TIEDOLLA JOHTAMINEN

Tiedosta tehoa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitteluun ja päätöksentekoon.

AJANKOHTAISTA

Keskustelu

Onko kestävä talous hähmäinen tabu?

archived

Kansalainen hyötyy sote-palvelujen alueellisesta yhdistämisestä

archived

Otetaan sote-tiedosta kaikki irti

archived

Näkymätöntä ihmistä on vaikea auttaa

rakennusmiehet voimistelevat
artikkelit

Mentorointi työhyvinvoinnin digiratkaisuille käyntiin tammikuussa

polkupyörät
uutiset

Uudet tutkimukset: Yhteen sote-rahoituskanavaan siirtyminen tärkeintä paljon palveluja käyttävien kannalta

Mies nousemassa portaita Sitran talon edessä
uutiset

Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa hyvä huomioida myös avoin data

Rakennustelineitä
archived

Tarvitseeko politiikka remonttia?

uutiset

Suomi tarvitsee ketteriä sosiaali- ja terveyspalveluita moninaisille asiakkaille

uutiset

Uusi tietojohtamisen malli tukee sote-linjausta

Tietokoneella työskentelyä
archived

Kyberfyysisen toimintaympäristön turvallisuus

Hanke päättyi vuonna 2014

Vuonna 2011 aloitettu työ sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen mallin ja -järjestelmän kehittämiseksi on saatu päätökseen. Tässä pilottina toimi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, jossa johdon käytössä oleva tieto oli niin taaksepäin katsovaa, eri järjestelmiin hajautunutta, ja seurantamittaristo operatiivinen ja toimintokohtainen, että se koettiin kansalaiskeskeisen kehittämisen esteeksi.

Johtaminen kaipasi tuekseen ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa. Sitran ja Eksoten tiiviistä yhteistyöstä syntyi sosiaali ja terveyspalveluiden tietojohtamisen malli ja sitä tukeva järjestelmä.

Toimintamallista julkaistiin syyskuussa 2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja, joka helpottaa mallin laajempaa soveltamista ja käyttöönottoa. Tietojohtamisen toimintamalli on Eksotessa tällä hetkellä päivittäisen johtamisen työväline, ja hyvien kokemusten jälkeen sen käyttöönottoa kartoitetaan parhaillaan ainakin viidessä muussa sairaanhoito- tai sote-piirissä.

Tietojohtamisen hankkeiden jo päätyttyä Sitran osalta Eksoten mallia on arvioitu myös väitös– ja pro gradu -tutkimuksessa.

JULKAISUT

julkaisut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Ota yhteyttä

ihmiset
Kimmo Haahkola
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Kirsti Kaustara
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?