TEOLLISET SYMBIOOSIT

Toisen jäte on toisen raaka-ainetta.

AJANKOHTAISTA

Uutta liiketoimintaa teollisilla symbiooseilla

Talouden rakenteiden muuttuminen, ympäristöongelmien kärjistyminen ja kysynnän vaatimusten kasvu edellyttävät yrityksiltä resurssiviisaampia ratkaisuja. Näitä syntyy eri toimialoilla toimivien yritysten ja kuntien yhteistyöllä.

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuseräksi koettu jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi.

Teollisten symbioosien yhteiskehittäminen tuo uuden tehokkaan tavan ideoida, kehittää ja testata tuote- ja palveluinnovaatioita. Samalla rakentuu myös uutta osaamista, jonka pohjalta syntyy uutta liiketoimintaa.

Vähemmän luonnonvaroja, suurempi lisäarvo

Teollisten symbioosien ympärille rakentuvissa liiketoiminnan ekosysteemeissä tuotetaan suurempi lisäarvo käyttämällä vähemmän luonnonvaroja kuin perinteisissä teollisuuden arvoketjuissa. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa energian ja veden kulutusta sekä pienempää jätemäärää.

Teollisissa symbiooseissa teollinen toiminta, energiantuotanto, alkutuotanto ja jätteen käsittely sekä näitä tukevat palvelut muodostavat kokonaisuuden, joka tuottaa tuotteita ja palveluita loppukäyttäjien tarpeisiin resurssien käytön optimoiden.

Kestävää kasvua

Sitra vauhdittaa teollisten symbioosien muodostumista. Samalla edistämme kestävää kasvua ja yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Tavoitteenamme on saada aikaan uusia menestysmalleja ja toimintatapoja sekä tunnistaa uutta ainekiertoihin liittyvää osaamista. Näin edistämme suomalaisten yritysten kestävää kasvua globaalissa markkinassa.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?