TIEDOLLA JOHTAMINEN

Tiedosta tehoa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitteluun ja päätöksentekoon.

AJANKOHTAISTA

Hanke päättyi vuonna 2014

Vuonna 2011 aloitettu työ sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen mallin ja -järjestelmän kehittämiseksi on saatu päätökseen. Tässä pilottina toimi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, jossa johdon käytössä oleva tieto oli niin taaksepäin katsovaa, eri järjestelmiin hajautunutta, ja seurantamittaristo operatiivinen ja toimintokohtainen, että se koettiin kansalaiskeskeisen kehittämisen esteeksi.

Johtaminen kaipasi tuekseen ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa. Sitran ja Eksoten tiiviistä yhteistyöstä syntyi sosiaali ja terveyspalveluiden tietojohtamisen malli ja sitä tukeva järjestelmä.

Toimintamallista julkaistiin syyskuussa 2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja, joka helpottaa mallin laajempaa soveltamista ja käyttöönottoa. Tietojohtamisen toimintamalli on Eksotessa tällä hetkellä päivittäisen johtamisen työväline, ja hyvien kokemusten jälkeen sen käyttöönottoa kartoitetaan parhaillaan ainakin viidessä muussa sairaanhoito- tai sote-piirissä.

Tietojohtamisen hankkeiden jo päätyttyä Sitran osalta Eksoten mallia on arvioitu myös väitös– ja pro gradu -tutkimuksessa.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?