ELINVOIMA

Elinvoima-foorumissa etsitään sitä, mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa. Ensimmäinen foorumi pohti mitä on uusi työ.

Uusi työ on ainakin joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja purskeista. Seuraavaksi kysymme mitä on uusi demokratia.

AJANKOHTAISTA

Elinvoimaisia ratkaisuja tämän hetken haasteisiin

Elinvoima-sanassa kiteytyivät  energia, vuorovaikutus, dynaamisuus ja uuden etsiminen. Elinvoima kumpuaa ihmisten aktiivisuudesta, luovuudesta, toimeen tarttumisesta ja innostumisesta. Sitran Elinvoima -kehitysohjelmassa etsitään ratkaisuja tämän hetken haasteisiin näistä näkökulmiasta. Ensimmänen foorumi toteutettiin keväällä 2011 ja se käsitteli aiheenaan uutta työtä. Toinen foorumi aloittaa työnsä syksyllä 2011 aiheenaan uusi demokratia.

Sitrassa uskomme siihen, että yhteiskunnan tyypilliset rajat ylittävä yhteistyö, keskustelu sekä aktiivinen toiminta yhteisten tavoitteiden hyväksi on yksi keino Suomen elinvoiman edistämiseksi ja uudistamiseksi. Elinvoima-kehitysohjelmassa aiheita hyvin eri näkökulmista katsovat ihmiset tulevat yhteen ja etsivät kysymyksiin konkreettisia ratkaisuja ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Kyseessä on siis yhtäältä ajatuspajatyöskentely ja toisaalta toimeen tarttuminen.

Yhteensä tarkoitus on toteuttaa kolme Elinvoima-foorumia, joista ensimmäinen foorumi toteutetaan keväällä 2011, seuraava syksyllä 2012 ja kolmas keväällä 2012. Jokaisessa foorumissa on mukana 20-30 osallistujaa. Osallistujia sekä kutsutaan mukaan että valitaan aiheeseen liittyvän avoimen haun kautta.

Foorumi I etsi uutta työtä

Keväällä 2011 työskennellyt 23 -henkinen Elinvoima-foorumi pohti haasteita liittyen siihen, mitä tarkoittaa uusi työ Suomessa. Pohtiminen ei kuitenkaan yksin riittänyt, vaan osallistujien tehtävänä on ratkaista, kuinka uuteen työhön liittyviä ideoita voidaan käytännössä toteuttaa.

Aihetta hahmotettiin kolmesta eri näkökulmasta. Ryhmä pohti millaisia haasteita ja ratkaisuja liittyy kokonaan uusiin töihin, millaisia työkaluja nuoret tarvitsevat työelämäpolkunsa löytämiseksi tämän päivän maailmassa ja kuinka maahanmuuttajat ja uusi työ kohtaisivat paremmin. Oivallukset voidaan kiteyttää seuraavasti:

Kokonaan uudet työt ja tietotyöläisyys: Uusi työ on verkottunutta

Katso millaisia kokeiluja ja ratkaisuideoita aiheeseen liittyen tehdään syksyllä 2011

 Nuoret ja uusi työ: Nuorille tukea, tietoa ja työkaluja identiteettityöhön

Katso millaisia kokeiluja ja ratkaisuideoita aiheeseen liittyen toteutetaan syksyllä 2011

Maahanmuuttajat ja uusi työ: Kaikille Suomessa asuville merkityksellistä tekemistä

Katso millaisia kokeiluja ja ratkaisuideoita aiheeseen liittyen toteutetaan syksyllä 2011

 Tätä on uusi työ

Näin Elinvoimafoorumi I käsittää uuden työn:

 

Foorumi II selvittää mitä on uusi demokratia

Syksyllä 2011 aloittava foorumi II saa tehtäväkseen selvittää mitä tarkoittaa uusi demokratia ja kuinka Suomi voisi tulevaisuudessa olla osallistumisen ja kansanvallan edelläkävijä.

Tällä sivulla elävässä sisältövirrassa raportoidaan Elinvoima-foorumin työskentelyä sekä uuteen työhön liittyvää keskustelua ja taustamateriaalia. Tervetuloa mukaan osallistumaan myös Facebookissa Elinvoima -sivustolla.

Marraskuussa Uusi demokratia -foorumin osallistujat aloittavat blogikirjoittelun siitä, mitä uusi demokratia on heidän mielestään on ja missä ovat sen suurimmat haasteet.

JULKAISUT

Ota yhteyttä