuden tunne lisääntyy, kun maailma näyttäytyy monille kaoottisena sotkuna, jossa oman elämän kulkuun on entistä vaikeampaa vaikuttaa.

Perinteisesti turvallisuusajattelussa turvallisuus on tuotu jostain muualta, erillisenä osana ja tarpeen mukaan yleensä siinä vaiheessa, kun jotain turvallisuutta uhkaavaa on jo ehtinyt tapahtua. Yllättävät mullistukset ovat kuitenkin tulevaisuudessa entistä todennäköisempiä ja niihin on vaikeaa varautua etukäteen.  Siksi on viisasta rakentaa yhteiskuntaa niin, että sen rakenteet joustavat ja sopeutuvat yllättäviinkin tilanteisiin. Uusi turvallisuus onkin ennen kaikkea pureutumista ongelmien syihin jo ennen, kuin seuraukset kasvavat mittaviksi turvallisuushaasteiksi. Sen sijaan että paloautot pumppaavat joka kevät vettä pois tulville alttiissa kaupunginosassa, alueelle tehdään jo rakennusvaiheessa vettä kuljettavia kanavia ja viheralueita. Näin alueen turvallisuus, mutta myös viihtyvyys ja toimivuus paranevat.  Turvallisuus onkin kuin kananmuna, joka vatkataan jo tekovaiheessa taikinaan, ei kuorrutus, joka lisätään vasta valmiiseen kakkuun.

Turvallisuus on tunne, joka ei synny kielloista

Luottamus on liima, joka pitää yhteiskunnan kasassa. Suomen vahvuus on se, että pieni ja verraten tasa-arvoinen maa selviää yllättävistä kriiseistä ja menestyy, sillä täällä kanssaihmisiin voi tukeutua ja uskoa. Luottamus luo turvaa. Suomalaiset ovat perinteisesti luottaneet myös viranomaisiinsa, syystäkin.  Turvallisuus on kuitenkin ennen muuta tunne eikä mikään viranomainen tai tukku suojelevia lakeja voi yksinään luoda turvallisuuden tunnetta.  Turvallisuuden tunne syntyy oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että on osa jotain suurempaa yhteisöä. Laeilla pitää turvata toimivat peruspalvelut ja -oikeudet kaikille, mutta ne eivät saa halata kuoliaaksi kansalaisten kykyä ja intoa itse ja yhdessä muiden kanssa kehittää elinympäristöään parantavia ja ilahduttavia ratkaisuja. Organisaatioiden rooliksi jää tarjota rakenteiden lisäksi osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja. Uudessa turvallisuudessa viranomainen on yhteisön palvelija, aito civil servant.

Resilientti joustaa, muttei katkea

Koska maailma on entistä vaikeammin ennustettava, uusi turvallisuus edellyttää resilienssiä. Resilienssi tarkoittaa järjestelmien kykyä sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa, sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi kriisin jälkeen. Äärimmäisen tehokkuuden ja toimintojen keskittämisen sijaan yhteiskunta pitää rakentaa niin, että sen osat voivat toimia myös itsenäisesti, jos yksi osa kaatuu. Tulevaan varautuminen on entistä vaikeampaa, mutta juuri siksi on järkevää ennakoida: etukäteen kartoittaa erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja tapoja toimia niissä.

Suomalainen yhteiskunta on vahva turvallisuustuote

Suomi nimetään toistuvasti maailman vakaimmaksi, turvallisuuden, onnellisuuden tai länsimaisen demokratian mallimaaksi. Meillä on hyvä maine luotettavana, korkeasti koulutettuna ja innovatiivisena kansana. Suomalainen yhteiskunta on vahva turvallisuustuote, jolla voimme houkutella tänne kansainvälisiä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa perustamaan perheitä ja tekemään tuottavaa työtä.

Suomella on hyvä maine ja vahvaa osaamista konfliktien sovittelussa ja rauhan rakentamisessa kriisimaissa. Myös liiketoiminnalla on tärkeä rooli globaalin kehityksen vauhdittajana sekä erityisesti kriisien ennaltaehkäisyssä ja niistä toipumisessa. Inhimillisen turvallisuuden liiketoiminta, esimerkiksi terveyttä ja ruoka- tai ympäristöturvallisuutta parantavat ratkaisut, ovat mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Suomella olisi myös kaikki valtit profiloitua kyberturvallisuusosaamisen huippumaana.

Nopeasti muuttuvan maailman kyydissä pysyy parhaiten, kun ajatusta tai suunnitelmaa testaa mahdollisimman nopeasti käytännössä. Uusi turvallisuus -foorumikin teki 11 kokeilua, joilla mm. kehitettiin oman asuinympäristön turvallisuutta, opetettiin lapsille arjen kyberturvallisuustaitoja ja muotoiltiin julkisia palveluja niin, että käyttäjän ääni kuuluu suunnittelussa paremmin.

Mitä muuta uusi turvallisuus on? Mitä kokeiluista opittiin? Foorumin oivallukset kokoava verkkojulkaisu ilmestyy toukokuussa. Keskustelua käydään jo nyt  Twitterissä #uusiturvallisuus ja Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/uusiturvallisuus, tule mukaan!

