PERUSTULOKOKEILU

Sitra oli mukana Kelan johtamassa, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuvassa ryhmässä, joka teki selvitystyötä siitä miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa.

Ajankohtaista

Lue, missä mennään.

MISTÄ TYÖSSÄ OLI KYSE?

Tavoitteena vuonna 2016 toteutetulla selvitystyöllä oli kartoittaa perustulokokeilun malleja.

Itse perustulokokeilun avulla pyritään puolestaan selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Sitra oli hankkeessa mukana tarjoamalla konsortiolle omaa osaamistaan yhteiskunnallisten muutostrendien ennakoinnissa. Osana selvityshanketta järjestimme perustuloaiheisen kehittäjätapahtuman, Perustulohackin, jonka tavoitteena oli keksiä uusia näkökulmia perustuloon ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia.

Selvityshanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kuka oli mukana?

Selvityksen toteuttivat yhdessä Kelan tutkimusosasto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Sitra, Ajatushautomo Tänk sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johti Kelan tutkimusjohtaja professori Olli Kangas (etunimi.sukunimi@kela.fi).

Mitä saatiin aikaan?

Loppuraportti suosittelee kokeilun laajentamista.
Tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 16.12.2016. Loppuraportissa tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista vuonna 2018. Kokeilun otoskokoa tulisi kasvattaa ja ottaa mukaan työttömien lisäksi muita pienituloisia.

Esiselvitysraportti arvioi erilaisia perustulomalleja.
Tutkimusryhmä luovutti esiselvitysraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle 30.3. Raportti kerää yhteen olemassa olevaa tietoa erilaisista perustulomalleista ja niihin liittyneistä kokeiluista ja tuloksista. Lisäksi siinä arvioidaan erilaisten perustulomallien vaikutuksia.

Perustulohackissä kymmenen tiimiä, 40 osallistujaa ja kourallinen järjestäjiä työskentelivät 32-tuntia yhteen menoon tavoitteena keksiä uusia näkökulmia perustuloon ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia. Keväällä 2016 toteutetussa kahden päivän sessiosta syntyi kymmenkunta mielenkiintoista ideaa, joista palkittiin parhaat, Perustulon elinkustannuslisä – ratkaisu asumistuen ongelmiin ja Perustulopeli – simulaattori elämänvalintojen vaikutuksesta julkiseen talouteen.

Miten työ jatkuu?

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toteuttaa Suomessa perustulokokeilun vuosina 2017–2018. Perustulokokeilu alkoi 1.1.2017. Kokeilussa 2 000 iältään 25–58-vuotiasta työtöntä saa perustuloa 560 euroa kuussa ilman ehtoja tai tarveharkintaa. Kokeilu kestää 2 vuotta.

Uutisia itse kokeilun etenemistä voi seurata Kelan sivuilta: www.kela.fi/perustulokokeilu

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan.

Mistä on kyse?