PALVELUSETELI

Palveluseteli edistää kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

AJANKOHTAISTA

uutiset

Uudet palvelut ja parempi kuntoutus auttavat ihmisiä ylläpitämään toimintakykyään

Sportti-Vekarat
uutiset

Uusi opas tarjoaa tietoa palvelusetelin käyttöönotosta ja hinnoittelusta

Terveyskioski, Kotka
uutiset

Sitra on valmis rahoittamaan henkilökohtaiseen budjettiin liittyviä kokeiluja kunnissa

uutiset

Palvelusetelit yleistyvät vähitellen

Poiminnat

Eeva Päivärinta: Henkilökohtainen budjetti pilotointiin

Poiminnat

Mari Patronen: Omaishoidontuelle uusi lähetystapa kokeiluun

Poiminnat

Sami Uotinen: Lainsäädäntö ja henkilökohtainen budjetti

Poiminnat

Tuomo Melin: Henkilökohtaisen budjetin tavoite

Poiminnat

Eija Koivuranta:Ministeriö puoltaa henkilökohtaisen budjetin kokeilua

uutiset

Sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvittaisiin kokeilulainsäädäntöä henkilökohtaisesta budjetista

Taltionin osuuskunnan perustivat 27 organisaatiota
uutiset

Taltioni osuuskunta edistämään sähköisiä omahoitoratkaisuja

uutiset

Biokaasutoimiala kasvaa vauhdilla

Saappaat
archived

Yhteiskulutus mullistaa talouden

Edelläkävijät
uutiset

HINKUmappi kerää ja jakaa tietoa kustannuksia ja päästöjä vähentävistä ilmastoteoista

Poiminnat

Maamerkit-uutiskirje 26.3.2012

uutiset

Sitra.fi:lle Grand One -kunniamaininta

Palveluseteli – valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sitran palvelusetelihanke päättyi vuonna 2012 ja sen tavoitteena oli lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Sitran hankkeessa tuettiin palvelusetelin kokeiluja, joissa luotiin hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin toteutuksesta. Palveluseteliprojektissa olivat mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Palvelusetelin käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2009. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

Kunta päättää

Palveluseteli konkreettisena maksuvälineenä ei tarkoita pelkästään painettua palveluseteliä, vaan palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköinen kortti tai viranomaispäätös.

Miten palveluseteliä käytetään?

Kunnat ja kuntayhtymät

Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Opas on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet.  Tällä hetkellä on olemassa sääntökirjoja:

Palvelusetelin sääntökirja – yleinen malli

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito
Ortopedian sääntökirja

Silmäsairauksien sääntökirjat

Suun terveys

Kuntoutus

Vanhuspalvelut

Vammaispalvelut

Päivähoito

 
Kansalaiset palveluiden käyttäjinä

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn tavaran tai palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, ja palvelusetelit voivat olla kuntalaisille joko tulosidonnaisia tai tasasuuruisia.

Palveluseteli-hankkeen tuottamassa ”Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä” – esitteeseen  on koottu palvelusetelin käyttöön, käyttökohteisiin, mahdollisuuksiin, ehtoihin liittyviin kysymyksiin vastauksia.

Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

Kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

Lataa ”Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä” -esite (pdf)

Lataa ”Svar på medborgarnas frågor om servicesedlas” esite ruotsiksi (pdf)

JULKAISUT

julkaisut

Palvelualoite Ruotsissa

julkaisut

Palveluseteliopas

julkaisut

Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja

julkaisut

Henkilökohtainen budjetti

julkaisut

Suun terveydenhuollon sääntökirja

julkaisut

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

julkaisut

Palvelusetelin sääntökirja

julkaisut

Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja

julkaisut

Napsusormipotilaan leikkauksen sääntökirja

julkaisut

Vuodeosastokuntoutuksen sääntökirja

julkaisut

Polven nivelkierukan repeämän tähystysavusteisen leikkauksen sääntökirja

julkaisut

Päivähoidon sääntökirja

julkaisut

Kaihileikkausten sääntökirja

julkaisut

Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja

julkaisut

Keskihermopinnepotilaan leikkauksen sääntökirja

julkaisut

Isovarpaan vaivasenluun (Hallux valgus) leikkauksen sääntökirja

Mistä on kyse?