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Varaverkolla turvaa poikkeustilanteissa

Sähkökatkosten aikana varaviestijärjestelmä parantaisi kansalaisten turvallisuutta ja helpottaisi viranomaisten sekä vapaaehtoisten toimintaa.

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Tatu Leinonen

Hankkeet Uuden turvallisuuden kokeilut

Tältä sivulta löydät tietoa Uuden turvallisuuden kokeiluista. Sivua päivitetään kokeilujen edetessä.

Helmikuu 2014 - Toukokuu 2014

Blogit Mitkä tämän päivän ideat ovat tulevaisuuden historiaa?

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi järjesti viikko sitten yhtenä kokeilunaan työpajan, jossa pohdittiin olisiko toimittajilla ja kirjoittajilla käyttöä ennakoinnin työkaluille. Miksi tällainen näkökulma? Uusi turvallisuus -foorumilla on poikkiyhteiskunnallisin voimin noin kolmenkymmenen hengen joukolla pohdittu, millaisia ovat uudet turvallisuushaasteet ja miten niihin...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Blogit Tanska-Suomi

Uusi turvallisuus -foorumi matkusti 1.-5.12. 2013 Kööpenhaminaan katsomaan, minkälaisia uuden turvallisuuden ratkaisuja Tanskassa on keksitty. Tässä sarjassa osallistujat blogaavat matkalta itseään inspiroineesta aiheesta. Olemme maailman mitassa hyvin samanlaisia. Keskityn siis erilaisuuteemme. Tanska on maailman vanhin edelleen olemassa oleva valtio. Sillä on paljon samoja...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Mika Hyytiäinen

Blogit Voiko asvalttia rakastaa?

Kööpenhaminassa toimii pääosin kaupungin organisoimana pelipaikka Gam3. Sen filosofiana on vahvistaa nuorten minäkuvaa, estää konflikteja ja syrjäytymistä mahdollistamalla urheilun ja kulttuurin kaikille. Paperista luettuna ilmaisu on varsin stereotyyppinen visiokirjaus, joskin sinänsä kiehtova sellainen. Arki olikin sitten annan sak. Rakennusten uusikäytössä on oivallusta. Gam3...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Timo Rajala

Uutiset Sitra vahvistaa koulutuksen roolia toiminnassaan

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukset ja Elinvoima-foorumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja nostaneet Sitran uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen aktiiviseksi toimijaksi. Koulutustoiminnan rooli Sitrassa vahvistuu ja koulutusosaaminen kootaan omaksi yksikökseen, jota vetää asiamies Tapio Anttila. Sitralla on pitkä historia kouluttajana. Suosittuja Talouspolitiikan...

2 kuukautta sitten

Blogit Oletko jo huomannut tietomurtohyökkäyksen organisaatioosi?

Todennäköisyys, että tietomurtohyökkäystä on yritetty joko häirintä- tai urkintatarkoituksessa on erittäin suuri. Arvioiden mukaan 71 % kaikista yrityksiin kohdistuvista verkkohyökkäyksistä kohdistuu alle 100 henkilön yrityksiin.

3 kuukautta sitten

Ideat Yksilön velvollisuus vastata yhteiskunnan tarpeisiin nostamaansa sosiaaliturvaa vastaan

Idean ydin on työelämän ulkopuolella olevan yksilön velvollisuudessa vastata yhteiskunnan tarpeisiin nostamaansa sosiaaliturvaa vastaan. Voidaan halutessaan puhua kansalaispalkasta tai vastikkeellisesta työttömyys- ja sosiaalikorvauksesta. Rajaisin kohderyhmän työikäisiin ja työkykyisiin henkilöihin, joilla voi olla hyvinkin erilainen koulutus- ja työelämätausta. Kohderyhmään...

3 kuukautta sitten

Blogit Uuden turvallisuuden muotoilua

Uusi turvallisuus -foorumi matkusti 1.-5.12. 2013 Kööpenhaminaan katsomaan, minkälaisia uuden turvallisuuden ratkaisuja Tanskassa on keksitty. Tässä sarjassa osallistujat blogaavat matkalta itseään inspiroineesta aiheesta. ”Tuomme ihmisen äänen ratkaisujen kehittämiseen”, totesi sosiologi ja projektipäällikkö Jakob Schjørring tutustumiskäynnillämme Tanskan kolmen...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Katriina Lahtinen

Ideat Keinoja kohdennettuun ikääntyvien hyvinvointityöhön – pahoinvoinnin kasaantuminen näkyväksi

Tutkimuksissa on osoitettu, että vain noin 10 % palveluja käyttävistä asiakkaista tuottaa jopa 80% kaikista palveluiden kustannuksista. Erilaiset hyvinvointiselonteot ja -tutkimukset jäävät usein pinnallisiksi ja laimentavat kuvaa ongelmien syvyydestä ja monimutkaisuudesta. Palveluja paljon käyttävää ryhmää tavoitetaan yleisellä hyvinvointityöllä huonosti sen kohdistuessa...

