KUNTIEN PALVELUKESKUS

Sitran hankkeen tavoitteena oli perustaa yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa palvelukeskukset tuottamaan yhtenäisiä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

AJANKOHTAISTA

uutiset

Ari Ikosesta Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy:n uusi toimitusjohtaja

uutiset

Kuntatoimijat perustivat KPK ICT ja KPK THH -yhtiöt tietoyhteistyön tiivistämiseksi

uutiset

Kuntien palvelukeskukset KPK ICT ja KPK THH perustetaan 15.9.2010

uutiset

Kuntien palvelukeskuksilla rohkeasti kohti parempaa tuottavuutta

uutiset

Erikoistuminen ja verkostoituminen avainasioita KPK-valmistelukomitean työssä

uutiset

Kuntien palvelukeskusten valmistelukomitean työ käyntiin

uutiset

Edelläkävijäkunnat ryhtyivät yhdessä konkreettisiin toimiin tuottavuuden nostamiseksi

uutiset

Kuntien palvelukeskusten päivitetyt liiketoimintasuunnitelmat valmistuneet

uutiset

Valtakunnallisten Kuntien palvelukeskusten perustamisehdotukset kuntatoimijoille

uutiset

Valtakunnalliset palvelukeskukset kiinnostaneet jo 153 kuntaa ja 24 kuntayhtymää

uutiset

Kuntien kiinnostus palvelukeskuksiin yllätti Sitran

uutiset

Kuntasektorille valtakunnalliset palvelukeskukset

Kuntien palvelukeskusten perustaminen (2009−2010)

Sitra käynnisti vuoden 2009 alussa Kuntien Palvelukeskus -hankkeen, jonka taustalla olivat kuntien kanssa yhdessä tehdyn esiselvityksen mukaiset laskelmat, joiden mukaan kuntasektorilla voitaisiin saavuttaa jopa usean miljardin vuosittaiset säästöt virtaviivaistamalla prosesseja ja sirpaleisia tietohallinnon järjestelmiä. Jos kuntien käyttämät sovellukset ja niihin liittyvät prosessit saataisiin järjestettyä optimaalisesti, voitaisiin resursseja ohjata hallinnosta hoivatyöhön ja muihin kunnan ydintoimintoihin.

Kaksi vuotta kestänyt hanke sitoi yhteen laajan, lähes 56 % Suomen asukasmäärää vastaavan joukon kuntia, kuntayhtymiä ja useita sidosryhmiä, kuten Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön. Tänä aikana selvitettiin kuntien kiinnostusta yhdessä tekemiseen palvelukeskusyhtiöiden kautta, laadittiin kahden palvelukeskusyhtiön liiketoimintasuunnitelmat sekä luotiin kuntakentän yhteinen näkemys yhtiöiden omistuksesta, verkostomaisesta toimintatavasta, ohjauksesta ja pitkälle ulottuvista strategisista tavoitteista.

Hankkeen edetessä kuntatoimijat perustivat 15.9.2010 kaksi palvelukeskusyhtiötä tuottamaan yhtenäisiä ja yhdessä kehitettäviä tietotekniikan ja taloushallinnon palveluita kuntakentälle. KPK ICT Oy:n perustivat 24 perustajaosakaskuntaa ja KPK THH Oy:n 11 perustajaosakaskuntaa. Hankkeen aikana yli 100 kuntatoimijaa ilmaisi aiesopimuksella halunsa olla omistajana palvelukeskuksissa. Molempien yhtiöiden omistuspohja on perustamisen jälkeen laajentunut merkittävästi.

Kuntien ICT palvelukeskus toimii nimellä Kuntien Tiera Oy (aiemmin KPK ICT Oy)

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus toimii nimellä Kunnan Taitoa Oy (aiemmin KPK THH Oy)

Molemmista yhtiöistä on tarkoitus kehittää alansa merkittäviä toimijoita, jotka luovat ja tuovat muutosta kuntakentän nykyiseen tapaan tuottaa näitä palveluita. Niiden avulla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja entistä parempaa palvelutasoa. Yhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntakentän omistuksessa.

Sitran koordinoima Kuntien Palvelukeskus -hanke päättyi vuoden 2010 lokakuun lopussa. Jatkossa tietoa kuntien palvelukeskuksista saa

Kuntien Tiera Oy (entisellä nimellä KPK ICT Oy), toimitusjohtaja Ari Ikonen, yleiset yhteydenotot 09 6189 9567, tiera.fi

Kunnan Taitoa Oy (entisellä nimellä KPK THH Oy), toimitusjohtaja Anne Lindqvist, yleiset yhteydenotot 020 610 9200, taitoa.fi

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä

Mistä on kyse?