KONETEOLLISUUS

Koneteollisuus on tärkeä eurooppalainen toimiala joka on luonut laajasti työpaikkoja ja hyvinvointia myös Suomessa. Tulevaisuuden menestys vaatii edelleen rohkeaa uudistumista.

AJANKOHTAISTA

Suomalainen koneteollisuus kansainväliseen kärkeen

Sitra toteutti vuosina 2008-2011 Koneteollisuuden kasvuohjelman.

Suomalainen koneteollisuus on suurien haasteiden edessä. Teollisuuden rakennemuutos on ollut tiedossa pitkään. Tätä kehitystä kuitenkin nopeutti taannoinen finanssikriisi ja viennin hiipuminen. Olettamus, että laman väistyttyä asiat palaisivat ennalleen on väärä.

Suomalaisella koneteollisuudella on kuitenkin edelleen kaikki eväät menestykseen, mikäli alalla tartutaan rohkeasti muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin. Hyvää kasvua ja kannattavuutta on näkyvissä kansainvälisillä markkinoilla. EU:n kotimarkkinat, naapurimaamme Venäjän teollisuuden uudistuminen ovat esimerkkejä aivan käsien ulottuvilla olevista mahdollisuuksista. Koneteollisuuden alan yritysten tulisikin nähdä vienti ja kansainvälistyminen yhtä luonnollisena osana yrityksen toimintaa kuin vaikka valmistus.

Erikoistuminen ja tuotannon ja tuotteiden tason nosto ovat edellytyksiä säilyttää ja kehittää kannattavuutta ja kasvua. Tuotekehityksen ja suunnittelun rooli kasvaa.

Sitra mukana vauhdittamassa kestävää muutosta

Sitra on ollut mukana vauhdittamassa suomalaisten yritysten muutosta ja menestystä. Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelman tavoitteena oli edistää kone- ja metallituoteyritysten muuttumista puhtaasti kotimaisista yleiskonepajoista kansainvälisiksi oman osaamisalueensa kärkiyrityksiksi. Kansainvälistymiseen tarvitaan erityisesti asennemuutosta, liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja tuotteiden laadun nostamista huippuunsa.

Koneteollisuuden kasvuohjelman (2008-2011) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Mauri Heikintalo, johtava asiantuntija
Pekka Salmi, johtava asiantuntija
Markku Sjösted, johtava asiantuntija
Sirpa Hotti, assistentti

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

JULKAISUT

Ota yhteyttä