3 kuukautta sitten

Blogit Turvallisuus palveluna – Mikä on uuden turvallisuuden palvelulupaus?

Allan Pinkerton perusti ensimmäisen turvallisuuspalveluiden tuottamiseen erikoistuneen yrityksen Chicagossa 1800-luvun puolivälissä. Sen palvelut oli tarkoitettu paikallisille kauppiaille ja rautatieyhtiöille turvaksi ryöstelyä ja rahanväärentäjiä vastaan. Pinkertonin ajoista lähtien turvallisuuspalveluiden markkinakehitys on ollut jatkuvasti kasvusuuntainen. Yhteiskunnalliset...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Mervi Murtonen

Blogit Voimat yhteen

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri, joka perustettiin elokuussa 2011, on kahden vuoden ajan etsinyt toimintamuotoaan ja –sisältöjään. Alunperinkin ajatus oli pitää organisaatio keveänä; ohjausryhmä linjaa ja tekee tarvittavia hallinnollisia päätöksiä, sisällöllinen työskentely tapahtuu alaverkostoissa. Niitä on nyt 6-7, uusia perustetaan harkiten.Turvallisuusklusteri ei ole...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Timo Rajala

Blogit Verkkoturvallisuus vs. verkkourkinta - miten löytää tasapaino?

Vaikka verkkoturvallisuuden merkityksestä on käyty jo kohtuullisesti julkista keskustelua, aihepiirin tärkeys ei ole selvästikään noussut vielä sen tarvitsemalle tasolle. Kyse ei ole nimittäin enää muusta yhteiskunnasta irrallisesta ilmiöstä vaan sen sijaan toiminnoista, jotka ovat yhteiskunnallisen turvallisuuden aivan kovimmassa ytimessä. Tästä huolimatta esimerkiksi tuoreen...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Ville Oksanen

Uutiset Ideakuulutuksen antia

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi  etsi kaikille avoimella ideakuulutuksella ratkaisuehdotuksia, joilla voidaan edistää uutta turvallisuutta. Jo käynnissä olevia hankkeita ja uusia ideoita tuli yli 90, suuri kiitos niistä kaikille lähettäjille! Tiesitkö että… Paikantava turvapalvelu Sisältöä elämään! Elinaikaennustaja Palveleva puhelin HoivaTurva...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Jonna Aakkula

Ideat Kultainen keskustelu

Tavoitteena on kehittää 1) ihmisryhmien välinen keskusteluformaatti ja 2) hyvän rinnakkaiselon kehitystä tukeva peli. Keskusteluformaatti koostuu alustavasti seuraavista vaiheista: 1. Tunnustelu. Kartoitetaan ryhmien väliset jännitteet ja mahdolliset jaetut motivaatiot yhteiskeskustelulle. 2. Sovitaan yhdessä keskustelun järjestämisestä ja mahdollisista tavoitteista. 3....

3 kuukautta sitten

Ideat Hätänappula

Luodaan kouluihin vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmä. Järjestelmä toteutetaan äärimmäisten uhkatilanteiden varalle siten, että viesti saadaan kulkemaan koulun verkostossa mahdollisimman nopeasti ja automatisoidusti. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteen pieni joukko asiantuntijoita ja kouluyhteisön edustajia, joiden kanssa toteutetaan ideointityöpaja ja ensimmäinen pienimuotoinen...

3 kuukautta sitten

Ideat SomaMe -tori

Järjestetään tapahtuma, jonka nuoret suunnittelevat ja toteuttavat esitelläkseen vanhemmille ihmisille, mitä kaikkea tietotekniikalla voidaan nykyään arjessa tehdä. Nuoret valmistautuvat tapahtumaan haastattelemalla vanhuksia ja kuuntelemalla heidän toiveitaan. SomaMe tapahtuman tiedottaminen hoidetaan niin, että se houkuttelee sekä nuoria että vanhempia. SomaMe toritapahtuman...

3 kuukautta sitten

Ideat Arki peleiksi

Sosiaalista eriarvoisuutta ja kansalaisten erilaisia elämäntapoja sekä niiden taustoja pitäisi avata pelien välityksellä. Pelisuunnittelija Sid Meier lausui kerran, että "pelit ovat sarja mielenkiintoisia valintoja". Myös elämä on usein erilaisia haasteita ja valintoja. Esimerkiksi sosiaalitoimistossa asiointi voi byrokraattisine kommervenkkeineen tuntua asiakkaasta shakkia...

3 kuukautta sitten

Ideat Tupala -hanke

Pienillä paikkakunnilla ja kaukana isommista kaupungeista ei ole tarjolla turva-asuntoja uhkaavissa tilanteissa olevia asukkaita varten. Turvakodit ovat liian kaukana ja senne väliaikaisesti muutto olisi esim. perheen lasten kannalta paljon enemmän muutoksia aiheuttava. Uhkaavia tilanteita perheissä on liian paljon ja silloin apu pitäisi löytyä mahdollisimman läheltä ja nopeasti. Paras...

3 kuukautta sitten


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot